Učbeniški sklad 2019/20

PREVZEM UČBENIKOV

Spoštovani dijaki,

tisti, ki učbenikov še niste prevzeli, lahko to storite v prvem šolskem tednu, v kleti B stavbe:

  1. letniki – PONEDELJEK: 13:30 – 15h

 

  1. letniki – TOREK
  2. letniki – SREDA
  3. letniki – ČETRTEK

Vse tri dni po naslednjem urniku: 7:30 – 8h, 9:30 – 11h, 13:30 – 15h.

 

Pred prihodom poravnajte vse obveznosti do šole vključno z učbeniškim skladom, sicer vam učbenikov ne bomo izposodili.

Vsi, ki učbenikov niste naročili in bi si jih želeli izposoditi, se oglasite v šolski knjižnici 13. 9. 2019, v času uradnih ur.

Za dodatne informacije v zvezi z dvigom učbenikov se obrnite na knjižničarko Jano Medvešček preko elektronske pošte jana.medvescek@svsgugl.si ali telefona (01) 5651 736. Za dodatne informacije v zvezi s plačilom obveznosti do šole se obrnite na računovodstvo preko elektronske pošte majda.plecnik@svsgugl.si ali telefona (01) 5651 718.

 

Prijeten začetek šolskega leta,

 

Jana Medvešček

knjižničarka

 

 

SEZNAMI UČBENIKOV

Seznami učbenikov za novo šolsko leto so objavljeni  na spodnjih povezavah:

Seznam učbenikov predšolska vzgoja

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv predšolska vzgoja

Seznam učbenikov gimnazija

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv gimnazija

Seznam učbenikov dramsko gledališka

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv dramsko gledališka

Seznam učbenikov gledališče in film

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv gledališče in film

Seznam učbenikov sodobni ples

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv sodobni ples

Dijaki bodo prejeli naročilnice za učbeniški sklad 2019/20 do 7. 6. 2018, podpisane in izpolnjene pa vrnili najkasneje do 14. 6. 2018.
V kolikor bodo rok zamudili, do izposoje učbeniškega sklada niso upravičeni.

Dijakom, ki v preteklem šolskem letu ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti
(plačanih položnic, vrnjene knjige iz prejšnjega učbeniškega sklada …), ne bo omogočena izposoja učbenikov iz sklada.

Tudi dijaki, ki imajo popravne izpite ali ponavljajo letnik, vrnejo gradivo učbeniškega sklada v zgoraj določenem roku.
V kolikor bi kakšen učbenik še potrebovali, si ga lahko ponovno izposodijo.

Za vse dodatne informacije se obrnete na knjižničarko po telefonu 01/56 51 736 ali na elektronski naslov jana.medvescek@svsgugl.si