Predmetnik

Predmetnik srednjega strokovnega izobraževanja sestavljajo splošno izobraževalni predmeti,  strokovni moduli in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Udeleženci srednjega strokovnega izobraževanja opravijo vse manjkajoče obveznosti, ki jih tekom svojega predhodnega izobraževanja še niso uspešno opravili. Za vsakega udeleženca se naredi osebni izobraževalni načrt, kjer se opredelijo obveznosti in okvirni časovni razpored.

 PREDMETNIK ZA PROGRAM SREDNJEGA STRKOVNEGA IZORBAŽEVANJA – PREDŠOLSKA VZGOJA
Oznaka Programske enote 1. letnik Ure/ teden 2. letnik Ure/ 3.  letnik Ure/ 4.  letnik Ure/
teden teden teden
A Splošnoizobraževalni predmeti
P01 Slovenščina 140 4 105 3 105 3 137 4
P02 Matematika 105 3 105 3 105 3 68 2
P03 Tuji jezik 105 3 105 3 105 3 102 3
P04 Umetnost –  Likovna u. 68 2      
                    Glasba 34 1      
P05 Zgodovina 68 2 68 2    
P06 Geografija 68 2 68 2    
P07 Sociologija   68 2    
P08 Psihologija   68 2    
P09 Fizika 70 2      
P10 Kemija 70 2      
P11 Biologija 68 2 68 2    
P12 Športna vzgoja 102 3 68 2 102 3 68 2
B1 Obvezni strokovni moduli        
M01 Veščine sporazumevanja   68 2   34 1
M02 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju     68 2 34 1
M03 Razvoj in učenje predšolskega otroka     68 2 68 2
M04 Varno in zdravo okolje     102 3  
M05 Kurikulum oddelka v vrtcu 34 1     68 2
M06 Igre za otroke   68 2    
M07 Ustvarjalno izražanje        
                         Glasba 68 2 68 2 68 2  
                         Ples 34 1 34 1 68 2  
                         Likovna u.   68 2 102 3  
M08 Matematika za otroke       102 3
M09 Jezikovno izražanje otrok     68 2  
M10 Naravoslovje za otroke   68 2    
M11 Družboslovje za otroke     68 2  
M12 Informativno komunikacijska tehnologija 68 2    
B2 Izbirni strokovni moduli 102 3
M13 Likovno izražanje 102 ali
M14 Glasbeno izražanje 102 ali
M15 Plesno izražanje 102 ali
M16 Šport za otroke 102 ali
M17 Multimedije 102
C Praktično izobraževanje v šoli 34 34 68 34
Č Praktično izobraževanje pri delod. 38 38 76 228
D Interesne dejavnosti 96 96 96 64
E Odprti kurikulum
projektne delavnice za otroka 68 2
Sociologija vzgoje 34 1
Instrument 11,6 0,33 11,6 0,33 11,6 0,33 11 0,33

 

Dostopnost