OIV in IND/KROŽKI

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh programov. Od predmetov se razlikujejo po načinu izvajanja. Šole izvajajo OIV/IND same ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti se delijo na:

 • Vsebine oz. dejavnosti, obvezne za vse dijake.
 • Vsebine oz. dejavnosti, povezane z dijakovo prosto izbiro.

Med šolskim letom organiziramo vsebine iz različnih področij:

 • knjižnično – informacijska znanja,
 • državljanska kultura,
 • učenje za učenje,
 • vzgoja za družino, mir, nenasilje,
 • varna raba interneta, Facebooka,
 • kulturno-umetniške vsebine,
 • strokovne ekskurzije,
 • športni dnevi

 

KROŽKI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019: Seznam vseh krožkov bo objavljen do konca septembra. Dijaki se h krožku prijavijo pri mentorju (ob terminu oz. sporočite mentorju po elektronski pošti – kontaktni podatki učiteljev so že objavljeni v razporedu govorilnih ur)

 1. Inštrumentalni sestav (mentor: Katja Virant Iršič) – ob sredah in petkih, predura (od 7. 10 do 7. 55) v učilnici A 334. Dodatne vaje po dogovoru izven pouka.
 2. Abonma v PTL (Plesni teater Ljubljana) – ogled plesnih predstav (mentor: Vilma Rupnik); termin: po lastni izbiri, v popoldanskih in večernih urah; lokacija: Plesni teater Ljubljana, Prijateljeva 2a (Prule), Ljubljana. Dijak-inja prejme na razredni oz. lastni e-naslov program predstav PTL vsak mesec vnaprej, sam izbere predstavo ki si jo bo ogledal; na blagajni prosi za Okrožnico SVŠGL, vanjo vpiše svojo prisotnost in plača vstopnico po posebno ugodni ceni za naše dijake: 4 eure za predstavo. Za ogled vsake predstave dijak pridobi 2 uri OIV oz. IND.

