OIV in IND/KROŽKI

SEZNAM KROŽKOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024:

 1. Igrarije

Ime in priimek mentorja: Mojca Zupan
Prvo srečanje: torek, 10. 10. 2023, v A229
Načrt krožka/dejavnosti:
V sklopu krožka Igrarije bomo spoznavali tradicionalne otroške in mladinske igre iz različnih držav in kulturnih okolij ter se jih seveda tudi igrali. Ob tem bomo spoznavali osnovne značilnosti sistemov predšolske vzgoje različnih evropskih držav (najprej pa v državah, v katerih bo potekalo praktično usposabljanje v sklopu programa Erasmus+).

 1. LGBTIQ+ krožek

Ime in priimek mentorja: Urša Posavec, Aleš Zobec
Prvo srečanje: sreda, 4. 10. 2023, ob 14.30 (8. šolska ura) v B002

Načrt krožka/dejavnosti: varen, podporen prostor, ki dijakinjam_om omogoča skupni razmislek o spolu in seksualnosti; krožek deloma izvajamo v prostorih šole, deloma z obiskom različnih javnih dogodkov, povezanih z LGBTQIA+ temami (razstave, predstave, ogledi filmov, obisk nevladnih organizacij …)

 1. Slovanski krožek

Ime in priimek mentorja: Nejc Rožman Ivančič
Prvo srečanje: četrtek, 21. 9. 2023, ob 14.20 v učilnici B102 (kasneje po dogovoru), zainteresirani lahko pišete tudi na nejc.rozman.ivancic@svsgugl.si

Načrt krožka/dejavnosti: Pri slovanskem krožku bomo spoznavali slovanske jezike, književnosti in kulture. Organizirali bomo kratke tečaje slovanskih jezikov, spoznavali običaje posameznih slovanskih narodov, obiskovali slovanske ustanove v Ljubljani ter Oddelek za slovanske jezike na Filozofski fakulteti. Dijaki bodo lahko sodelovali tudi pri slovanski bralni znački.

 1. BookLaB  krožek

Ime in priimek mentorja: Janja Majcen
Prvo srečanje: ponedeljek, 25. 9. 2023, 8. šolska ura v A 232

Načrt krožka/dejavnosti: Dijaki preberejo 5 kvalitetnih romanov po našem skupnem izboru. Morda bi pripravili še eno odprto srečanje za obiskovalce (dijake, starše, profesorje), na katerem bi člani kluba predstavili roman, publika pa bi sodelovala s svojimi komentarji o tem romanu ali priporočala kakšna druga literarna dela.

 1. Kemijski krožek

Ime in priimek mentorja: Sergeja Groleger
Prvo srečanje: ponedeljek, 25.9.2022, 6. šolska ura v učilnici B104

Načrt krožka/dejavnosti:
Pri krožku bomo izvajali zanimive kemijske poskuse ter raziskovali snovi in kemijske pojave. Dijaki boste lahko sami izbirali zanimive kemijske poskuse in jih tudi sami izvajali. Glede na vaše želje, bomo pri krožku izdelovali kreme, mila, balsame in podobne kozmetične preparate.

 1. Inštrumentalni sestav

Ime in priimek mentorja: Katarina Virant Iršič
Termin: tedenske vaje ob torkih in sredah preduro. Dodatne sekcijske vaje po dogovoru izven pouka. Skupno 2-3 krat tedensko v učilnici A 334.

Načrt krožka/dejavnosti:
Trenutno deluje v sestavu 14 glasbenikov.  Ker se generacije menjajo ga bomo pomladili z novimi zainteresiranimi člani, po predhodni avdiciji.

Izvajamo klasično, ljudsko, filmsko glasbo….pa tudi glasbo po željah inštrumentalistov.
Sestav nastopa  na šoli pa tudi na številnih zunanjih prireditvah, projektih, festivalih, revijah in drugih pomembnih dogodkih.

 1. Bralni krožek

Ime in priimek mentorja: Jošt Jesenovec in Nena Košir
Termin: 25. 9. ob 14:20, učilnica B202
Načrt krožka/dejavnosti:
Ob druženju bomo govorili o knjigah. Skupno jih bomo izbrali, srečali se bomo enkrat na mesec in si izmenjali misli in mnenja. Vabljeni! Za več informacij pišite Neni na kosirnena@gmail.com.

 1. Kitarski ansambel

Ime in priimek mentorja: Marko Korošec, Janez Golob
Termin: 26.9.2023 (torek), 6. ura (12.40), A056 (klet)
Načrt krožka/dejavnosti:
Krožek je namenjen dijakom klasične kitare, ki želijo igrati v večji zasedbi in s tem pridobiti izkušnje na področju komorne glasbe. V ansamblu je več kitar, ki se jim občasno pridružijo še drugi instrumenti (razna tolkala, kontrabas, violina, flavta, itd.). Na vajah in nastopih, ki potekajo pod mentorstvom profesorjev kitare, Marka Korošca in Janeza Goloba, ansambel izvaja aranžmaje znanih skladb iz različnih glasbenih obdobij (klasična in filmska glasba, pop, rock, blues, jazz, itd.).

