Opis vaj in delavnic

I. sklop: Redne plesne tehnične vaje
Redne plesne tehnične vaje potekajo celo šolsko leto (od novembra do junija).

 

Skupno predvideno število ur in oblike:

27 tednov x 3 dni x 2 šolski uri= 162 ur sodobne plesne tehnike

27 tednov 1× tedensko 2 šolski uri= 54 ur baleta

SKUPAJ: 216 ur

 

CENIK

Celoletna šolnina:

  • zunanji udeleženci: 600 EUR (plačilo možno v enkratnem znesku ali v sedmih obrokih: prvi obrok 150€ in 6 obrokov po 75€)
  • dijakinje in dijaki SVŠGUGL: 300 EUR (plačilo možno v enkratnem znesku ali v treh obrokih: prvi obrok 150€ in 2 obroka po 75€)

Kartica za 10 obiskov: 70 EUR (kartica velja za tekoče šolsko leto)

 

Dostopnost