RAZPIS

SREČANJE FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV

OSREDNJE SLOVENIJE 2015

Medvode, 3. december 2015

Srečanje filmskih in video ustvarjalcev Osrednje Slovenije je priložnost, da ljubiteljski filmski ustvarjalci vseh vrst in vseh starosti pokažejo svojo produkcijo, izmenjajo izkušnje in dobijo strokovno povratno informacijo o svojem delu.

Srečanje filmskih in video ustvarjalcev Osrednje Slovenije 2015 bo 3. decembra 2015, ob 18. uri, v Mladinskem centru Medvode (klub JEDRO).

POGOJI ZA SODELOVANJE:

– sodelujejo lahko filmski in video ustvarjalci iz osnovnih in srednjih šol, klubov, društev, ali

posamezniki, ki delujejo na območju, ki ga pokriva koordinacija JSKD Osrednja Slovenija

(območne izpostave JSKD: Trbovlje, Zagorje, Litija, Ljubljana, Ljubljana okolica, Ivančna Gorica, Cerknica,

Logatec, Vrhnika, Kočevje, Ribnica) .

– vsak prijavitelj lahko pošlje največ 5 filmskih oz. video izdelkov (poljubne zvrsti).

– filmi naj bodo na DVD-ju v formatih H264 ali MPEG2;

– vsak filmski oz. video izdelek mora biti na svojem DVD-ju;

– prijavite lahko dela, ki so nastala v letih 2014 in 2015 in še niso bila prikazana na tem

srečanju v preteklem letu.

STROKOVNO SPREMLJANJE:

Prijavljene izdelke si bo ogledala URŠKA DJUKIĆ, magistra medijskih umetnosti in praks, videastka, filmarka, montažerka in scenaristka. Urška trenutno snema avtorski kratki igrani film, ki je bil finančno podprt s strani Filmskega Centra (SFC). Njen magistrski kratki film je letos kupila televizija Eurochnel za predvajanje v ZDA. V svojem opusu pa ima tudi nekaj nagrad s filmskih festivalov.

Pripravila bo izbor filmov za predvajanje na srečanju, kjer bo v pogovoru z avtorji izdelke pokomentirala in podala svoje mnenje. Trije najboljši filmi bodo simbolično nagrajeni.

PRIJAVA:

Natančno izpolnjeno prijavnico skupaj z DVD-ji, pošljite najkasneje do 11. 11. 2015 na naslov:

Javnisklad RS za kulturnedejavnosti

Območnaizpostava Ljubljana okolica

Trg MDB 14, 1000 Ljubljana

PRIJAVNICA

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Območna izpostava Ljubljana okolica

Trg MDB 14, 1000 Ljubljana

T: 01 24 10 537 F: 01 422 26 44

e-pošta: oi.ljubljana.okolica@jskd.si

vir: https://www.jskd.si/kulturna-mreza/osrednja-slovenija/ljubljana-okolica/predstavitev.htm#

Dostopnost