Vpis

INFORMATIVNI DAN za vpis v šolsko leto 2018/2019

Informativni dan bo potekal na Kardeljevi ploščadi 16, 1000 Ljubljana, v učilnici 229 (2. nadstropje):

* 5. 9. 2018 ob 17.00

 

 

 

POGOJI ZA VPIS v izobraževalni program gimnazija:

Izobraževanje predvidoma traja dve leti in je primerno za vse, ki imajo uspešno zaključeno osnovno šolo, nižjo poklicno šolo, triletno srednjo poklicno šolo ali nedokončano 4-letno srednjo šolo.

Na podlagi dokazil (spričevala in predmetniki dosedanjega izobraževanja) se za vsakega udeleženca naredi individualni izobraževalni načrt v katerem so opredeljeni predmeti, ki jih udeleženec mora opraviti za dokončanje 4-letnega izobraževalnega programa gimnazija.

POSTOPEK VPISA:

Rok za oddajo prijave za vpis je 14.9.2018. Prijavo dobite na naši spletni strani oz. prijavite se lahko na obrazcu DZS št. 1,20. Prijavo izpolnite in pošljete na naslov:

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana,

Kardeljeva ploščad 16,

1000 Ljubljana

»IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH«

 

Za vse dodatne informacije glede vpisa, poteka  izobraževanja ali opravljanja poklica lahko pokličete na telefon: 01 /56-51-739; 040/83-23-43, pošljete e-mail na: izobrazevanje.odraslih@svsgl.si, ali se predhodno dogovorite za osebni obisk.