Vpis

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2021/2022

 

Za vpis v 1. letnik predvidoma razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 3 oddelki (84 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

Stanje prijav na dan 22. 4. 2021

 

Na dan 25. 5. 2021 je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: 129 (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: 40 (28 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 96 (84 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 22 (28 razpisanih mest).

 

Svet šole je predlagal omejitev vpisa za programe Predšolska vzgoja, Gimnazija in Umetniška gimnazija – smer gledališče in film, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je k temu dalo soglasje k omejitvi vpisa v 1. letnik.

 

Prijavljeni kandidati so prejeli obvestilo o nadaljnjem poteku vpisa po elektronski pošti, v začetku tedna pa tudi po klasični pošti (dopis in obrazce).

 

Dopise si lahko preberete tudi tukaj:

Predšolska vzgoja

Gimnazija

Umetniška gimnazija: smer gledališče in film

Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples

 

Za informacije glede vpisnega postopka predlagamo, da se obrnete na svetovalne delavke:

za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Maja Šorli (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, maja.sorli@svsgugl.si)

 

 

DATUMSKI POTEK VPISA:

 • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer) – .pdf oblika ali .doc oblika:  4. marec 2021
 • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 17. marec 2021
 • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – 2. april 2021
 • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 8. april 2021
 • Morebitni prenosi prijav – 22. april 2021
 • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 27. maja 2021
 • Vpis bo potekal junija 2021.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2020/21 je bil vpis omejen v vseh izobraževalnih programih (Predšolska vzgoja, Gimnazija in obe smeri Umetniške gimnazije – smer gledališče in film ter plesna smer).

 

 

 

Dostopnost