Vpis

Preizkus plesne nadarjenosti – obvestilo

 

Prejeli smo 58 prijav k opravljanju preizkusa plesne nadarjenosti.

Pogoj za vpis v program Umetniška gimnazija: plesna smer; modul B – sodobni ples je uspešno opravljen preizkus plesne nadarjenosti in zdravniško potrdilo, ki ga morajo kandidati priložiti Prijavi za vpis v začetni letnik srednje šole (do 2. 4. 2019).

 

Preizkus bo potekal 19. 3. 2019 v gledališko-plesni dvorani naše šole, Kardeljeva ploščad 28 a, Ljubljana (ob Dijaškem domu Bežigrad).

Vsi prijavljeni kandidati boste pravočasno prejeli vabilo s točnim terminom preizkusa.

 

Preizkus plesne nadarjenosti obsega: plesno vajo, ki jo vodi plesni pedagog in je namenjena ocenitvi osnovnega plesno-tehničnega predznanja, predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave (do 2 min.), pripravi jo kandidat sam (preverja se sposobnost interpretacije), ter krajšo improvizacijo, s katero se ugotavlja stopnja lastne ustvarjalnosti; kandidat jo pripravi na preizkusu po navodilih komisije.

 

O rezultatih preizkusa vas bomo pisno obvestili do 27. 3. 2019.

 

 

 

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2019/2020

 

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

POTEK VPISA:

  • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): do 4.3.2019
  • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 19.3.2019
  • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – do 2.4.2019
  • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 8.4.2019
  • Morebitni prenosi prijav – do 23.4.2019
  • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 29.5.2019
  • Vpis bo potekal junija 2019 – med 18. in 21.6.2019, glede na navodila srednje šole.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2018/19 je bil vpis omejen v treh programih, in sicer: Predšolska vzgoja, Gimnazija in Umetniška gimnazija – smer gledališče in film.