Učbeniški sklad 2018/19

Tudi v šolskem letu 2018/19 je dijakom naše šole na voljo izposoja učbenikov v učbeniškem skladu.

Seznami učbenikov za novo šolsko leto so objavljeni  na spodnjih povezavah:

Seznam učbenikov predšolska vzgoja

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv predšolska vzgoja

Seznam učbenikov gimnazija

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv gimnazija

Seznam učbenikov dramsko gledališka

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv dramsko gledališka

Seznam učbenikov gledališče in film

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv gledališče in film

Seznam učbenikov sodobni ples

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv sodobni ples

Dijaki bodo prejeli naročilnice za učbeniški sklad 2018/19 od 5. 6. 2018 do 7. 6. 2018, podpisane in izpolnjene vrnili najkasneje  do 15. 6. 2018.

V kolikor bodo rok zamudili, do izposoje učbeniškega sklada niso upravičeni.

Dijakom, ki v preteklem šolskem letu ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti
(plačanih položnic, vrnjene knjige iz prejšnjega učbeniškega sklada …), ne bo omogočena izposoja knjig v skladu.

Tudi dijaki, ki imajo popravne izpite ali ponavljajo letnik vrnejo gradivo učbeniškega sklada v zgoraj določenem roku.
V kolikor bi kakšen učbenik še potrebovali si ga lahko ponovno izposodijo.

Za vse dodatne informacije se obrnete na knjižničarko, po telefonu 01/56 51 736 ali na elektronski naslov tatjana.vucko@svsgl.si.

_________________________________________________________________________

Tudi v šolskem letu 2017/18 je dijakom naše šole na voljo izposoja učbenikov v učbeniškem skladu.

Seznami učbenikov za novo šolsko leto so objavljeni  na spodnjih povezavah:

Seznam učbenikov predšolska vzgoja

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv predšolska vzgoja

Seznam učbenikov gimnazija

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv gimnazija

Seznam učbenikov dramsko gledališka

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv dramsko gledališka

Seznam učbenikov gledališče in film

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv gledališče in film

Seznam učbenikov sodobni ples

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv sodobni ples

Dijaki bodo prejeli naročilnice za učbeniški sklad 2017/18 od 25. 5. 2017 do 26. 5. 2017, podpisane in izpolnjene vrnili najkasneje  do 9. 6. 2017.

V kolikor bodo rok zamudili, do izposoje učbeniškega sklada niso upravičeni.

Dijakom, ki v preteklem šolskem letu ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti
(plačanih položnic, vrnjene knjige iz prejšnjega učbeniškega sklada …), ne bo omogočena izposoja knjig v skladu.

Tudi dijaki, ki imajo popravne izpite ali ponavljajo letnik vrnejo gradivo učbeniškega sklada v zgoraj določenem roku.
V kolikor bi kakšen učbenik še potrebovali si ga lahko ponovno izposodi.

Za vse dodatne informacije se obrnete na knjižničarko, po telefonu 01/56 51 736 ali na elektronski naslov tatjana.vucko@svsgl.si.