OIV in IND/KROŽKI

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh programov. Od predmetov se razlikujejo po načinu izvajanja. Šole izvajajo OIV/IND same ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti se delijo na:

 • Vsebine oz. dejavnosti, obvezne za vse dijake.
 • Vsebine oz. dejavnosti, povezane z dijakovo prosto izbiro.

Šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Med šolskim letom organizira vsebine z različnih področij:

 • knjižnično-informacijska znanja
 • zdravstvena vzgoja
 • državljanska kultura
 • učenje za učenje
 • vzgoja za družino, mir in nenasilje
 • kulturno-umetniške vsebine (dramske in filmske predstave, ogled razstav, recitali)
 • športni dnevi.

Vsebine, ki so povezane z dijakovo prosto izbiro, razrednik prizna za tekoče šolsko leto. Dijak jih lahko izbere iz pisane ponudbe na šoli (naštete so v publikaciji) ali izven nje. Čas izvedbe obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti je vnaprej določen in se lahko med šolskim letom izjemoma spremeni.

PROSTA IZBIRA UR OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN IN INTERESNIH DEJAVNOSTI:

 1. aktivnosti v pevskem zboru ali na drugem kulturno-umetniškem področju na šoli,
 2. tečaji tujih jezikov na šoli,
 3. aktivna udeležba v šolskem krožku,
 4. gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,
 5. raziskovalna naloga,
 6. tečaj cestnoprometnih predpisov,
 7. tekmovanje v znanju,
 8. prostovoljno socialno delo,
 9. šolske predstave in prireditve,
  10. različne športne aktivnosti v okviru projekta Mladi za mlade (Zavod za šport Planica),
  11. ekskurzije na šoli.

Dijak si, do števila zahtevanih ur OIV/IND v posameznem letniku in programu, izbere dejavnosti na šoli, polovico ur pa mu lahko razrednik prizna tudi za izvenšolske dejavnosti (glasbena šola,  gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,  tečaj cestnoprometnih predpisov,  pedagoško delo v gasilski,  planinski, taborniški ali skavtski organizaciji, organizirano prostovoljno socialno delo).  Izjema so le dijaki s statusom, ki so jim manjkajoče ure priznane s sklepom o prilagoditvah.

 

KROŽKI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020: Seznam vseh krožkov bo objavljen do konca septembra. Dijaki se h krožku prijavijo pri mentorju.

