Ostali dogodki

ŠOLSKO LETO 2023/2024

 Evropski dan jezikov

Pozdravljeni,

26. septembra obeležujemo evropski dan jezikov in v ta namen je aktiv tujih jezikov pripravil novo številko Vie Poezije – literarne revije, ki zaobjema vse tuje jezike, ki se jih učimo na šoli. Prispevke na temo strahu in poguma smo pripravili v sklopu pouka v šolskem letu 2022/2023.

Vabljeni k ogledu elektronske revije na sledeči povezavi: https://svsgl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/evar_svsgl_si/EboFG_dISTZEn52KJx3w7WkBhQya8-jDUNlKJDJmbW-_7Q?e=Fyo1dq

V prihodnje pa upamo, da bomo z nekaj izvodi opremili tudi šolsko knjižnico.

Prav tako vabljeni k ogledu PoeTree-jev v 1. nadstropju stavbe A in 2. nadstropju stavbe B.

Dijaki_nje in mentorji_ice bomo veseli_e vašega odziva.

 

Dostopnost