Vpis

INFORMATIVNI DAN za vpis v šolsko leto 2018/2019

Informativni dan bo potekal na Kardeljevi ploščadi 16, 1000 Ljubljana, v učilnici 229 (2. nadstropje):

* 5. 9. 2018 ob 17.00

 

POGOJI ZA VPIS:

V poklicni tečaj se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil vsaj:

–          četrti letnik gimnazije ali

–          zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe

Izobraževanje traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo. S tem pridobite srednjo strokovno izobrazbo in naziv vzgojitelj predšolskih otrok.

POSTOPEK VPISA:

Rok za oddajo prijave za vpis je 14.9.2018. Prijavo dobite na naši spletni strani oz. prijavite se lahko na obrazcu DZS št. 1,20. Prijavo izpolnite, priložite fotokopije dokazil in pošljete na naslov:

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana,

Kardeljeva ploščad 16,

1000 Ljubljana

»IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH«

 

Za vse dodatne informacije glede vpisa, poteka  izobraževanja ali opravljanja poklica lahko pokličete na telefon: 01 /56-51-739; 040/83-23-43, pošljete e-mail na: izobrazevanje.odraslih@svsgl.si, ali se predhodno dogovorite za osebni obisk.