Cenik SVŠGL

  • CENIK IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
VPISNINA 133,00 7. 5. 2015
ŠOLNINA POKLICNI TEČAJ
(ob vpisu kandidat plača vpisnino in 1. obrok)
1.330,00 7. 5. 2015
VPIS V EVIDENCO NADALJNJIH UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA 133,00 7. 5. 2015
KONZULTACIJE IN PRVI PREDMETNI IZPIT
(individualni organizacijski model)
80,00 12. 3. 2012
POPRAVNI IZPIT ODRASLI  – PISNI IN USTNI 38,00 4. 6. 2014
POPRAVNI IZPIT ODRASLI  – PISNI ALI USTNI 28,00 4. 6. 2014
DELNI POPRAVNI IZPIT ODRASLI – PISNI ALI USTNI 19,00 14. 5. 2013
KOMISIJSKI IZPIT 50,00 30. 9. 2013
INDIVIDUALNA URA DODATNIH KONZULTACIJ 30,00 14. 5. 2013
PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO za predmet oz. strokovni modul 30,00 7. 5. 2015
  • CENIK POKLICNE IN SPLOŠNE MATURE
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
POKLICNA MATURA –  PREDMET 50,00 12. 3. 2012
VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO
ENEGA IZPITNEGA PREDMETA NA POKLICNI MATURI
(Če je zahteva utemeljena, se kandidatu vrne
plačani znesek za stroške vpogleda.)
13,00 4. 6. 2014
SPLOŠNA MATURA –  PREDMET 25,00 12. 3. 2012
  • DUPLIKATI IN DRUGI DOKUMENTI
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA LETNO SPRIČEVALO ALI OBVESTILO O USPEHU;
7,00 12. 3. 2012
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA SPRIČEVALO O ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA;
7,00 12. 3. 2012
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA OBVESTILO O USPEHU PRI ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA;
7,00 12. 3. 2012
IZPIS IZ RAČUNOVODSKE ALI DRUGE ARHIVSKE EVIDENCE 7,00 14. 5. 2013
  • ZAČASNO ODDAJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
ODDAJANJE  GLEDALIŠKO PLESNE DVORANE (ura),
brez tehnika
25,00 / uro 11. 4. 2016
ODDAJANJE UČILNICE (do 5 ur) 7,00 / uro 4. 6. 2014
ODDAJANJE UČILNICE (nad 5 ur) 5,00 / uro 4. 6. 2014
ODDAJANJE GLEDALIŠKE UČILNICE (A229, A336) 11,00 / uro 11. 4. 2016
ODDAJANJE BALETNE DVORANE 11,00 / uro 11. 4. 2016
ODDAJANJE PLESNE DVORANE 15,00 / uro 11. 4. 2016
ODDAJANJA RAČUNALNIŠKE UČILNICE 12,00 / uro 11. 4. 2016

Cenik velja od 11. 4. 2016

 
Dostopnost