Seminarske naloge in vaje

16. aprila 2019 je zadnji rok, do katerega kandidati oddate seminarske naloge, vaje, referat učitelju maturitetnega predmeta, ki vas poučuje. Ob oddaji naloge, vaj se podpišete. Prosim, da se o uri oddaje naloge oz. vaj dogovorite z učiteljem.

S številom doseženih točk pri nalogah in vajah se boste seznanili 14. maja 2019 na spletni strani http://matura.ric.si oz. pri tajnici za splošno matuto. Za dostop boste potrebovali EMŠO in ŠIFRO, ki jo prejmete že 7. maja 2019, ko boste pisali maturitetni esej.

Koledarji izvedb:

  1. Koledar za izvedbo seminarske naloge 2019
  2. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri zgodovini 2019
  3. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri geografiji 2019
  4. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2019

Načrti izvedb:

  1. Načrt izvedbe seminarske naloge pri psihologiji 2019 (prof. Maja Krajnc, prof. Bernarda Nemec)
  2. Načrt izvajanja praktičnega dela pri zgodovini 2019 (prof. Manica Mivšek)
  3. Načrt izvajanja praktičnega dela pri geografiji 2019 (prof. Liljana Rupnik)
  4. Načrt izvajanja praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2019 (prof. Lidija Černuta Nowak)