Cenik

Redne plesne tehnične vaje
Redne plesne tehnične vaje potekajo celo šolsko leto (oktobra do junija).

Skupno predvideno število ur in oblike: 

Najmanj 120 ur sodobne tehnike / delavnice / baleta oz. 60 klasov

CENIK

Celoletna šolnina:

  • zunanji udeleženci: 650 EUR

(plačilo v petih obrokih, dvakrat po 150 EUR, trikrat po 100 EUR)

  • popust pri enkratnem plačilu za zunanje udeležence: 600 EUR

 

  • dijakinje in dijaki SVŠGUGL: 450 EUR

(plačilo možno v enkratnem znesku ali v treh obrokih: dva po 150 EUR in en obrok po 100 EUR)

 

Kartica za 10 obiskov: 110 EUR (kartica velja za tekoče šolsko leto)

 

PRIJAVE na program Praktikum sodobne plesne umetnosti sprejemamo na elektronski naslov: praktikum.svsgl@gmail.com

Zaželjene so elektronske prijave na zgornji elektronski naslov, kjer boste dobili nadaljnja navodila o vpisu.

Dostopnost