Predmetnik umetniška gimnazija, smer sodobni ples – modul B

Prenovljen predmetnik, v šolskem letu 2020/2021 se izvaja v 1. letniku:

PREDMETNIK: UMETNIŠKA GIMNAZIJA, PLESNA SMER: SODOBNI PLES
PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto teden leto
I – Obvezni predmeti
Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 140
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140
Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105
Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) 3 105 3 105 3 105 3 105
Zgodovina 2 70 2 70 2 70
Geografija 3 105
Biologija 2 70 2 70
Kemija 2 70 2 70
Psihologija 2 70
Sociologija 2 70
Filozofija 2 70
Likovna umetnost 1 35
Informatika 2 70
Sodobne plesne tehnike 6 210 6 210 6 210 6 210
Balet 3 105 3 105 3 150 3 105
Glasba 1 35+35**
Zgodovina plesa in odrske umetnosti 1 35 1 35 1 35 2 70
II – Izbirni predmeti 2 70
III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela
Kompozicija plesa 3 105 3 105 5 175 7 245
Aktivno državljanstvo 35
IV – Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30

** Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

 

Šolsko leto 2020/2021: predmetnik velja za 2., 3. in 4. letnik

PREDMETNIK: UMETNIŠKA GIMNAZIJA, PLESNA SMER: SODOBNI PLES
PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto teden leto
I – Obvezni predmeti
Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 140
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140
Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105
Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU) 2 70 3 105 3 105 2 70
Zgodovina 2 70 2 70 2 70
Geografija 3 105
Biologija 2 70 2 70
Kemija 2 70 2 70
Psihologija 2 70
Sociologija 2 70
Likovna umetnost  1 35
Informatika 2 70
Sodobne plesne tehnike 6 210 6 210 6 210 6 210
Balet 3 105 2 70 2 70 2 70
Uporabna anatomija 1 35 1 35
Glasba 1 35 1 35 1 35 1 35
Zgodovina plesa in odrske umetnosti 1 35 1 35 1 35
II – Izbirni predmeti 2 70
III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela 
Ustvarjalna delavnica 4 140 4 140 6 210 8 280
IV – Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30

 

 
Dostopnost