Predmetnik GIF

PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto
I Obvezni predmeti
Slovenščina 140 140 140 140
Matematika 140 140 140 140
Prvi tuji jezik 105 105 105 105
Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) 105 105 105 105
Športna vzgoja 105 105 105 105
Zgodovina 70 70 70
Geografija 70 70
Biologija, kemija, fizika* 140 175
Psihologija 70
Sociologija 70
Filozofija 70
Glasba 35
Likovna umetnost 35
Informatika 70
Zgodovina in teorija gledališča in filma 105 105 105 105
Izbirni strokovni predmet** 70 70
II Izbirni predmeti 70-210
III Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela –  delavnice
Gledališke in filmske delavnice*** 175 210
Gledališke ali filmske delavnice **** 140-280 140-210
Aktivno državljanstvo 35
IV Obvezne izbirne vsebine  90  90  55  30
Pojasnila k predmetniku
* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
Strokovni maturitetni predmet in izbirna strokovna predmeta(**):zgodovina in teorija gledališča in filma je strokovni maturitetni predmet
*** igra in govor, fotografija in film, gib, impro
**** igra in govor, gib, impro, vizualna delavnica, zvok in glasba, snemanje in montaža, scenarij in režija, filmski zvok, nastopanje pred kamero, posebne avdiovizualne tehnike in elementi

 

 
Dostopnost