Govorilne ure

 

 

SKUPNE GOVORILNE URE za starše v šolskem letu 2023/2024 potekajo po posebnem razporedu, ki bo objavljen pod okrožnicami:

Četrtek, 7. 12. 2023

Torek, 9. 4. 2024

 

REDNE GOVORILNE URE ZA STARŠE:

V času govorilnih ur so profesorji na voljo v z zbornici oz kabinetih, dosegljivi pa so tudi na naslednjih telefonskih številkah:

Lokacija Kardeljeva ploščad 16 (A):
zbornica  A221: 01/56 51 713
kabinet za matematiko in informatiko A222: 01/56 51 714
kabinet za pedagogiko, psihologijo A223: 01/56 51 715
kabinet za PUD A225: 01/56 51 719
kabinet za glasbo A223: 01/56 51 716
kabinet za tuj jezik A224: 01/56 51 738
kabinet za družboslovje A222: 01/56 51 723
likovni kabinet A216: 01/56 51 725
športni kabinet A007: 01/56 51 720
kabinet za naravoslovje A121: 01/56 51 726
kabinet za slovenščino A226: 01/56 51 722

Lokacija Kardeljeva ploščad 28a (B):
zbornica B201 : 01/56 51 735
kabinet v PGC (Plesno gledališki center): 01/56 51 752
kabinet družboslovje B005: 01/56 51 753
pripravljalnica naravoslovje B104: 01/56 51 733
kabinet naravoslovje B108: 01/56 51 734
kabinet tuji jeziki – ŠPA, NEM, FRA B209: 01/56 51 728
kabinet angleščina B208: 01/56 51 729
kabinet slovenščina B308: 01/56 51 737
kabinet matematika B305: 01/56 51 755
kabinet glasba B309: 01/56 51 756
kabinet informatika B205: 01/56 51 754
kabinet drama B101: 01/56 51 757

GOVORILNE URE ZA DIJAKE:

Med temi urami so profesorji na voljo dijakom za odgovore na različna vprašanja v zvezi z učno snovjo, v zvezi s težavami pri učenju, v zvezi z mnenji glede izbire študija, lahko pa jim zaupate tudi povsem osebne stiske. Ti pogovori so potrebni in dragoceni, vendar so minute med odmori marsikdaj prekratke za umirjen pogovor.

Kadar dijaki želijo na pogovor k določenemu profesorju, tisto uro pa imajo sicer pouk, morajo ob začetku ure vprašati profesorja, ki je tisto uro v razredu, če jim dovoli izostanek (to pa ni možno, kadar pišejo dijaki kontrolno nalogo ali profesor sprašuje).

