Šolski sklad

 

Namenitev dela dohodnine šolskemu skladu Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana

Spoštovani!

Nova pravila delovanja šolskega sklada omogočajo, da šolskim skladom šol in vrtcev namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). Skladno s spremembami in dopolnitvami ZOVFI je tudi šolski sklad Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana uvrščen na seznam upravičencev za leto 2023, zato vas vabimo, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje dobrodelnega šolskega sklada naše šole.

Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo za:

• pomoč dijakom na športnih, kulturnih in drugih prireditvah (šolska in državna tekmovanja, festivali …),

• gledališke, plesne, filmske produkcije in druge prireditve dijakov SVŠGUGL

• pripravo, oblikovanje in tisk Letopisa šole,

• organizacijo razstav dijakov,

• zaključno nagradno ekskurzijo za dijake,

• posodobitev, nakup dodatne učne tehnologije in opreme in strokovne literature,

• pomoč dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa

Zaradi donacij namenjenih od dohodnine davčne zavezanke in zavezanci ne boste plačali večje dohodnine. Znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošno koristnega namena. Do konca tekočega leta se lahko odločite, komu in v kakšnem deležu boste prispevali del vaše dohodnine za tekoče leto, in o tem obvestite davčno upravo.

V primeru, da se za donacijo odločite, smo za vas pripravili obrazec zahteva za namenitev dela dohodnine – vpišete polno ime šole in davčno številko šole (DŠ: 47364220) in procent dela dohodnine (0,1 ali 0,2 ali 0,3).

Kako lahko del dohodnine namenite naši šoli? Imate dve možnosti:

  1. Izpolnite  obrazec s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine (šolskemu skladu lahko namenite največ 0.3 % dohodnine), ki ga namenjate šolskemu skladu. Obrazec natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni finančni urad.
  2. Preko sistema e Davki/portal – povezava – https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu SVŠGUGL, se najlepše zahvaljujemo.

Upravni odbor SVŠGUGL

______________________________________________________________________

 

Pravila delovanja šolskega sklada SVŠGUGL so dostopna TUKAJ.

VLOGA za dodelitev sredstev je dostopna TUKAJ.

POROČILO o porabi dodeljenih sredstev je dostopno TUKAJ.

Program dela za šolsko leto 2023/2024 je dostopen TUKAJ.

 

Za dodatna vprašanja ali oddajo vlog lahko uporabite elektronski naslov solski.sklad@svsgugl.si

 

 

 

 

 

Dostopnost