Praktikum SPU

Pilotski program Praktikum sodobne plesne umetnosti je program aktivnega usposabljanja in izobraževanja na področju sodobnega plesa, ki je namenjen maturantkam in maturantom umetniške gimnazije ter vsem aktivnim profesionalnim in polprofesionalnim plesalcem in plesalkam, ki:

  • se želijo pripravljati na sprejemne izpite na plesnih akademijah v tujini,
  • bi se izpopolnjevali in širili znanje na področju sodobnega plesa,
  • si želijo vzdrževati in nadgraditi »plesno kondicijo« v poklicu plesalca in koreografa,
  • iščejo dodatno plesno izobraževanje kot izpopolnitev in nadgradnjo znanja sorodnih umetniških smeri.

Vse vaje in delavnice bodo odprte za zunanje udeležence, ki bi se udeležili zgolj posamične ure ali delavnice. Cilj programa je dvig plesno-tehničnega znanja in vzpostavitev refleksivnega pogleda na koreografsko ustvarjanje.

 

Program omogoča vodeno, kontinuirano, kakovostno in sistematično delo z mladimi, ki si želijo profesionalne kariere na področju sodobnega plesa, se želijo dodatno izobraziti in izpopolniti svoje plesnotehnično znanje ali si prizadevajo za vzdrževanje plesnotehnične kondicije. Program izvaja SVŠGUGL s partnersko podporo zavoda Emanat.

 

Program Praktikum sodobne plesne umetnosti je plačjiv, a je zastavljen kot preizkusni teritorij za oblikovanje najustreznejše oblike nadaljnjega izobraževanja.

Dostopnost