Vpis

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2020/2021

 

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

REZULTATI 1. KROGA VPISNEGA POSTOPKA ZA VPIS V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis:

 • program Predšolska vzgoja: 121 točk
 • program Gimnazija: 143 točk
 • program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 153 točk
 • program Umetniška gimnazija : plesna smer, sodobni ples: 145 točk

 

Sprejeti kandidati bodo po pošti na dom prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu ter obvestilo o začetku pouka.

 

Nesprejeti v 1. krogu morate priti v ponedeljek, 6. 7. 2020, fizično v šolo, in sicer:

 

 • ob 9.00 program Predšolska vzgoja na Kardeljevo ploščad 16 (stavba A) v predavalnico 212 (2. nadstropje)

 

 • ob 9.00 program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film na Kardeljevo ploščad 28a (stavba B) v učilnico B002 (pritličje)

 

 • ob 11.00 programa Gimnazija in Umetniška gimnazija : plesna smer, sodobni ples na Kardeljevo ploščad 28a (stavba B) v učilnico B006

 

Zaradi trenutne epidemiološke situacije prosimo, da ob prihodu v šolo upoštevate vsa varnostna navodila (ste zdravi, imate masko, fizična razdalja …) ter da s kandidatom/kandidatko v šolo vstopi samo en starš.

 

Nesprejeti boste prejeli obrazec za rangiranje in navodila za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka. Seznam šol bo vsem nesprejetim kandidatom poslan po elektronski pošti.

V drugem krogu se boste odločali o ponujenih prostih mestih na srednjih šolah (iz seznama). Po prednostnem redu boste na obrazec za rangiranje napisali do 10 šol oziroma programov, na katere bi se želeli vpisati v 2. krogu vpisnega postopka. Ponovno lahko napišete program, na katerega ste bili prijavljeni v 1. krogu.

 

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (s podpisom staršev!) boste vrnili v sobo svetovalne službe še istega dne do 14. ure ali do 8. 7. 2020 po predhodnem razporedu.

 

Rezultati 2. kroga vpisnega postopka bodo objavljeni 14. 7. 2020 ob 10. uri v šoli (stavba A na Kardeljevi ploščadi 16 za program Predšolska vzgoja ter stavba B na Kardeljevi ploščadi 28a za program Gimnazija in obe smeri Umetniške gimnazije). Sprejeti kandidati se boste pri svetovalni službi vpisali (prevzeli potrdilo o vpisu in sklep o sprejemu), nesprejeti pa boste ta dan dvignili svojo prijavo ter jo odnesli na tisto srednjo šolo, na katero se boste uvrstili, in se tam tudi vpisali.

 

 

 

 

STANJE PRIJAV PO KONCU ROKA ZA PRENOS PRIJAV

 

Na dan 16. 6. 2020 je za vpis v 1. letnik (šolsko leto 2020/2021) prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: 120 (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: 39 (28 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 69 (56 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 33 (28 razpisanih mest).

Svet šole je predlagal omejitev vpisa za vse programe in pričakovano je, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dalo soglasje k omejitvi vpisa v 1. letnik.

 

Prijavljeni kandidati so prejeli obvestilo o nadaljnjem poteku vpisa po elektronski pošti, v začetku tedna pa tudi po klasični pošti (dopis in obrazce).

 

Dopise si lahko preberete tudi tukaj:

Predšolska vzgoja

Gimnazija

Umetniška gimnazija: smer gledališče in film

Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples

 

Za informacije glede vpisnega postopka se obrnete na svetovalno delavko:

 

 • za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

 

 • za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Klara Vrbnjak (01/56-51-731; klara.vrbnjak@svsgugl.si

 

 

INFORMACIJA GLEDE POTEKA VPISA!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sporočilo, da je novi rok za oddajo prijave za vpis v začetni letnik srednje šole 11. 5. 2020.

Do tega datuma (11. 5. 2020) morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto (2020/2021) izobraževati v srednji šoli, oddati prijavnico, med njimi tudi tisti kandidati, ki še niso opravljali preizkusa nadarjenosti (kandidati za vpis v izobraževalni program Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples, ki ste se prijavili k preizkusu plesne nadarjenosti, boste prejeli posebno obvestilo glede izvedbe preizkusa, vas pa že sedaj pozivamo, da prijavo za vpis v program Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples oddate do 11. 5. 2020).

Prijavnica na voljo na spletni strani e-uprave (za dostop do spletne strani s prijavnico za vpis v srednjo šolo kliknite TUKAJ, do .pdf datoteke lahko dostopate TUKAJ). Kandidati naj prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo pošljejo na izbrano srednjo šolo. Prijavnico lahko kandidati pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole (SVŠGUGL: tajnistvo@svsgugl.si), pri čemer naj prijavnico v vednost pošljejo tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole (SVŠGUGL: za program Predšolska vzgoja tudi jana.hafner@svsgugl.si; za programe Gimnazija in obe smeri Umetniške gimnazije tudi klara.vrbnjak@svsgugl.si).

Glede na to, da bodo letos večinoma prijavnico kandidati pošiljali sami, na ministrstvu poudarjajo, da na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice oziroma ravnatelja osnovne šole.

Tistim kandidatom, ki so že oddali prijavnico za vpis v srednje šole, nove prijavnice ni treba več pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in upoštevane.

Vpis oz. 1. krog izbirnega postopka bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020, odvisno od razporeda šole (kandidati boste obveščeni). 2. krog izbirnega postopka bo potekal 14. 7. 2020.

 

DATUMSKI POTEK VPISA:

 • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): do 4. 3. 2020
 • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 17. 3. 2020 DOLOČEN BO NOV TERMIN, KANDIDATI BOSTE OBVEŠČENI
 • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – do 2. 4. 2020  NOV TERMIN 11. 5. 2020
 • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 8. 4. 2020  NOV TERMIN 20.5.2020
 • Morebitni prenosi prijav – do 23. 4. 2020  NOV TERMIN do 16. 6. 2020
 • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – NOV TERMIN do 24. 6 2020
 • Vpis bo potekal junija 2020, in sicer od 30. 6. 2020 dalje.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2019/20 je bil vpis omejen v dveh programih, in sicer: Predšolska vzgoja in Umetniška gimnazija – smer gledališče in film.