Poklicni tečaj za mladino

POKLICNI TEČAJ (za mladino): program PREDŠOLSKA VZGOJA v šolskem letu 2023/24

Za šolsko leto 2023/24 razpisujemo 1 oddelek (34 prostih mest) rednega poklicnega tečaja (za mladino) – program Predšolska vzgoja.

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • četrti oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja,
  • zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

Za uspešno delo morajo imeti dijaki dober pevski posluh.

Izobraževanje traja eno leto (brezplačno šolanje, pouk vsak dan, obvezna prisotnost, status rednega dijaka), zaključi se s poklicno maturo. S tem dijak pridobi srednjo strokovno izobrazbo in naziv vzgojitelj predšolskih otrok. Lahko se zaposli v vrtcu kot pomočnik dipl. vzgojitelja predšolskih otrok.

V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

Podrobnosti in razmestitve poklicnih tečajev si oglejte v Razpisu za vpis v srednje šole na spletnih straneh ministrstva.

Informacije o vpisu v redni poklicni tečaj za mladino dobite pri Jani Hafner (tel.: 01 /56-51-739; e-mail: jana.hafner@svsgugl.si).

 

Dostopnost