Predmetnik umetniška gimnazija, smer sodobni ples – modul B

 

PREDMETNIK: UMETNIŠKA GIMNAZIJA,                                                      PLESNA SMER: SODOBNI PLES
PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto teden leto
I – Obvezni predmeti
Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 140
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140
Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105
Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU) 2 70 3 105 3 105 2 70
Zgodovina 2 70 2 70 2 70
Geografija 3 105
Biologija 2 70 2 70
Kemija 2 70 2 70
Psihologija 2 70
Sociologija 2 70
Likovna umetnost  1 35
Informatika 2 70
Sodobne plesne tehnike 6 210 6 210 6 210 6 210
Balet 3 105 2 70 2 70 2 70
Uporabna anatomija 1 35 1 35
Glasba 1 35 1 35 1 35 1 35
Zgodovina plesa in odrske umetnosti 1 35 1 35 1 35
II – Izbirni predmeti 2 70
III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela 
Ustvarjalna delavnica 4 140 4 140 6 210 8 280
IV – Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30