Dijaška skupnost

Člani Dijaške skupnosti Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije so vsi dijaki šole.

Dijaki so organizirani v oddelčne skupnosti, predsednika in podpredsednika, ki ju dijaki izvolijo, zastopa oddelek v Dijaški skupnosti Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana.

ŠOLSKO LETO 2023 / 2024 na SVŠGUGL:

Predsednici dijaške skupnosti:
Eva Pečnik (gimnazija in umetniška gimnazija) in
Tinkara Banko (predšolska vzgoja)

Podpredsednici dijaške skupnosti:
Emma Horvat Imre (gimnazija in umetniška gimnazija) in
Blažka Grošelj (predšolska vzgoja)

Predstavnici v svetu šole:

Eva Pečnik (gimnazija in umetniška gimnazija) in
Tinkara Banko (predšolska vzgoja)

Tajnici dijaške skupnosti:

Klara Dolničar in Nina Kušar

Predstavnici šolskega sklada:
Nika Urbančič (gimnazija in umetniška gimnazija) in
Lana Perko (predšolska vzgoja)

Mentorja dijaške skupnosti:
Matjaž Predanič in Tadeja Dermastja

Zapisniki sestankov DS SVŠGUGL so v arhivu šole pri mentorjih in so objavljeni v spletni učilnici Dijaška skupnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost