Seminarske naloge in vaje

20. aprila 2023 je zadnji rok, do katerega kandidati oddate seminarske naloge, vaje, referat učitelju maturitetnega predmeta, ki vas poučuje. Ob oddaji naloge, vaj se podpišete. Prosim, da se o uri oddaje naloge oz. vaj dogovorite z učiteljem.

S številom doseženih točk pri nalogah in vajah se boste seznanili 15. maja 2023 na spletni strani http://matura.ric.si oz. pri tajnici za splošno maturo. Za dostop boste potrebovali EMŠO in ŠIFRO, ki jo boste prejeli.

Koledarji izvedb:

 1. Koledar za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2023
 2. Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2023 pri predmetu geografija
 3. Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2023 pri predmetu umetnostna zgodovina
 4. Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2023 pri predmetu zgodovina

           

Načrti izvedb:

 1. Načrt izvedbe seminarske naloge pri psihologiji 2023 (Maja Krajnc)
 2. Načrt izvedbe seminarske naloge pri sociologiji 2022 (Alenka Pokovec)
 3. Načrt izvedbe praktičnega dela pri zgodovini 2022 (Anita Osojnik)
 4. Načrt izvajanja praktičnega dela pri geografiji 2022 (Liljana Rupnik)
 5. Načrt izvedbe praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2022 (Marjana Dolšina Delač)
 6. Načrt izvedbe praktičnega dela pri fiziki 2023 (Maruša Perger)
 7. Načrt izvedbe praktičnega dela pri kemiji 2023 (Sergeja Groleger Rauter)
 8. Načrt izvedbe praktičnega dela pri biologiji 2023 (Alenka Smuk)
Dostopnost