MUNERA3

PREDSTAVITEV PROJEKTA

 

Projekt v sklopu razpisa Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022.

Vključenih je 85 konzorcijskih partnerjev (Šolski center Nova Gorica).

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Več informacij o projektu in drugih partnerjih TUKAJ.

 

Med leti 2018 in 2022 bomo na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana pripravili 50+ urne brezplačne programe usposabljanj. Programi usposabljanj so namenjeni zaposlenim strokovnim delavcem v vrtcu.

V šolskem letu 2018/2019 na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana izvajamo:

Matematika in matematične dejavnosti v vrtcu (se izvaja, prijava ni več mogoča).

Usposabljanje za mentorje dijakov na praktičnem usposabljanju (se izvaja, prijava ni več mogoča).

 

Postavitev lutkovne predstave v vrtcu: od ideje do realizacije (program v pripravi)

Pripovedovanje zgodb in ustvarjanje predstave z otroki za otroke (program v pripravi)

 

Za dodatne informacije glede izvajanja se lahko obrnete na Jano Hafner (jana.hafner@svsgugl.si).