Vpis

Rezultati 1. kroga vpisnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2019/20

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis:

 • program Predšolska vzgoja: 130 točk in 97 NPZ
 • program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 148 točk

 

Poimenski seznam sprejetih bo objavljen 21. 6. 2019 ob 10. uri na vhodnih vratih (za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, za programa Umetniška gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a). Učenci, ki boste na seznamu sprejetih, se boste lahko vpisali.

 

Nesprejeti v 1. krogu morate priti danes (21. 6. 2019) ob 10.00 uri:

– v predavalnico 209 na Kardeljevi ploščadi 16 za program Predšolska vzgoja

– v učilnico B006 na Kardeljevi ploščadi 28a za programa Umetniška gimnazija

 

Nesprejeti boste prejeli obrazec za rangiranje, seznam šol s prostimi mesti in navodila za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka. Odločali se boste o ponujenih prostih mestih na srednjih šolah. Po prednostnem redu boste na obrazec za rangiranje napisali do 10 šol oziroma programov, na katere bi se želeli vpisati v 2. krogu vpisnega postopka. Ponovno lahko napišete program, na katerega ste bili prijavljeni.

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (s podpisom staršev!) boste vrnili v sobo svetovalne službe še istega dne do 14. ure ali 24. 6. po predhodnem razporedu.

 

Rezultati 2. kroga vpisnega postopka bodo objavljeni 28. 6. 2019 ob 9. uri, na vhodnih vratih šole (za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, za program Umetniška gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a). Če ne boste sprejeti na našo šolo, boste takrat takoj dvignili svojo prijavo ter jo odnesli na tisto srednjo šolo, na katero se boste uvrstili, in se tam tudi vpisali. Sprejeti na našo šolo pa se boste vpisali pri svetovalni službi.

 

 

 

 

OBVESTILO O OMEJITVI IN POTEKU VPISA

 

Na dan 26. 4. 2019 je bilo za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: 144 (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: 29 (28 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 73 (56 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 29 (28 razpisanih mest).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo soglasje k omejitvi vpisa v programa Predšolska vzgoja in Umetniška gimnazija: smer gledališče in film.

Prijavljeni kandidati so po pošti prejeli obvestilo o omejitvi in poteku vpisa (programa z omejitvijo) oz. poteku vpisa (programa brez omejitve) ter priloge.

Dopisi so dostopni tudi v spodnjih povezavah:

Obvestilo o omejitvi in poteku vpisa Predšolska vzgoja 2019

Obvestilo o omejitvi in poteku vpisa Umetniška gimnazija: smer gledališče in film 2019

Obvestilo o poteku vpisa Gimnazija 2019

Obvestilo o poteku vpisa Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples 2019

 

 

 

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2019/2020

 

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

POTEK VPISA:

 • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): do 4.3.2019
 • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 19.3.2019
 • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – do 2.4.2019
 • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 8.4.2019
 • Morebitni prenosi prijav – do 23.4.2019
 • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 29.5.2019
 • Vpis bo potekal junija 2019 – med 18. in 21.6.2019, glede na navodila srednje šole.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2018/19 je bil vpis omejen v treh programih, in sicer: Predšolska vzgoja, Gimnazija in Umetniška gimnazija – smer gledališče in film.