Predmetnik PT

Predmetnik poklicnega tečaja je sestavljen iz strokovnih modulov in praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu. Udeleženci poklicnega tečaja morajo za uspešno dokončanje izobraževalnega programa opraviti vse obveznosti po predmetniku in poklicno maturo.

IZVEDBENI PREDMETNIK: POKLICNI TEČAJ – PREDŠOLSKA VZGOJAŠOLSKO LETO 2016/2017
Oznaka Programske enote Skupno število   ur Število  kreditnih točk
B – Strokovni moduli
M01 Komunikacijske veščine 52 3
M02 Predšolska pedagogika 78 3
M03 Razvojna psihologija 78 3
M04 Varnost in zdravje v vrtcu 52 3
M05 Kurikulum oddelka v vrtcu 102 6
M06 Likovno, glasbeno in plesno izražanje 314 16
M09 Narava in družba za otroke 52 6
Skupaj B 728 40
 Č Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 304 12
E Jezik in otrok 78 3
Sociologija vzgoje 26 1
Skupaj pouka (B+E) 832 44
Skupaj (B+Č+E) 1136  
Poklicna matura 4
Skupaj kreditnih točk 60
Število tednov izobraževanja v šoli 26
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 8
Skupno število tednov izobraževanja 34

 

 

Dostopnost