 1. Inštrumentalni sestav (mentor: Katja Virant Iršič) – vaje so ob torkih in sredah pred uro (od 7. 10 do 7. 55) v učilnici A 334. Dodatne vaje po dogovoru izven pouka.  V sestavu igrajo inštrumentalisti s predznanjem. Izvajamo klasično, ljudsko, filmsko, plesno….glasbo.
 2. ŠILA – Šolska impro liga (mentor: Jošt Jesenovec);  načrt: Srečevali se bomo na delavnicah enkrat na teden (srede med 14.20 in 15.50). Ekipa bo odigrala vsaj tri tekme v ŠILI, vsaj dve od tega v Ljubljani in morda eno na gostovanju. Če se bodo uvrstili še više v tekmovanje, pa bo nastopov še več. Na delavnicah bomo prek iger ter krajših in daljših prizorov poglabljali znanje o različnih vidikih improvizacijskega gledališča. Tudi, če niste povsem prepričani, lahkopridete na kakšno vajo in vidite, če vam krožek ustreza. Za več informacij sem dosegljiv na jost.jesenovec@svsgugl.si. Termin prvega srečanja: 18. 9. 2019 ob 15.10 v učilnici B002
 3. Osnove znakovnega sporazumevanja z malčki (mentorica: Maja Krajnc); časovni okvir: oktober 2019 – maj 2020; Termin: ponedeljek, predura (7.10-7.55) v učilnici A211; Opis krožka
 4. Vesoljski klub (mentorica Deja Kačič); V vesoljskem klubu bomo spoznavali teme povezane z vesoljem in zemljo; Ali lahko obstaja življenje v vesolju? Kako raziskujemo zemljo iz vesolja? Postojanke na Luni/Marsu? Sateliti, ozvezdja in vesoljska postaja, smeti okoli zemlje in na Luni, zgodovina raziskav vesolja, znanstvena fantastika – ali je vse res?…
  Naredili bomo tudi kak poizkus: izdelali raketo iz papirja in jo poskusno izstrelil, izdelali pristajalni modul za astro-jajček, poskusno izdelali lunarni modul, preverili iz kakšnega materiala so vesoljska plovila,…Opazovali bomo zanimive pojave na nebu in morda obiskali observatorij ali planetarij.Če bo zanimanje, se bomo prijavili na natečaj Evropske vesoljske agencije in s pomočjo gostujočih profesorjev/mentorjev napisali program za CanSat ali ISS. Ponedeljek 30.9.2019, 8.šolska ura v B304.
 5.  Čustva – Priprava na tekmovanje iz psihologije (mentorici Klara Vrbjak in Maja Krajnc); Dijaki se bodo podrobneje seznanili s tematiko ”čustva”. V ospredje bo postavljena aktivnost dijakov, saj bodo lahko sami pripravli praktične izdelke, seminarje, video vsebine, članke,…in se na podlagi lastnih izkušenj učili o čustvih. Poudarek bo tudi na samorefleksiji in lastnem doživljanju čustvenih stanj. Krožek bi potekal 2x mesečno (oz. po dogovoru z dijaki na prvem srečanju). Ogledali si bomo tudi filme (odlomke), ki prikazujejo kompleksne čustvene vsebine. Prvo srečanje v ponedeljek, 7.10.19, 14. 20, v B100.
 6. Likovni krožek (mentorica Tanja Špenko); uvodni sestanek: petek, 4.10.2019, ob 7.10 v učilnici A215; v tem terminu bo tudi potekal krožek. Posvetili se bomo likovnim tehnikam in motivom (lahko tudi individualno), ki niso zajeti v rednem pouku. Ustvarjali bomo na področjih risanja, slikanja, grafike in kiparstva (med drugim: preizkusili bomo kolažni tisk, slikanje s pasteli, oljnimi pasteli, kiparjenje v siporeksu, spoznavali kiparsko tehniko odlivanja…).
 7.  LGBT krožek (mentorja Aleš Zobec in Urša Posavec); ob ponedeljkih, 14.20, B006; bistvo krožka je vzpostavitev varnega in podpornega okolja za dijake in dijakinje, v katerem bodo lahko sproščeno spregovorili o temah, povezanih s spolom in seksualnostjo. Dijaki in dijakinje bodo v času krožka spoznali LGBT gibanje v Sloveniji in v tujini, gledali LGBT filme ipd.
 8. Šolski bend (mentor Marko Korošec); vsak torek, 6. šolsko uro, v A056; Prvi sestanek in avdicija bo v torek 24.9.2019, 6. šolsko uro, v učilnici A056. Dijaki pripravijo eno poljubno skladbo, ki jo zapojejo ali zaigrajo na poljuben instrument. Za dodatne informacije se lahko obrnejo na mentorja (marko.korosec@svsgugl.si). Opis krožka
 9. Kemijski krožek (mentorica Sergeja Groleger R.); prvo srečanje v četrtek,  26.9.2019, 7. šolsko uro v  učilnici B104.
