Izjava o dostopnosti spletišča

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana (SVŠGUGL) se zavezuje, da bo omogočala dostopnost osrednjega spletišča in pridruženih spletišč v skladu z Z​akonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.svsgugl.si/. Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • povečanje pisave,
 • pomanjšanje pisave,
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča
 • odzivno oblikovanje (postavitev vsebine se prilagaja ločljivosti zaslona)

Stopnja skladnosti

Spletišče https://www.svsgugl.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča https://www.svsgugl.si/ nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot ji​h določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • grafični elementi v obliki slik z napisi,
 • videoposnetki,
 • različne kompleksne tabele s podatki.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 17. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 17. 4. 2023.

 

Nedostopna vsebina na spletnem mestu – Ocena nesorazmernega bremena

Dostopnost spletišča www. svsgugl.si sproti spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so :

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa
 • grafični elementi v obliki slik z zapisi
 • videoposnetki
 • različne kompleksne tabele s podatki

Večina objav se nanaša na trenutno dogajanje in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za posameznika. Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi multimedijskih vsebin) iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen zakona o nesorazmernosti spletišč in mobilnih aplikacijah ZDSMA). Šola nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za šolo nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg tega pa je večina vsebine takšne, da se spreminja.

Spletna stran v celoti ni prilagojena za ranljive skupine (podrobneje izhajajoče iz ocene dostopnosti). Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za šolo. Šola nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni. Vse informacije s spletne strani so uporabnikom dostopne tudi na druge načine (telefonsko, osebni stik, obisk prireditve, …)

Fotografije na spletnem mestu so dekorativne, oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču https://www.svsgugl.si/ kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana (SVŠGUGL)
Kardeljeva ploščad 28a
1000 Ljubljana

e-pošta: tajnistvo@svsgugl.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat RS za informacijsko družbo

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

e-pošta: gp.irsid@gov.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

 

 
Dostopnost