MUNERA3

PREDSTAVITEV PROJEKTA

 

Projekt v sklopu razpisa Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022.

Vključenih je 85 konzorcijskih partnerjev (Šolski center Nova Gorica).

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Več informacij o projektu in drugih partnerjih TUKAJ.

 

Med leti 2018 in 2022 bomo na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana pripravili 50+ urne brezplačne programe usposabljanj. Programi usposabljanj so namenjeni zaposlenim strokovnim delavcem v vrtcu.

V šolskem letu 2019/2020 bomo na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana predvidoma izvajali:

Matematika in matematične dejavnosti v vrtcu

Usposabljanje za mentorje dijakov na praktičnem usposabljanju

Postavitev lutkovne predstave v vrtcu

Pripovedovanje zgodb in ustvarjanje predstave z otroki za otroke

 

Za dodatne informacije glede izvajanja se lahko obrnete na Jano Hafner (jana.hafner@svsgugl.si).

Dostopnost