Dijaška skupnost

Člani Dijaške skupnosti Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije so vsi dijaki šole.

Dijaki so organizirani v oddelčne skupnosti, predsednik in namestnik, ki ga dijaki izvolijo, zastopa oddelek v Dijaški skupnosti Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana.

ŠOLSKO LETO 2019/2020 na SVŠGUGL:

Predsednici dijaške skupnosti: Nina Komel (gimnazija in umetniška gimnazija) in  Ema Kočnar (predšolska vzgoja)

Podpredsednici dijaške skupnosti: Manca Kos (gimnazija in umetniška gimnazija) in Nuša Dujmovič (predšolska vzgoja)

Predstavnika sveta šole: Neža Dvorščak (gimnazija in umetniška gimnazija) in Luka Verdnik (predšolska vzgoja)

Tajnici dijaške skupnosti: Iza Mlakar (gimnazija in umetniška gimnazija) in Tina Rovšek (predšolska vzgoja)

Mentor dijaške skupnosti: Matjaž Predanič

Statut Dijaške skupnosti SVŠGUGL, 2018

Zapisniki sestankov DS SVŠGUGL so v arhivu šole pri mentorjih in so objavljeni v spletni učilnici Dijaška skupnost.

  1. sestanek Dijaške skupnosti – 10. 9. 2019, ob 12. 40, v učilnici A334
  2. sestanek Dijaške skupnosti – 13. 11. 2019, ob 11.00, v učilnici B004