Seminarske naloge in vaje

18. aprila 2024 je zadnji rok, do katerega kandidati oddate seminarske naloge, vaje, referat učitelju maturitetnega predmeta, ki vas poučuje. Ob oddaji naloge, vaj se podpišete. Prosim, da se o uri oddaje naloge oz. vaj dogovorite z učiteljem.

S številom doseženih točk pri nalogah in vajah se boste seznanili 14. maja 2024 na spletni strani http://matura.ric.si oz. pri tajnici za splošno maturo. Za dostop boste potrebovali EMŠO in ŠIFRO, ki jo boste prejeli.

Koledarji izvedb:

 1. Koledar za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2024
 2. Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu geografija
 3. Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu umetnostna zgodovina
 4. Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu zgodovina

           

Načrti izvedb:

 1. PSI-izvedbeni načrt praktičnega dela (Bernarda Nemec, Maja Krajnc)
 2. SOC- izvedbeni načrt praktičnega dela (Alenka Pokovec)
 3. ZGO- izvedbeni načrt praktičnega dela (Manica Mivšek)
 4. GEO- izvedbeni načrt praktičnega dela(Liljana Rupnik)
 5. ZGO- izvedbeni načrt praktičnega dela (Marjana Dolšina Delač)
 6. KEM-izvedbeni načrt praktičnega dela (Sergeja Groleger Rauter)
 7. BIO-izvedbeni načrt praktičnega dela (Alenka Smuk)
Dostopnost