Predmetnik

Predmetnik izobraževalnega programa umetniška gimnazija- plesna smer: sodobni ples sestavlja teoretični in praktični del. Strokovni predmeti – sodobne plesne tehnike, ustvarjalna delavnica, balet, uporabna anatomija, glasba, zgodovina plesa in odrske umetnosti – so pomemben del strokovnega izobraževanja bodočega umetnika. Udeleženci opravijo vse manjkajoče obveznosti, ki jih tekom svojega predhodnega izobraževanja še niso uspešno opravili. Za vsakega udeleženca se naredi osebni izobraževalni načrt, kjer se opredelijo obveznosti in okvirni časovni razpored.

PREDMETNIK: UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER: SODOBNI PLES
PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto teden leto
I – Obvezni predmeti
Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 140
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140
Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105
Drugi tuji jezik 2 70 3 105 3 105 2 70
Zgodovina 2 70 2 70 2 70
Geografija 3 105
Biologija 2 70 2 70
Fizika 2 70 2 70
Psihologija 2 70
Sociologija 2 70
Likovna umetnost 1 35
Informatika 2 70
Sodobne plesne tehnike 6 210 6 210 6 210 6 210
Balet 3 105 2 70 2 70 2 70
Uporabna anatomija 1 35 1 35
Glasba 1 35 1 35 1 35 1 35
Zgodovina plesa in odrske umetnosti 1 35 1 35 1 35
II – Izbirni predmeti 2 70
III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela
Ustvarjalna delavnica 4 140 4 140 6 210 8 280
IV – Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30
Dostopnost