Seminarske naloge in vaje

15. aprila 2021 je zadnji rok, do katerega kandidati oddate seminarske naloge, vaje, referat učitelju maturitetnega predmeta, ki vas poučuje. Ob oddaji naloge, vaj se podpišete. Prosim, da se o uri oddaje naloge oz. vaj dogovorite z učiteljem.

S številom doseženih točk pri nalogah in vajah se boste seznanili 17. maja 2021 na spletni strani http://matura.ric.si oz. pri tajnici za splošno matuto. Za dostop boste potrebovali EMŠO in ŠIFRO, ki jo boste prejeli.

Koledarji izvedb:

 1. Koledar za izvedbo seminarske naloge 2021
 2. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri zgodovini 2021
 3. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri geografiji 2021
 4. koledar za izvedbo praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2021

Načrti izvedb:

 1. Načrt izvedbe seminarske naloge pri psihologiji 2021 (Maja Krajnc in Bernarda Nemec)
 2. Načrt izvedbe seminarske naloge pri sociologiji 2021 (Alenka Pokovec)
 3. Načrt izvajanja praktičnega dela pri zgodovini 2021 (Manica Mivšek)
 4. Načrt izvajanja praktičnega dela pri geografiji 2021 (Liljana Rupnik)
 5. Načrt izvajanja praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2021 (Marjana Dolšina Delač)

Obvestila:

 • V četrtek, 1. 10. 2020, bomo izvedli strokovno ekskurzijo na terenu, ki predstavlja del notranjega (praktičnega) dela mature za zgodovino (LJUBLJANA SKOZI ČAS). Program:
  1. Mestni muzej – vodenje po srednjeveški Ljubljani (ob 15h)
  2. Predstavitve dijakov – terensko delo.
 • V torek, 13. 10. 2020, bomo izvedli strokovno ekskurzijo s terenskim delom v Strunjanu. Odhod je ob
  12.45 izpred GPD, predviden povratek je ob 20.00. Na terenu bomo izvedli tri terenske vaje,
  dijaki pa bodo predstavili svoje seminarske naloge. Seznam pripomočkov, ki jih potrebujejo na
  terenu, je objavljen v spletni učilnici za geografijo (matura).
 • V soboto, 17. 10. 2020, bomo izvedli predstavitve izbranih umetnin v okviru umetnostnozgodovinskega praktikuma, ki predstavlja interni del mature pri predmetu umetnostna zgodovina. Vodenemu ogledu stalne zbirke Narodne galerije v Ljubljani bodo sledile predstavitve dijakov. Dobimo se ob 9.45 pred vhodom v Narodno galerijo.
Dostopnost