Ekošola

PROJEKT EKOŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

ŠOLSKI EKOODBOR

Koordinatorji šole: Maša Kukec, Maja Božičnik, Tatjana Lesjak

Vodje projektov:  Maša Kukec, Maja Božičnik, Tatjana Lesjak, Tadeja Dermastja, Aleš Confidenti, Jasna Potočnik, Živa Tavčar Škof

Projekti v letu 2022/23

 • Zbiranje odpadne plastične embalaže in odpadne embalaže KEMS (Tetra Pak)
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
 • Ekokviz SŠ
 • Mladi poročevalci za okolje
 • Podnebne spremembe in biotska pestrost
 • LEAF – Znanje o gozdovih – gozdni cikel
 • Odpadkom dajemo novo življenje
 • Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje zavržene hrane
 • Eko-paket (odpadna KEMS embalaža)
 • Voda – naše bogastvo

 

NAGRADE v letu 2022/23

V okviru projekta Ekopaket so dijaki usvojili 2. mesto na natečaju, ki je potekal na državni ravni.

Potekalo je šolsko in državno tekmovanje iz Ekokviza. Lucija Bizilj, 2c in Ema Jugovic, 4g sta prejeli bronasto prizananje. Na državnem tekmovanju dijaki dobili 2 srebrni (Špela Zdravje, 2c in Sara Česen, 1b).

 

 
Dostopnost