Mladi za mlade (2017-2021)

 

Na šoli bomo v šolskem letu 2019/2020 že drugo leto izvajali športni projekt Mladi za mlade, ki ga šola izvaja v sodelovanja z Zavodom za šport RS Planica ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Namen projekta je mladim zagotoviti več gibanja, aktivne oblike sprostitve in druženja ter medgeneracijskega povezovanja. Z dodatnimi urami gibanja želimo nuditi protiutež uram sedenja, ki danes postajajo vse bolj izstopajoč problem mladih. Vsebine, ki jih izvajamo v sklopu projekta, so brezplačne, razen kadar so izvedene posebne oblike aktivnosti, kot je npr. smučarski vikend. Vsak dijak, dijakinja lahko izbere poljubno število ur športa tedensko, prijavi pa se predhodno pri izvajalcu projekta na šoli. Vse vsebine potekajo izven rednih ur pouka, tako da se jih vsi dijaki, dijakinje lahko udeležijo.

V šolskem letu 2018/2019 smo na šoli izvajali odbojko, fitnes, pilates, tečaj rolanja in plavanja, smučarski vikend, pohode in nogometne vsebine. Tudi v šolskem letu 2019/2020 se vam bomo skušali čim bolj približati ter ustvarjati pester in kakovosten program aktivnosti, .

Vse informacije v zvezi s projektom boste dijaki prejemali kot obvestila preko e-Asistenta oziroma elektronske pošte, urnik vsebin pa bo objavljen na spletni strani šole.

V pričakovanju novega šolskega leta in številnih aktivnosti vas lepo pozdravljam,

 

Koordinator in vodja projekta

Rimi Pavlović