Vpis

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2020/2021

 

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

POTEK VPISA:

  • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): do 4. 3. 2020
  • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 17. 3. 2020 DOLOČEN BO NOV TERMIN
  • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – do 2. 4. 2020 DOLOČEN BO NOV TERMIN
  • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 8. 4. 2020  DOLOČEN BO NOV TERMIN
  • Morebitni prenosi prijav – do 23. 4. 2020 DOLOČEN BO NOV TERMIN
  • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 27. 5. 2020
  • Vpis bo potekal junija 2020, in sicer od 16. 6. 2020 dalje.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2019/20 je bil vpis omejen v dveh programih, in sicer: Predšolska vzgoja in Umetniška gimnazija – smer gledališče in film.