Vpis

INFORMATIVNI DAN za vpis v šolsko leto 2018/2019

Informativni dan bo potekal na Kardeljevi ploščadi 16, 1000 Ljubljana, v učilnici 229 (2. nadstropje):

* 5. 9. 2018 ob 17.00

 

POGOJI ZA VPIS v izobraževalni program predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje):

Izobraževanje predvidoma traja dve leti in je primerno za vse, ki imajo uspešno zaključeno osnovno šolo, nižjo poklicno šolo, triletno srednjo poklicno šolo ali nedokončano 4-letno srednjo šolo.

Na podlagi dokazil (spričevala in predmetniki dosedanjega izobraževanja) se za vsakega udeleženca naredi individualni izobraževalni načrt v katerem so opredeljeni predmeti, ki jih udeleženec mora opraviti za dokončanje 4-letnega srednjega strokovnega izobraževanja.

POSTOPEK VPISA:

Rok za oddajo prijave za vpis je 14.9.2018. Prijavo dobite na naši spletni strani oz. prijavite se lahko na obrazcu DZS št. 1,20. Prijavo izpolnite, priložite fotokopije dokazil in pošljete na naslov:

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana,

Kardeljeva ploščad 16,

1000 Ljubljana

»IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH«

 

Za vse dodatne informacije glede vpisa, poteka  izobraževanja ali opravljanja poklica lahko pokličete na telefon: 01 /56-51-739; 040/83-23-43, pošljete e-mail na: izobrazevanje.odraslih@svsgl.si, ali se predhodno dogovorite za osebni obisk.