Dijaška skupnost

Člani Dijaške skupnosti Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana so vsi dijaki šole.

Dijaki so organizirani v oddelčne skupnosti, predsednik in namestnik, ki ga dijaki izvolijo, zastopa oddelek v Dijaški skupnosti Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.

ŠOLSKO LETO 2018/2019

Predsednika dijaške skupnosti na SVŠGL : Anja Keber (gimnazija in umetniška gimnazija) in  Tia Česnik (predšolska vzgoja)

Podpredsednika dijaške skupnosti na SVŠGL:  Manca Kos (gimnazija in umetniška gimnazija) in Nuša Dujmovič  (predšolska vzgoja)

Tajnika dijaške skupnosti na SVSGL: Bor Ravbar (gimnazija in umetniška gimnazija) in Tina Rovšek  (predšolska vzgoja)

Mentor dijaške skupnosti na SVŠGL  – GUGL (gimnazija, umetniška gimnazija): Matjaž Predanič

Mentorica dijaške skupnosti na SVŠGL  – SVŠ (predšolska vzgoja): Miljana Sgerm

STATUT DS SVŠGL, april 2018

Zapisniki sestankov DS SVŠGL so v arhivu šole pri mentorjih in so objavljeni v spletni učilnici Dijaška skupnost.

  1. sestanek Dijaške skupnosti – 12. 9. 2018 ob 13. 30 v B 302