 1. Likovni krožek

Ime in priimek mentorja: Jasna Potočnik, Petra Županič, Matjaž Fleischman
Prvo srečanje: Uvodni sestanek bo 2.10. ob 7:30  v A 215
Načrt krožka/dejavnosti:
Na krožku se bomo posvetili različnim tehnikam in temam na področju slikarstva, kiparstva, grafike, risbe in prostorskega oblikovanja s poudarkom na individualnih željah posameznih dijakov, poizkušali bomo razvijati in nadgraditi osebne afinitete dijakov v likovnem ustvarjanju. Letos bo možno tudi oblikovanje gline na vretenu.

 1. Cinefilski krožek SVŠGUGL

Ime in priimek mentorja: Ciril Oberstar, Maja Križnik
Prvo srečanje: Srečanja bodo potekala v učilnici D-FIS. Datum prvega srečanja je v sredo 27.9. ob 18:00.
Načrt krožka/dejavnosti:
Popoldanska srečanja ob ogledu izbranih filmov, ki so pomembno zaznamovali filmsko zgodovino. Mentorji bodo film na kratko umestili v filmsko zgodovino in po filmu vodili razpravo z dijaki.

 1. ŠILA – Šolska impro liga

Ime in priimek mentorja: Doroteja Jemec in Jošt Jesenovec
Prvo srečanje: v četrtek 21.9. ob 15.30  v D-GDV1

Načrt krožka/dejavnosti:
Dragi_e dijaki_nje, vabimo vas na delavnice Šolske impro lige! Impro je oblika gledališča, ki ne zahteva učenja na pamet in predznanja. Potrebna sta le domišljija in ustvarjalnost. ŠILA skupina bo na šoli vadila enkrat tedensko in se občasno na predstavah srečevala z ekipami iz drugih šol.

Če imate kakršnokoli vprašanje, ga lahko posredujete na doroteja.jemec@drustvoimpro.si. Se vidimo!

12. Psihološki krožek

Ime in priimek mentorja: Viktorija Kladnik Majger
Prvo srečanje: torek, 7. 11. 2023, ob 15.00 preko povezave ZOOM (https://arnes-si.zoom.us/j/95331342289). Nato se dogovorimo za 5 ugodnih terminov za šolsko in 3 termine za državno tekmovanje.

Načrt krožka/dejavnosti: z dijaki in dijakinjami se bomo pripravljali na šolsko in državno tekmovanje iz znanja v psihologiji. Letošnja tema je MIŠLJENJE.

Vabljeni vsi, ki si želite izvedeti več o tem zanimivem in pomembnem duševnem procesu.

 

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh programov. Od predmetov se razlikujejo po načinu izvajanja. Šole izvajajo OIV/IND same ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti se delijo na:

 • Vsebine oz. dejavnosti, obvezne za vse dijake.
 • Vsebine oz. dejavnosti, povezane z dijakovo prosto izbiro.

Šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Med šolskim letom organizira vsebine z različnih področij:

 • knjižnično-informacijska znanja
 • zdravstvena vzgoja
 • državljanska kultura
 • učenje za učenje
 • vzgoja za družino, mir in nenasilje
 • kulturno-umetniške vsebine (dramske in filmske predstave, ogled razstav, recitali)
 • športni dnevi.

Vsebine, ki so povezane z dijakovo prosto izbiro, razrednik prizna za tekoče šolsko leto. Dijak jih lahko izbere iz pisane ponudbe na šoli (naštete so v publikaciji) ali izven nje. Čas izvedbe obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti je vnaprej določen in se lahko med šolskim letom izjemoma spremeni.

PROSTA IZBIRA UR OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN IN INTERESNIH DEJAVNOSTI:

 1. aktivnosti v pevskem zboru ali na drugem kulturno-umetniškem področju na šoli,
 2. tečaji tujih jezikov na šoli,
 3. aktivna udeležba v šolskem krožku,
 4. gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,
 5. raziskovalna naloga,
 6. tečaj cestnoprometnih predpisov,
 7. tekmovanje v znanju,
 8. prostovoljno socialno delo,
 9. šolske predstave in prireditve
 10. ekskurzije na šoli.

Dijak si, do števila zahtevanih ur OIV/IND v posameznem letniku in programu, izbere dejavnosti na šoli, polovico ur pa mu lahko razrednik prizna tudi za izvenšolske dejavnosti (glasbena šola,  gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,  tečaj cestnoprometnih predpisov,  pedagoško delo v gasilski,  planinski, taborniški ali skavtski organizaciji, organizirano prostovoljno socialno delo).  Izjema so le dijaki s statusom, ki so jim manjkajoče ure priznane s sklepom o prilagoditvah.

 

Dostopnost