Vpis

 

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2024/2025

 

Za vpis v 1. letnik predvidoma razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 3 oddelki (84 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

 

 

Za informacije glede vpisnega postopka predlagamo, da se obrnete na svetovalne delavke:

za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Vita Ornik (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, vita.ornik@svsgugl.si)

 

 

DATUMSKI POTEK VPISA:

  • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer) – .pdf oblika ali .doc oblika:   marec 2024
  • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): marec 2024
  • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – april 2024
  • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – april 2024
  • Morebitni prenosi prijav – april 2024
  • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do konca maja 2024
  • Vpis bo potekal junija 2024.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2023/24 je bil vpis omejen v vseh izobraževalnih programih SVŠGUGL.

 

 

 

Dostopnost