Vpis v poklicni tečaj

POKLICNI TEČAJ (za mladino): program Predšolska vzgoja

 

Vpis v šolsko leto 2023/24

Za šolsko leto 2023/24 smo razpisali 34 prostih mest za vpis v redni poklicni tečaj (za mladino), program Predšolska vzgoja.

Izobraževanje traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo.  Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijak pridobi naziv vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok.

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. Za uspešno delo po programu poklicnega tečaja Predšolska vzgoja morajo dijaki imeti dober pevski posluh. Pouk poteka v dopoldanskem času, prisotnost pri pouku je obvezna. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

 

Kandidati za vpis se za izbrani program prijavijo s prijavnico za vpis v začetni letnik srednjega izobraževanja (MŠŠ-2-1,20/08), ki je na voljo tudi TUKAJ.

Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico.

 Izpolnjeno prijavnico (s priloženimi fotokopijami spričeval) nam kandidati pošljejo do 5. septembra 2023. 

 

Ob prijavi morajo predložiti naslednja dokazila:

1) kandidati, ki so uspešno zaključili 4. oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali

srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala 3. in 4. l.,

2) kandidati, ki so uspešno zaključili zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričeval 1. in 2. letnika.

 

Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 8. septembra 2023 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedene  programe po šolah.

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v program poklicnega tečaja po 5. septembru 2023 bistveno večje od razpisanega števila mest, bo šola s soglasjem ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati pisno obveščeni najpozneje do 22. septembra 2023.

 V primeru omejitve vpisa bomo upoštevali naslednja merila za izbiro kandidatov:

– seštevek zaključnih ocen 3. in 4. letnika iz slovenščine, matematike in prvega  tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha;

– pri kandidatih, ki so zaključili poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) pa seštevek zaključnih ocen 1. in 2. letnika iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega uspeha.

Kandidati lahko zberejo skupaj največ 40 točk.

 

Vpis in izbira kandidatov bosta potekali do 26. do 28.  septembra 2023. Ob vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval. Začetek pouka bo predvidoma  1. 10. 2023.

Podrobnosti in razmestitve poklicnih tečajev si lahko ogledate v Razpisu za vpis v srednje šole na spletnih straneh ministrstva.

 

Informacije o vpisu v redni poklicni tečaj (za mladino) dobite pri Jani Hafner, univ. dipl. ped., telefon: 01 /56-51-739 e-mail: jana.hafner@svsgugl.si.

Informacije o poklicnem tečaju v okviru izobraževanja odraslih (šolnina): Aleš Zobec, univ. dipl. ped., tel.:: 01 /56-51-717; 040/83-23-43; e-mail: izobrazevanje.odraslih@svsgugl.si

Dostopnost