 10. Igrarije (mentorica Mojca Zupan): prvo srečanje: četrtek, 3. 10. 2019, ob 14. 20 v A229; bo potekal ob četrtkih, 8. šolsko uro. V sklopu krožka Igrarije bomo spoznavali tradicionalne otroške igre iz različnih držav in kulturnih okolij ter se jih seveda tudi igrali. Ob tem bomo spoznavali osnovne značilnosti sistemov predšolske vzgoje različnih evropskih držav, začeli pa bomo s sistemom v Veliki Britaniji in Španiji, saj krožek poteka tudi kot del projekta Erasmus+, v sklopu katerega bodo lahko izbrani dijaki 2. letnikov predšolske vzgoje opravljali prakso v Veliki Britaniji in Španiji. K udeležbi pa ste, seveda, vabljeni tudi vsi drugi dijaki, ki vas zanimajo otroške in mladinske igre.
 11. Dekliški zbor SVŠGUGL (mentorica Alenka Bobek) ob torkih 14.30 – 16.00 v B006. Dodatne vaje po dogovoru izven pouka. »Če vprašate pevce, zakaj pojejo, povedo, da radi hodijo na vaje, ker pri petju uživajo, pojejo skladbe, ki so jim všeč, se družijo, najdejo nove prijatelje, kot družba preživljajo skupaj tudi prosti čas. Umetniško ambicioznejši dodajo, da ob izvajanju tehtnejše glasbene literature izživijo svoje umetniške potenciale in doživljajo estetske užitke.« M.J. Lepo vabljene v naše pevske vrste!
 12. Strojno šivanje (mentorica Petra Županič); prvo srečanje: Ponedeljek,  30. 9., 8. ura v 215; krožek je namenjen vsem zainteresiranim za strojno šivanje. Udeleženci in udeleženke so lahko povsem brez predznanja ali imajo predznanje, ki ga želijo nadgraditi. Vsebina se prilagaja potrebam udeležencev in udeleženk. Opis krožka
 13. Krožek ruščine, začetna stopnja (mentor Miha Vanič); krožek bo potekal ob sredah, predura (7.10 – 7.55), v B100. Prvo srečanje bo v sredo, 16. oktobra 2019.
 14. Rap in hip hop (mentorja Matjaž Fleischman in Vinko Plevnik); prvo srečanje bo v ponedeljek, 7.10.2019, ob 13.30, v učilnici 215. V krožku bomo raziskovali ritem, zgodovino rapa in hip hopa ter zaključili leto z lastno produkcijo uspešno končanih projektov. S poudarkom na delu doma in v majhnih skupinah se bomo naučili nekajstarejših rap in hip hop uspešnic ter ustvarili nekaj svojega. Če bi se radi poizkusili v vseh pogledih produkcije od pisanja teksta, ustvarjanja glasbene podlage, snemanja … ste več kot dobrodošli. Krožek po obdelal naslednje vsebine: ritmika branja in ustvarjanje in ritma, zgodovina, pisanje teksta, nastop, produkcija …
 15. Uprizoritveni krožek (mentorici Andreja Podrzavnik in Aja Zupanec); krožek bo potekal ob ponedeljkih, od 15.30 do 17.00, v dvorani GPD. Začetek je 30. 9. 2019. Krožek je namenjen dijakinjam in dijakom, ki želijo dodatno ustvarjati svoje (plesne) kreacije/kompozicije, s pomočjo mentorja. Dijakinjam in dijakom se v krožku ponudi dodatna možnost, da predstavijo svoje ideje in jih s pomočjo mentorjev razvijejo. Uspešno nastale kreacije bodo imele več priložnosti uprizoritve: na šolskih prireditvah/proslavah in tudi izven-šolskih nastopih/festivalih.
 16. Tečaj francoščine (mentorica: Tadeja Dermastja); francoščina za začetnike, ura tedensko (osnove francoščine);  termin prvega srečanja je v  sred0,  30. 9. 2019, v učilnici B100 ob 7.10
 17. Psihična priprava na (glasbeni) nastop (mentor: Aleš Pogačnik); prvo srečanje je v torek, 1.10. 2019, 8. šolska ura (14.20) v učilnici 211. Raziskave pravijo, da se javnega nastopa bolj bojimo kot smrti. Ravno ta strah, ki se izkaže v obliki treme, nesposobnosti obdržati kontrolo nad telesom in črnimi mislimi, nam onemogoči, da bi na nastopu pokazali vse, kar znamo. Na krožku se bomo spoznali z načini, kako obvladati tremo in usmeriti misli na uspešen nastop. Zakaj ne bi nastop postal vznemirljiv in  pričakovan dogodek, kjer se pokažemo v vsem svojem sijaju?
 18. Novinarski krožek (mentorica: Barbara Britovšek Trampuš, – urednici: Mija Kramar, Neža Dvorščak); prvo srečanje: petek, 27. 9. 2019, ob 7.30 v B004 (nato po dogovoru); Načrt dela
 19. Prostovoljstvo s Šapo (mentorica: Mojca Trampuš); prvo srečanje: petek, 27. september, ob 7.30, v učilnici B302; Dijaki bodo kot prostovoljci približno dvakrat mesečno obiskali šolarje prve triade v bližnji osnovni šoli. V dogovoru z učiteljico bodo otrokom pomagali pri učenju in domačih nalogah. Kadar bo priložnost, bodo z otroki tudi brali, se igrali, se naučili novo pesmico in še kaj. Nekajkrat bo (če bo to le mogoče) s prostovoljci na druženje odšla tudi Šapa in pokazala, kako poteka delo terapevtskega psa. Morda se kdaj dogovorimo tudi za sodelovanje kakega drugega terapevtskega psa.