Predmetnik smeri gledališče in film

PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO maturitetni standard
št. ur
št. ur na letoa št. ur na leto št. ur na leto št. ur na letoa v programu
I Obvezni predmeti
Slovenščina 140 140 140 140 560 560
Matematika 140 140 140 140 560 560
Prvi tuji jezik 105 105 105 105 420 420
Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU) 105 105 105 105 420 420
Športna vzgoja 105 105 105 105 420
Zgodovina 70 70 70 210 280
Geografija 70 70 140 280
Biologija, kemija, fizika* 140 175 315 315
Psihologija 70 70 280
Sociologija 70 70 280
Filozofija 70 70 280
Glasba 35 35
Likovna umetnost 35 35
Informatika 70 70 280
Zgodovina in teorija gledališča in filma 105 105 105 105 420 420
Izbirni strokovni predmet** 70 70 140
II Izbirni predmeti 70-210 70-210
SKUPAJ URE 1085 1050 980 910-1050 4025-4165
III Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela –  delavnice
Delavnice skupaj 175 210 140-280 140-210 665-875
Gledališke in filmske delavnice*** 175 210 385
Področja: igra in govor, fotografija in film, zvok in glasba, gib, impro
Gledališke delavnice:*** 140-280 140-210 280-490
Področja: igra in govor, impro, gib, zvok in glasba, vizualna delavnica)
Filmske delavnice: *** 140-280 140-210 280-490
Področja: snemanje in montaža, scenarij in režija, filmski zvok, nastopanje pred kamero, posebne avdiovizualne tehnike in elementi)
IV Obvezne izbirne vsebine  90  90  90  30 300
Skupaj (I+II+III+IV) 1260 1260 1120-1260 1050-1260 4690-5040
+90 OIV +90 OIV +90 OIV +30 OIV
Število tednov pouka 35 35 35  35 140
Število tednov obveznih izbirnih vsebin  3 3 3  1 10
Skupno število tednov izobraževanja  38 38 38  36 150
Pojasnila k predmetniku
aPouk splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov, vaj in obveznih izbirnih vsebin po predmetniku lahko obsega brez športne vzgoje tedensko največ 30 ur. Obseg vseh oblik izobraževalnega dela ne sme presegati 36 ur tedensko.
* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
Strokovni maturitetni predmet in izbirna strokovna predmeta(**):zgodovina in teorija gledališča in filma je strokovni maturitetni predmet
***Druge oblike samostojnega in skupinskega dela – delavnice:
Gledališke in filmske delavnice 1. in 2. letnik: sklopi, število ur
Delavnica – sklop 1. in 2. letnik
Gledališke in filmske delavnice 175 + 210 = 385
1. Igra in govor 140 (105 +35*)
2. Fotografija in film 140 (105 + 35*)
3. Zvok in glasba* 70* (35* + 35*)
4. Gib* 70* (35* + 35*)
5. Impro* 70* (35* + 35*)*
Gledališke delavnice 3. in 4. letnik: sklopi, število ur
Delavnica – sklop 3. in  4. letnik
Gledališke delavnice 140–280  in  140–210 = 280–490
1. Igra in govor 70 + 105*
2. Impro* 70* + 35*
3. Gib* 70* + 70*
4. Zvok in glasba* 70* + 35*
5. Vizualna delavnica* 70* + 70*
Filmske delavnice 3. in 4. letnik: sklopi, število ur
Delavnica – sklop 3. in 4. letnik
Filmske delavnice 140–280 in 140–210 = 280–490
1. Snemanje in montaža 210 (70 + 70 + 70*)
2. Scenarij in režija 105 (70 + 35)
3. Filmski zvok* 70* (35* + 35*)
4. Nastopanje pred kamero* 70* (35* + 35*)
5. Posebne avdiovizualne tehnike in elementi* 35*
Sklopi in ure,  označeni z * , so izbirni.