 3. Igrarije (mentoricA: Mojca Zupan) – ob torkih od 14. 20 do 15. 05 v učilnici A229. V sklopu krožka Igrarije bomo spoznavali tradicionalne otroške igre iz različnih držav in kulturnih okolij ter se jih seveda tudi igrali. Ob tem bomo spoznavali osnovne značilnosti sistemov predšolske vzgoje različnih evropskih držav, začeli pa bomo s sistemom v Veliki Britaniji, saj krožek poteka tudi kot del projekta Erasmus+, v sklopu katerega bodo lahko izbrani dijaki 2. letnikov predšolske vzgoje opravljali prakso v Veliki Britaniji. K udeležbi pa ste, seveda, vabljeni tudi vsi drugi dijaki, ki vas zanimajo otroške in mladinske igre.
 4. Šolski bend (mentor: Marko Korošec) – ob torkih od 14. 20 do 15. 05 v učilniciA 056 ali arhiv v kleti šole (oboje v kleti stavbe A). Krožek je namenjen dijakom z glasbenim predznanjem, ki želijo sodelovati v glasbeni zasedbi (bendu) z igranjem raznih pop in rock skladb,  musicalov ter ostalih glasbenih stilov, povezanih z instrumenti, kot so električna kitara, bas kitara, tolkala, bobni (baterija), klaviature in vokal.
 5. Kemijski krožek (mentorica: Sergeja Groleger) – ob torkih osmo šolsko uro od 14.20 do 15.05, v učilnici B103. Kemijski krožek je namenjen vsem dijakom, ki jih zanima kemija ter veseli kemijsko eksperimentiranje ter zabavni kemijski poskusi. Izvajali bomo zanimive poskuse, opazovali različne kemijske in fizikalne pojave, po želji bomo izdelovali mila, mazila, kreme in podobno. Začetek, 2. 10. 2018.
 6. Fotografski krožek (mentorica: Jasna Potočnik) – vsaka vsaka druga sreda (izmenično s lončarskim krožkom) oz. po dogovoru od 15. 10 do 15. 55 v učilnici A214. Fotografski krožek je namenjen vsem, ki bi radi svoje znanje fotografiranja nadgradili. Dobili boste praktične nasvete, razlago uporabe fotoaparata, načina fotografiranja in obdelave fotografij. Poleg fotografiranja šolskih dogodkov, udeležbe na raznih natečajih, boste lahko svoja dela razstavili tudi v šolskih prostorih.
 7. Lončarski krožek (mentorica: Jasna Potočnik) – vsaka vsaka druga sreda oz. po dogovoru od 15. 10 do 15. 55 v učilnici A121a. Na lončarskem krožku si boste lahko izdelali uporabne predmete iz gline. Lahko se boste preizkusili na lončarskem vretenu, svoje izdelke boste lahko tudi barvali in glazirali.Spoštovani predsedniki oz. namestniki oddelčne skupnosti. Prvi sestanek fotografskega in lončarskega krožka bo 3.10. ob 15.10 v A214.
 8. Cirkuška delavnica (mentor: Dušan Teropšič) – ob torkih od 15.10 – 16.55 v GPD (cirkuška svila in vru);  (magični obroč / Cyr Wheel) – po dogovoru. Z delavnico začnejo 18. 9. 2018. Vsebinski opis dejavnosti
 9. Likovni krožek (mentorica: Tanja Špenko) – ob sredah ob 7.10 do 7.55 v A215, od začetka oktobra 2018 naprej. V letošnjem šolskem letu se bomo posvečali predvsem risanju in slikanju, izjemoma tudi lončarjenju na lončarskem vretenu. Obravnavali bomo tihožitje, figuro, portret, krajino v različnih likovno konceptualnih pristopih, preizkusili se bomo tudi v tehniki slikanja na platno v akrilni tehniki. Vabljeni predvsem vsi dijaki, ki imate radi likovno ustvarjenje, pa imate le-tega v rednem šolskem programu premalo. Nadarjenost seveda ni pogoj.
 10. Lgbt+ krožek (mentorja: Aleš Zobec in Urša Posavec) -ob  četrtkih, od 15.10 do 15. 55 v učilnici B004. Namen krožka je debata, pogovor, podpora.
 11. Osnove znakovnega sporazumevanja (mentorica: Maja Krajnc) -ob četrtkih od 14.20-15.05 v učilnici A211. Krožek je predviden za dijakinje in dijake 3. letnika predšolske vzgoje. V spodnji tabeli so zapisane predvidene vsebine dela, potek krožka pa bomo prilagajali tudi željam in potrebam dijakov. POMEMBNO: Udeležba na krožku in izdelava izdelka sta kriterija ob vlogi za udeležbo na mednarodni mobilnosti v marcu 2019 (Leeds). Uvodno srečanje bo 4. 10. 2018Vsebinski opis dejavnosti
 12. EFT – TAPKANJE (mentorica: Ivica Vrečko Novak) – po dogovoru s prijavljenimi dijaki. Dijaki bodo spoznali osnovne postopke in uporabo tehnike »Emotional Freedom Technique« – tapkanje. Tapkali bomo v skupini, a se bodo udeleženci naučili tudi, kako lahko metodo izvajajo samostojno ter tako obvladujejo neprijetne situacije in omejujoče občutke v vsakdanjem življenju.
