Seminarske naloge in vaje

15. aprila 2021 je zadnji rok, do katerega kandidati oddate seminarske naloge, vaje, referat učitelju maturitetnega predmeta, ki vas poučuje. Ob oddaji naloge, vaj se podpišete. Prosim, da se o uri oddaje naloge oz. vaj dogovorite z učiteljem.

S številom doseženih točk pri nalogah in vajah se boste seznanili 17. maja 2021 na spletni strani http://matura.ric.si oz. pri tajnici za splošno matuto. Za dostop boste potrebovali EMŠO in ŠIFRO, ki jo boste prejeli.

Koledarji izvedb:

  1. Koledar za izvedbo seminarske naloge 2021
  2. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri zgodovini 2021
  3. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri geografiji 2021
  4. koledar za izvedbo praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2021

Načrti izvedb:

  1. Načrt izvedbe seminarske naloge pri psihologiji 2021 (Maja Krajnc in Bernarda Nemec)
  2. Načrt izvedbe seminarske naloge pri sociologiji 2021 (Alenka Pokovec)
  3. Načrt izvajanja praktičnega dela pri zgodovini 2021 (Manica Mivšek)
  4. Načrt izvajanja praktičnega dela pri geografiji 2021 (Liljana Rupnik)
  5. Načrt izvajanja praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2021 (Marjana Dolšina Delač)

Obvestila:

V četrtek, 1. 10. 2020, bomo izvedli strokovno ekskurzijo na terenu, ki predstavlja del notranjega (praktičnega) dela mature za zgodovino (LJUBLJANA SKOZI ČAS). Program:

1. Mestni muzej – vodenje po srednjeveški Ljubljani (ob 15h)
2. Predstavitve dijakov – terensko delo.