Seminarske naloge in vaje

15. aprila 2020 je zadnji rok, do katerega kandidati oddate seminarske naloge, vaje, referat učitelju maturitetnega predmeta, ki vas poučuje. Ob oddaji naloge, vaj se podpišete. Prosim, da se o uri oddaje naloge oz. vaj dogovorite z učiteljem.

S številom doseženih točk pri nalogah in vajah se boste seznanili 18. maja 2020 na spletni strani http://matura.ric.si oz. pri tajnici za splošno matuto. Za dostop boste potrebovali EMŠO in ŠIFRO, ki jo prejmete že 5. maja 2020, ko boste pisali maturitetni esej.

Koledarji izvedb:

  1. Koledar za izvedbo seminarske naloge 2020
  2. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri zgodovini 2020
  3. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri geografiji 2020
  4. Koledar za izvedbo praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2020

Načrti izvedb:

  1. Načrt izvedbe seminarske naloge pri psihologiji 2020 (prof. Maja Krajnc, Aleš Pogačnik in Bernarda Nemec)
  2. Načrt izvajanja praktičnega dela pri zgodovini 2020 (prof. Anita Kolpakov)
  3. Načrt izvajanja praktičnega dela pri geografiji 2020 (prof. Liljana Rupnik)
  4. Načrt izvajanja praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2020 (prof. Lidija Černuta Nowak)

Obvestila:

 Interni del mature iz geografije (strokovna ekskurzija s terenskim delom v Strunjan in Portorož) bo potekal 23. septembra 2019 (od 12.45 do 20.30).