 13. Tečaj ruščine – začetna stopnja (mentor: Miha Vanič) – ob sredah, 7.10 (predura), učilnica B 100, ena šolska ura na teden. Za vpis k fakultativnemu pouku ruščine ne potrebujete predznanja – pričeli bomo od samega začetka – postopoma, sproščeno in na zanimiv način. Tečaj je primeren za vse, ki se želijo naučiti osnov ruščine ter pridobiti v praksi takoj uporabno znanje brez odvečne slovnice (vsebine: predstavitev sebe, od kod smo, naročanje v restavraciji, orientacija v mestu, kupovanje v trgovini, koliko kaj stane, bivanje v hotelu, moj dom, moj značaj, moje stanovanje, …). Začetek bo v sredo, 10. oktobra, ob 7. 10 v učilnici B100.
 14. Literarni krožek (mentorica: Cvetka Bevc), vsako sredo ob 7.10 (predura) v A229. Literarni krožek je namenjen vsem tistim, ki radi pišete in bi se radi izpopolnili v pisanju pesmi, zgodb, esejev… in s pomočjo kreativnih vaj iz pisanja vzpodbudili ustvarjalno domišljijo, bogatili besedni zaklad in odkrivali nove svetove. Pričetek v sredo, 3. oktobra 2018.
 15. Uprizoritveni krožek (mentorica: Aja Zupanec) – ob ponedeljkih od 15.00 do 17.00 v plesno – gledališkem centru. Začetek je 5. november 2018.Uprizoritveni krožek je namenjen dijakom, ki želijo dodatno ustvarjati svoje kreacije, s pomočjo mentorja. Predvsem bi radi ponudili možnost sodelovanja med različnimi zvrstmi uprizoritvenih umetnosti – plesa, igre, filma, glasbe.  Začeli bomo z ogledom in analizo nekaterih že obstoječih del, kot primer dobre prakse. Nato pa se bo ponudila možnost da dijaki predstavijo svoje ideje in jih s pomočjo mentorjev razvijejo. Uspešno nastale kreacije bodo imele tudi možnost uprizoritve na šolskih prireditvah/proslavah in tudi izven-šolskih nastopih/festivalih.
 16. KAKO DOBER JE TVOJ SPOMIN (priprave na tekmovanje Memoriada) – mentorica je Bernarda Nemec, ob petkih, 8. šolska ura v B 100.  Načrt krožka: vaje za merjenje kratkoročnega spomina, spoznavanje delovanja lastnega spomina. spoznavanje različnih tehnik za izboljšanje spomina in vaje iz memoriade. Začetek krožka je 12. oktobra 2018.
 17. Ponavljanje književnosti za maturitetni izpiti iz slovenščine (mentorica: Petra Županič) – ob torkih, 2. ura, enkrat do dvakrat na mesec v učilnici A121a. Pričetek je 25. september 2018.Vsebinski opis krožka
 18. Klub ljubiteljev poezije (mentor: Andrej Jus) – ob sredah od 17.00 do 19.00 v kabinetu v GPD oz. v dvorani PDV. Druženje ljubiteljev besedne umetnosti, predvsem poezije. Poleg branj, interpretiranj in poglabljanj v pesmi, bomo pogledali tudi nekaj filmov in razpravljali (o pesnikih, pesništvu itd.), prevedli naše najljubše pesmi iz glasbenega sveta ter se poskusili kot ustvarjalci poezije (z vajami iz kreativnega pisanja). Kje bo poudarek med temi vsebinami, bomo sproti ugotovili glede na želje udeležencev. Namen krožka je deliti vznemirjenja in užitke v poglabljanju v posamezne  pesniške svetove skupaj z vsemi, ki čutijo enako strast do tega.
 19.  Zabavna in uporabna matematika (mentorica: Deja Kačič) – ob ponedeljkih, 8.ura (14:20 – 15:05); Prvo srečanje: 8. 10. 2018, učilnica B003. Na krožku bomo spoznavali in se igrali matematične igre, pogledali, kje se v filmih in nadaljevankah pojavlja matematika in jo raziskali, preizkusili. Lotili se bomo tudi uporabnih matematičnih tem in v drugi polovici šolskega leta  izpeljali  projekt, kjer bomo naše znanje povezali z dejavnostjo izven šolo, da spoznamo pravo, uporabno, vrednost matematike v realni situaciji.
 20. Prostovoljstvo s Šapo (in brez nje) – mentorica: Mojca Trampuš. Srečanja bodo potekala vsako drugo sredo (15.00 do 16.00) oz. po dogovoru. Dijaki, ki se želijo pridružiti, naj to sporočijo z elektronskim sporočilom mentorici (mojca.trampus@svsgl.si) , da dobijo navodila glede uvodnega srečanja, ki bo predvidoma 3. oktobra 2018. Dijaki bodo obiskovali otroke bližnje OŠ in jim pomagali pri branju, računanju… Občasno bomo te delovne obiske popestrili z delom in z igrami s Šapo.
 21. Feministični krožek (mentor Aleš Zobec): ob ponedeljkih, 14.30, A215 (oziroma po dogovoru) – prvo srečanje v ponedeljek, 1. oktobra 2018. Če vas zanimajo vprašanja spola in enakopravnosti, je to krožek za vas. Na krožku bomo razvijali feministično razmišljenje o svetu, v katerem živimo, pri tem pa nam bodo pomagale knjige, članki, filmi, glasba, obiski nevladnih organizacij, predavanj na fakultetah …
 22. Dekliški zbor SVŠGL (mentorica Alenka Bobek) ob torkih 14.20 – 15.50 v A233. Dodatne vaje po dogovoru izven pouka.
  »Če vprašate pevce, zakaj pojejo, povedo, da radi hodijo na vaje, ker pri petju uživajo, pojejo skladbe, ki so jim všeč, se družijo, najdejo nove prijatelje, kot družba preživljajo skupaj tudi prosti čas. Umetniško ambicioznejši dodajo, da ob izvajanju tehtnejše glasbene literature izživijo svoje umetniške potenciale in doživljajo estetske užitke.«