Vpis

OBVESTILO O OMEJITVI IN POTEKU VPISA

 

Na dan 26. 4. 2019 je bilo za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: 144 (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: 29 (28 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 73 (56 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 29 (28 razpisanih mest).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo soglasje k omejitvi vpisa v programa Predšolska vzgoja in Umetniška gimnazija: smer gledališče in film.

Prijavljeni kandidati so po pošti prejeli obvestilo o omejitvi in poteku vpisa (programa z omejitvijo) oz. poteku vpisa (programa brez omejitve) ter priloge.

Dopisi so dostopni tudi v spodnjih povezavah:

Obvestilo o omejitvi in poteku vpisa Predšolska vzgoja 2019

Obvestilo o omejitvi in poteku vpisa Umetniška gimnazija: smer gledališče in film 2019

Obvestilo o poteku vpisa Gimnazija 2019

Obvestilo o poteku vpisa Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples 2019

 

 

 

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2019/2020

 

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

POTEK VPISA:

 • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): do 4.3.2019
 • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 19.3.2019
 • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – do 2.4.2019
 • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 8.4.2019
 • Morebitni prenosi prijav – do 23.4.2019
 • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 29.5.2019
 • Vpis bo potekal junija 2019 – med 18. in 21.6.2019, glede na navodila srednje šole.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2018/19 je bil vpis omejen v treh programih, in sicer: Predšolska vzgoja, Gimnazija in Umetniška gimnazija – smer gledališče in film.