Dijaška skupnost

Člani Dijaške skupnosti Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije so vsi dijaki šole.

Dijaki so organizirani v oddelčne skupnosti, predsednik in namestnik, ki ga dijaki izvolijo, zastopa oddelek v Dijaški skupnosti Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana.

ŠOLSKO LETO 2020 / 2021 na SVŠGUGL:

Predsednika dijaške skupnosti: Dejan Stanković (gimnazija in umetniška gimnazija) in Ema Kočnar (predšolska vzgoja)

Podpredsednici dijaške skupnosti: Manca Kos (gimnazija in umetniška gimnazija) in Nuša Dujmovič (predšolska vzgoja)

Predstavnika sveta šole: Tjaša Pegan (gimnazija in umetniška gimnazija) in Luka Verdnik (predšolska vzgoja)

Tajnici dijaške skupnosti: Ema Sirotić (gimnazija in umetniška gimnazija) in Lara Aksentijevič Šribar (predšolska vzgoja)

Mentor dijaške skupnosti: Matjaž Predanič in Tadeja Dermastja

Statut Dijaške skupnosti SVŠGUGL, 2018

Zapisniki sestankov DS SVŠGUGL so v arhivu šole pri mentorju in so objavljeni v spletni učilnici Dijaška skupnost.

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility