Predmetnik PT

 OB KLIKU na modul si lahko preberete merila ocenjevanja in minimalne standarde znanja.

Izvedbeni predmetnik: poklicni tečaj (mladina) – predšolska vzgoja

Oznaka

Programske enote

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

B – Strokovni moduli

M01

Komunikacijske veščine

52

3

M02

Predšolska pedagogika

78

3

M03

Razvojna psihologija

78

3

M04

Varnost in zdravje v vrtcu

52

3

M05

Kurikulum oddelka v vrtcu

102

6

M06

Likovno, glasbeno in plesno izražanje

314

16

M09

Narava in družba za otroke

52

6

Skupaj B

728

40

 

 

 

 

 Č

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

304

12

 

 

Otrok in jezik

26

2

 

Glasbena delavnica

26

1

 

Igra za otroke

52

1

 

Skupaj pouka (B+E)

832

44

Skupaj (B+Č+E)

1136

 

Poklicna matura

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

60

 

Število tednov izobraževanja v šoli

26

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

8

 

Skupno število tednov izobraževanja

34

 

 

Dostopnost