Cenik SVŠGUGL in uporaba prostorov

  • CENIK IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
VPISNINA 144,00 3. 7. 2023
ŠOLNINA POKLICNI TEČAJ
(ob vpisu kandidat plača vpisnino in 1. obrok)
1.436,00 3. 7. 2023
VPIS V EVIDENCO NADALJNJIH UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA 144,00 3. 7. 2023
KONZULTACIJE IN PRVI PREDMETNI IZPIT
(individualni organizacijski model)
86,00 3. 7. 2023
POPRAVNI IZPIT ODRASLI  – PISNI IN USTNI 41,00 3. 7. 2023
POPRAVNI IZPIT ODRASLI  – PISNI ALI USTNI 30,00 3. 7. 2023
DELNI POPRAVNI IZPIT ODRASLI – PISNI ALI USTNI 21,00 3. 7. 2023
KOMISIJSKI IZPIT 54,00 3. 7. 2023
INDIVIDUALNA URA DODATNIH KONZULTACIJ 32,00 3. 7. 2023
PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO za predmet oz. strokovni modul 32,00 3. 7. 2023
  • CENIK POKLICNE IN SPLOŠNE MATURE
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
POKLICNA MATURA –  PREDMET 55,00 3. 7. 2023
VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO
ENEGA IZPITNEGA PREDMETA NA POKLICNI MATURI
(Če je zahteva utemeljena, se kandidatu vrne
plačani znesek za stroške vpogleda.)
15,00 3. 7. 2023
SPLOŠNA MATURA –  PREDMET 30,00 3. 7. 2023
  • DUPLIKATI IN DRUGI DOKUMENTI
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA LETNO SPRIČEVALO ALI OBVESTILO O USPEHU;
8,00 3. 7. 2023
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA SPRIČEVALO O ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA;
8,00 3. 7. 2023
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA OBVESTILO O USPEHU PRI ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA;
8,00 3. 7. 2023
IZPIS IZ RAČUNOVODSKE ALI DRUGE ARHIVSKE EVIDENCE 8,00 3. 7. 2023
  • ZAČASNA UPORABA ŠOLSKIH PROSTOROV
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
UPORABNINA GLEDALIŠKO PLESNE DVORANE (ura), brez tehnika 70,00/ uro 3. 7. 2023
UPORABNINA UČILNICE (do 5 ur) 15,00 / uro 3. 7. 2023
UPORABNINA UČILNICE (nad 5 ur) 15,50 / uro 3. 7. 2023
UPORABNINA BALETNE DVORANE 32,00 / uro 3. 7. 2023
UPORABNINA PLESNE DVORANE 45,00 / uro 3. 7. 2023
UPORABNINA RAČUNALNIŠKE UČILNICE 33,00 / uro 3. 7. 2023
PARKIRIŠČE 100,00 /leto 3. 7. 2023

Vlogo za uporabo dvoran je potrebno nasloviti na elektronski naslov: tajnistvo@svsgugl.si in primoz.ekart@svsgugl.si.

Pravila o uporabi prostorov SVŠGUGL in Dopolnitev Pravil

 

Cenik velja od 1. 9. 2023

 

 

 
Dostopnost