Cenik SVŠGUGL

  • CENIK IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
VPISNINA 133,00 30. 8. 2021
ŠOLNINA POKLICNI TEČAJ
(ob vpisu kandidat plača vpisnino in 1. obrok)
1.330,00 30. 8. 2021
VPIS V EVIDENCO NADALJNJIH UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA 133,00 30. 8. 2021
KONZULTACIJE IN PRVI PREDMETNI IZPIT
(individualni organizacijski model)
80,00 30. 8. 2021
POPRAVNI IZPIT ODRASLI  – PISNI IN USTNI 38,00 30. 8. 2021
POPRAVNI IZPIT ODRASLI  – PISNI ALI USTNI 28,00 30. 8. 2021
DELNI POPRAVNI IZPIT ODRASLI – PISNI ALI USTNI 19,00 30. 8. 2021
KOMISIJSKI IZPIT 50,00 30. 8. 2021
INDIVIDUALNA URA DODATNIH KONZULTACIJ 30,00 30. 8. 2021
PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO za predmet oz. strokovni modul 30,00 30. 8. 2021
  • CENIK POKLICNE IN SPLOŠNE MATURE
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
POKLICNA MATURA –  PREDMET 50,00 30. 8. 2021
VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO
ENEGA IZPITNEGA PREDMETA NA POKLICNI MATURI
(Če je zahteva utemeljena, se kandidatu vrne
plačani znesek za stroške vpogleda.)
13,00 30. 8. 2021
SPLOŠNA MATURA –  PREDMET 25,00 30. 8. 2021
  • DUPLIKATI IN DRUGI DOKUMENTI
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA LETNO SPRIČEVALO ALI OBVESTILO O USPEHU;
7,00 30. 8. 2021
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA SPRIČEVALO O ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA;
7,00 30. 8. 2021
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA OBVESTILO O USPEHU PRI ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA;
7,00 30. 8. 2021
IZPIS IZ RAČUNOVODSKE ALI DRUGE ARHIVSKE EVIDENCE 7,00 30. 8. 2021
  • ZAČASNA UPORABA ŠOLSKIH PROSTOROV
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
UPORABNINA GLEDALIŠKO PLESNE DVORANE (ura), brez tehnika 27,00 / uro 30. 8. 2021
UPORABNINA UČILNICE (do 5 ur) 8,00 / uro 30. 8. 2021
UPORABNINA UČILNICE (nad 5 ur) 6,50 / uro 30. 8. 2021
UPORABNINA BALETNE DVORANE 12,00 / uro 30. 8. 2021
UPORABNINA PLESNE DVORANE 16,00 / uro 30. 8. 2021
UPORABNINA RAČUNALNIŠKE UČILNICE 12,00 / uro 30. 8. 2021
PARKIRIŠČE 100,00 /leto 30. 8. 2021
  • IZPLAČILA
  BRUTO cena v EUR Svet šole sprejel dne
URA PREDAVANJA 29,40 / uro 30. 8. 2021
IZPIT – PISNO IN USTNO 26,55 / izpit 30. 8. 2021
IZPIT – PISNO ALI USTNO 16,55 / izpit 30. 8. 2021

 

Cenik velja od 1. 9. 2021

 
Accessibility