Vpis

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2022/2023

 

Za vpis v 1. letnik predvidoma razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 3 oddelki (84 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

OBVESTILO O OMEJITVI IN POTEKU VPISA

 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dalo soglasje k omejitvam vpisa v izobraževalne programe:

 • predšolska vzgoja (121 prijav za 112 prostih mest)
 • gimnazija (37 prijav za 28 prostih mest)
 • umetniška gimnazija – smer gledališče in film (95 prijav za 84 prostih mest)
 • umetniška gimnazija – plesna smer, modul B: sodobni ples (37 prijav za 28 prostih mest)

 

Prijavljeni kandidati boste po fizični pošti na dom prejeli dopis in priloge.

 

Izbirni postopek

V izbirnem postopku lahko sodelujejo le kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali naslednja merila: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Skupaj lahko kandidat pridobi največ 175 točk.

Če se v 1. ali 2. krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V prvem krogu izbirnega postopka bomo po navedenih merilih izbrali kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki v prvem krogu izbirnega postopka ne bodo sprejeti, bodo sodelovali v drugem krogu izbirnega postopka.

 

Rezultati prvega kroga izbirnega postopka: objava spodnje meje za vpis bo v torek, 21. 6. 2022. Spodnjo mejo (najnižje točke, ki kandidatom omogočajo sprejetje in vpis v program predšolska vzgoja) bomo objavili na spletni strani šoli (www.svsgugl.si) ter prijavljenim kandidatom sporočili po elektronski pošti.

Sprejeti kandidati bodo na domači naslov po 21. 6. 2022 prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu,  obrazec za subvencioniran prevoz ter obvestilo o začetku pouka.

 

Drugi krog izbirnega postopka

Kandidati, ki 21. 6. 2022 ne bodo sprejeti, bodo v torek, 21. 6. 2022, ob 10.00 osebno prišli na šolo (Kardeljeva ploščad 16 ali 28a, 1000 Ljubljana) in bodo seznanjeni s postopkom drugega kroga izbirnega postopka in prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v 2. krogu izbirnega postopka. Prejeli bodo tudi poseben obrazec za rangiranje, na katerega bodo po prednostnem redu navedli (rangirali) do 10 šol oziroma programov, v katere bi se želeli vpisati, in ga oddali na naši šoli. Lahko bodo ponovno navedli program predšolska vzgoja na naši šoli. Odločali se bodo lahko le na podlagi seznama šol (oz. programov), ki ga bodo dobili skupaj z obrazcem. Na seznamu bodo srednje šole, ki so vpis v določen program omejile in so pustile 10 % prostih mest za drugi krog, ter šole, ki bodo imele še prosta mesta.

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (poleg podpisa učenca mora biti tudi podpis staršev ali skrbnikov) bodo učenci oddali 21., 22. ali 23. 6. 2022 – v sobi 218 – po predhodnem razporedu.

Objava rezultatov drugega kroga bo v četrtek 30. 6. 2022 ob 11. uri na vhodnih vratih naše šole (Kardeljeva ploščad 16 ali 28a, 1000 Ljubljana). Učenci, ki se bodo v drugem krogu uvrstili na našo šolo, se bodo takrat vpisali (prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu in drugo).

Tisti, ki se bodo v drugem krogu uvrstili na drugo srednjo šolo, bodo še istega dne ob 11. uri pri nas dvignili svojo prijavo in jo odnesli na srednjo šolo, na katero so se uvrstili, in se tam vpisali (vpis mogoč do 1. 7. 2022).

 

Dopise in priloge si lahko ogledate tudi tukaj:

 

 

 

 

Za informacije glede vpisnega postopka predlagamo, da se obrnete na svetovalne delavke:

za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Maja Šorli (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, maja.sorli@svsgugl.si)

 

 

DATUMSKI POTEK VPISA:

 • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer) – .pdf oblika ali .doc oblika:  4. marec 2021
 • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 15. marec 2022
 • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – 4. april 2022
 • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 8. april 2022
 • Morebitni prenosi prijav – 25. april 2022
 • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do konca maja 2022
 • Vpis bo potekal junija 2022.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2021/22 je bil vpis omejen v izobraževalnih programih predšolska vzgoja, gimnazija in umetniška gimnazija – smer gledališče in film.

 

 

 

Accessibility