Ekošola

PROJEKT EKOŠOLA

OPIS PROJEKTA in OSNOVNO NAČELO:

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

V program Ekošola so vključene slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove: vrtci, osnovne in srednje šole, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter domovi. V program se lahko vključi ustanova kot celota (vzgojitelji, učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet staršev in predstavniki lokalnih oblasti).

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

SODELOVANJE V PROJEKTIH 2019/20:

 • 2.1 LEAF-ZNANJE O OGZDOVIH ( Maja Božičnik prof., Maruša Perger prof.)
 • 2.2 PODNEBNE SPREMEMBE ( Maja Božičnik prof., Maruša Hribar Skubic)
 • 2.3 EKOKVIZ (Tatjana Lesjak prof.)
 • 2.3 LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE ( Jasna Potočnik prof.  in Aleš Confidenti  prof.)
 • 2.4 EKO – PAKET ( Maša Kukec prof.)
 • 2.5 EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (Janja Majcen prof.)

Seznam literature za ekobralno značko, 2019

ŠOLSKI EKOODBOR 2019/20:

Koordinatorji projektov: Maša Kukec, Maja Božičnik, Jasna Potočnik, Aleš Confidenti, Tatjana Lesjak

Vodje projektov:  Janja Majcen , Maruša Skubic Hribar, Tatjana Vučko

 
Dostopnost