Seminarske naloge in vaje

14. aprila 2022 je zadnji rok, do katerega kandidati oddate seminarske naloge, vaje, referat učitelju maturitetnega predmeta, ki vas poučuje. Ob oddaji naloge, vaj se podpišete. Prosim, da se o uri oddaje naloge oz. vaj dogovorite z učiteljem.

S številom doseženih točk pri nalogah in vajah se boste seznanili 16. maja 2022 na spletni strani http://matura.ric.si oz. pri tajnici za splošno matuto. Za dostop boste potrebovali EMŠO in ŠIFRO, ki jo boste prejeli.

Koledarji izvedb:

  1. Koledar za izvedbo seminarske naloge 2022
  2. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri zgodovini 2022
  3. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri geografiji 2022
  4. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2022

Načrti izvedb:

  1. Načrt izvedbe seminarske naloge pri psihologiji 2022 (Maja Krajnc in Bernarda Nemec)
  2. Načrt izvedbe seminarske naloge pri sociologiji 2022 (Alenka Pokovec)
  3. Načrt izvedbe praktičnega dela pri zgodovini 2022 (Anita Kolpakov)
  4. Načrt izvajanja praktičnega dela pri geografiji 2022 (Liljana Rupnik)
  5. Načrt izvedbe praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2022 (Marjana Dolšina Delač)
Accessibility