Priimek in ime Predmeti Razrednik Govorilne ure in kontakt
AJSTER IRENA ANG / Prikaži
BERDEN MOJCA ŠPA / Prikaži
BERTOK KRISTINA UMZ, LUM / Prikaži
BOBEK ALENKA INS-KLA, USIG, GDF- ZIG 2.A Prikaži
BOŽIČNIK VASILEVA MAJA KEM, BIO 1.A Prikaži
BREGAR JAN ŠVZ 1.D Prikaži
ČARMAN MATEJA MAT 3.I Prikaži
CONFIDENTI ALEŠ INF, IKT, MME / Prikaži
DELAK MAJA GIB, SPT / Prikaži
DERMASTJA TADEJA FRA, ZGO, ITS, ADR / Prikaži
DIMEC-BOGDANOVSKI MOJCA ZTGF-G,GDF- IMD, KPL / Prikaži
DOLINAR-MAJDIČ SIMONA ŠVZ / Prikaži
DOLŠINA DELAČ MARJANA LUM, UZG 2. G (do 30. 9.) Prikaži
DRAGAN-GOMBAČ JANJA USIG, UMEG, INS-KLA / Prikaži
DRNOVŠEK MATEJA MAT, MOT / Prikaži
EKART PRIMOŽ GDF-IGO, GUS / Prikaži
EPIH LILI SLO, PDO / Prikaži
FAJDIGA NINA SPT, KPL / Prikaži
FLEISCHMAN MATJAŽ ŠVZ / Prikaži
GOLOB JANEZ INS-KIT / Prikaži
GROLEGER-RAUTER SERGEJA KEM / Prikaži
GRUDEN-ERŽEN MAJDA INS-KLA, USIg / Prikaži
HAFNER JANA IZO / Prikaži
HAJNŠEK VID GFD-FIF, FD-SIM, GD-VZV, ITS / Prikaži
JAKLITSCH-JAKŠE KATARINA SLO 4.G Prikaži
JESENOVEC JOŠT GFD-IMP, KPL, ITA 3.F Prikaži
JUS ANDREJ GFD-IGO, GUS / Prikaži
KAČIČ DEJA MAT, MOT / Prikaži
KAŠPAR PETRA ŠVZ 4.C Prikaži
KASTREVC ADAM ANTON ŠVZ / Prikaži
KLADNIK MAJGER VIKTORIJA PSI, RUP, VSP 4.B Prikaži
KOKELJ-ŽEROVNIK IRMA MAT, MOT / Prikaži
KOPAČ ANDREJA ZPO, GUS, ADR, ITS 4.H Prikaži
KOROŠEC MARKO INS-KIT, GDF-ZIG / Prikaži
KOS KATJA INS-KLA, USIg / Prikaži
KOSEM MAŠA NEM, TJO 2.E Prikaži
KOŠIR NATAŠA MAT 2.I Prikaži
KRAJNC MAJA PSI, RUP, ZSM, ITS, IZO 2.D Prikaži
KRAJNC-AVDIĆ BARBARA GDF-IGO 1.I Prikaži
KRIŽNIK MAJA FUS, GFD-FIF, FD-SIR / Prikaži
KUKEC MAŠA MAT, MOT, NZO, NPV 3.B Prikaži
LAJOVIC SONJA INF, IKT, MOT 2.C Prikaži
LESJAK TATJANA INS-KLA, USIg 2.B Prikaži
LIPAR BOŠTJAN GEO; SOC 1.E Prikaži
LOTRIČ VESNA IZO, PPP/PPE, VSP/KVE, KOV,PAI / Prikaži
MACAROL MAJA ŠVZ / Prikaži
MAJA BRATINA KLA, USIG, UMEG / Prikaži
MAJCEN JANJA SLO / Prikaži
MARIČ LEON SPT, GIB, KPL / Prikaži
MAZI ANDRAŽ INS-KIT, KORs in KORgd, GFD-ZIG / Prikaži
MIVŠEK MANICA ZGO 4.F Prikaži
NEMEC BERNARDA PSI, RUP, ITS / Prikaži
NUVAK BOJ GDF-FIF, FD-SIR, FD-SIM, FD-PAT / Prikaži
OBERSTAR CIRIL ZTGF, ITS, ADR 3.G Prikaži
OGRIN DARJA GEO, DZO / Prikaži
OMAHEN RAZPOTNIK JERNEJA USI-P, BAL / Prikaži
OSOJNIK ANITA ZGO / Prikaži
OŽBOLT SINJA USIp, GIB, PLI / Prikaži
PARADIŽ ALAN ANG 1.C Prikaži
PERGER MARUŠA FIZ 4.E Prikaži
PIKALO PETRA PDO, PLD, pomočnica ravnateljice / Prikaži
PLEVNIK VINKO ŠVZ, OIV/IND, pomočnik ravnateljice / Prikaži
POKOVEC ALENKA SOC, FIL / Prikaži
POSAVEC URŠA ANG 2.H Prikaži
POTOČNIK JASNA UME-l, USI-l, PDO-l, LUM, Lll 4.A Prikaži
PREDANIČ MATJAŽ GFD-ZIG, FD-FZV, KORs in KORb / Prikaži
PUŠENJAK BARBARA VZO, BIO 1.G Prikaži
RIBNIKAR-OBLAK RENATA ANG / Prikaži
ROLIH EVA ANG, JIO 3.A Prikaži
ROŽMAN IVANČIČ NEJC SLO 3.E Prikaži
RUPNIK LILJANA GEO / Prikaži
RUSJAN JELENA GFD-IGO, ITS, PDO, FD-NPK / Prikaži
SGERM MILJANA GLA, GFD-ZIG, KORb, INS-KLA, UMEg 1.B Prikaži
SMUK ALENKA BIO, ITS 2.F Prikaži
ŠORLI MAJA ZTGF-G, ITS, svetovalno delo 2.G Prikaži
SRAKA JENNY SLO / Prikaži
STERLE ANJA SLO 1.F Prikaži
ŠULC Barbara ANG Prikaži
TAVČAR ŠKOF ŽIVA BIO / Prikaži
TOMÁŠIK MILAN SPT / Prikaži
TOMAZIN AJDA SPT, GIB, USIp / Prikaži
TONI OLGA ZTGF, FD-SIR, FD-SIM, GDF-FIF / Prikaži
TOVIRAC NATAŠA USIp / Prikaži
TRAMPUŠ MOJCA MAT / Prikaži
TRILAR MOJCA KORb, GFD-ZIG, PDO / Prikaži
VANIČ MIHA RUS, FIL, ITS / Prikaži
VIRANT-IRŠIČ KATARINA USIg, GLI, INS-KLA, PDOg, GFD-ZIG / Prikaži
VOHAR URŠKA KPL, GIB, USIp, ZPO 3.H Prikaži
VOJE MATEJ USIg, INS-KLA, KORb 3.D Prikaži
ŽITNIK ŽIVA BAL / Prikaži
ŽIVKOVIĆ NATAŠA BAL / Prikaži
ZOBEC ALEŠ VZO, DZO, KOV, PPP, PUD, ADR 3.C Prikaži
ZUPAN MOJCA KOV, KPP, IZO, PUD, DPP / Prikaži
ZUPANEC AJA SPT, GIB, USIp, KPL 1.H Prikaži
ŽUPANIČ PETRA SLO, UME-l, USI-l, PDO, JIO, LID 4.D Prikaži
 
Dostopnost