Vpis

Obvestilo o postopku vpisa v redni Poklicni tečaj: predšolska vzgoja (za mladino)

 

V redni Poklicni tečaj: Predšolska vzgoja se je za šolsko leto 2018/19 na razpisanih 34 mest prijavilo 22 kandidatov.

 

Prijavljeni kandidati bodo za vpis morali predložiti (na vpogled):

  • originalno spričevalo 4. letnika gimnazije ali programa srednjega strokovnega izobraževanja;
  • kandidati, ki so končali poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) pa originalno spričevalo zaključnega letnika.

Vpis prijavljenih kandidatov bo v sredo, 26. 09. 2018, v sobi 218 (2. nadstropje) na Kardeljevi ploščadi 16, po naslednjem razporedu:

kandidati s priimkom na črke:  A do vključno M ………….. od 8.30 do 9.30,

kandidati s priimkom na črke: O do vključno Ž ….………. od 9.30 do 10.30,

 

Sprejeti kandidati, ki bodo z originalnimi spričevali dokazali, da izpolnjujejo pogoje za vpis, bodo vpisani. Prejeli bodo predmetnik in urnik.

Začetek pouka bo v ponedeljek, 1. 10. 2018.

 

 

 

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2019/2020

 

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

POTEK VPISA:

  • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): februar 2019
  • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): marec 2019
  • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – april 2019
  • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – april 2019
  • Morebitni prenosi prijav – spril 2019
  • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – junij 2019
  • Vpis bo potekal junija 2019 – glede na navodila srednje šole.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2018/19 je bil vpis omejen v treh programih, in sicer: Predšolska vzgoja, Gimnazija in Umetniška gimnazija – smer gledališče in film.