Umetniška gimnazija

 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  – umetniška gimnazija, smer gledališče in film ter plesna smer: modul B – sodobni ples

Trajanje izobraževanja določimo z osebnim izobraževalnim načrtom. Izobraževanje je primerno za vse, ki imajo uspešno zaključeno osnovno šolo, nižjo poklicno šolo, triletno srednjo poklicno šolo ali nedokončano 4-letno srednjo šolo.

Na podlagi dokazil (spričevala in predmetniki dosedanjega izobraževanja) se za vsakega udeleženca naredi individualni izobraževalni načrt v katerem so opredeljeni predmeti, ki jih udeleženec mora opraviti za dokončanje 4-letnega izobraževalnega programa umetniška gimnazija.

Kandidati morajo pred vpisom v program umetniška gimnazija – smer sodobni ples – uspešno opraviti preizkus plesne nadarjenosti. Preizkus plesne nadarjenosti obsega: plesno vajo (vodi jo plesni pedagog in je namenjena ocenitvi osnovnega plesno-tehničnega predznanja), predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, ki jo pripravi kandidat sam in naj traja približno 2 minuti (z njo se preverja sposobnost interpretacije) in krajšo improvizacijo, ki jo pripravi kandidat na preizkusu po navodilih komisije (z njo se ugotavlja stopnja lastne ustvarjalnosti). Posebnega preizkusa za vpis v program umetniška gimnazija – smer gledališče in film – ni.

Dostopnost