Govorilne ure

Skupne govorilne ure za starše v šolskem letu 2020/2021:

Četrtek, 26. 11. 2020

Torek, 13. april 2021

 

GOVORILNE URE ZA STARŠE (razpored učiteljev bo objavljen do konca septembra 2020):

V času govorilnih ur so profesorji na voljo v z zbornici oz kabinetih, dosegljivi pa so tudi na naslednjih telefonskih številkah:

lokacija Kardeljeva ploščad 16 (A):
zbornica  A221: 01/56 51 713
kabinet za matematiko in informatiko A222: 01/56 51 714
kabinet za pedagogiko, psihologijo A223: 01/56 51 715
kabinet za PUD A225: 01/56 51 719
kabinet za glasbo A223: 01/56 51 716
kabinet za tuj jezik A224: 01/56 51 738
kabinet za družboslovje A222: 01/56 51 723
likovni kabinet A216: 01/56 51 725
športni kabinet A007: 01/56 51 720
kabinet za naravoslovje A121: 01/56 51 726
kabinet za slovenščino A226: 01/56 51 722

lokacija Kardeljeva ploščad 28a (B):
zbornica B201 : 01/56 51 735
kabinet v PGC (Plesno gledališki center): 01/56 51 752
kabinet družboslovje B005: 01/56 51 753
pripravljalnica naravoslovje B104: 01/56 51 733
kabinet naravoslovje B108: 01/56 51 734
kabinet tuji jeziki – ŠPA, NEM, FRA B209: 01/56 51 728
kabinet angleščina B208: 01/56 51 729
kabinet slovenščina B308: 01/56 51 737
kabinet matematika B305: 01/56 51 755
kabinet glasba B309: 01/56 51 756
kabinet informatika B205: 01/56 51 754
kabinet drama B101: 01/56 51 757

GOVORILNE URE ZA DIJAKE:

Med temi urami so profesorji na voljo dijakom za odgovore na različna vprašanja v zvezi z učno snovjo, v zvezi s težavami pri učenju, v zvezi z mnenji glede izbire študija, lahko pa jim zaupate tudi povsem osebne stiske. Ti pogovori so potrebni in dragoceni, vendar so minute med odmori marsikdaj prekratke za umirjen pogovor.

Kadar dijaki želijo na pogovor k določenemu profesorju, tisto uro pa imajo sicer pouk, morajo ob začetku ure vprašati profesorja, ki je tisto uro v razredu, če jim dovoli izostanek (to pa ni možno, kadar pišejo dijaki kontrolno nalogo ali profesor sprašuje).

Priimek in ime Predmeti Razrednik Govorilne ure in kontakt
AJSTER IRENA ANG / Prikaži
BERDEN MOJCA ŠPA 3. f Prikaži
BOBEK ALENKA KLA / Prikaži
BOŽIČNIK VASILEVA MAJA KEM, BIO 1. b Prikaži
BRITOVŠEK TRAMPUŠ BARBARA SLO / Prikaži
BUNIĆ SARA KLA ne Prikaži
ČARMAN MATEJA MAT / Prikaži
ČIGON ANA FIF, ZTGF, PAT / Prikaži
CONFIDENTI ALEŠ INF, IKT, MME / Prikaži
DELAK MAJA GIB, SPT, USD / Prikaži
DERMASTJA TADEJA FRA / Prikaži
DIMEC-BOGDANOVSKI MOJCA ZTGF-G, IMD, KPL / Prikaži
DOLINAR-MAJDIČ SIMONA ŠVZ 2. f Prikaži
DOLŠINA DELAČ MARJANA LUM, UZG / Prikaži
DRAGAN-GOMBAČ JANJA USIG, UMEG, INS, 3. c 3. c Prikaži
EKART PRIMOŽ IGO / Prikaži
EPIH LILI SLO 3. b Prikaži
EYER DANIEL INS / Prikaži
FAJDIGA NINA USD, USIP / Prikaži
FLEISCHMAN MATJAŽ švz / Prikaži
GROLEGER-RAUTER SERGEJA KEM 2.e Prikaži
GRUDEN-ERŽEN MAJDA INS, USIg / Prikaži
JAKLITSCH-JAKŠE KATARINA SLO, RU 1. g Prikaži
Janja Majcen SLO ne Prikaži
JESENOVEC JOŠT IMD, KPL, ITA / Prikaži
JUS ANDREJ IGO, GUS / Prikaži
KAČIČ DEJA MAT, MOT 4. g Prikaži
KAŠPAR PETRA ŠVZ 1. c Prikaži
KOKELJ-ŽEROVNIK IRMA MAT, MOT 2. d Prikaži
KOLPAKOV ANITA ZGO 4. a Prikaži
KOPAČ ANDREJA ZPO, GUS, RAZ 1. h Prikaži
KOROŠEC MARKO INS, ZIG / Prikaži
KOSEM MAŠA NEM 3. e Prikaži
KRAJNC MAJA PSI, RUP, ZSM, ITS 3. a Prikaži
KRAJNC-AVDIĆ BARBARA IGO, NPK, PDO / Prikaži
KUKEC MAŠA MAT, NZO, MOT, NPV 4. c Prikaži
LESJAK TATJANA KLA, USIG, UMEG, PDO, RU 4. d Prikaži
LIPAR BOŠTJAN GEO; SOC; DZO / Prikaži
LOTRIČ VESNA IZO, PPP/PPE, VSP/KVE, KOV 2. a Prikaži
MACAROL MAJA ŠVZ / Prikaži
MAJCEN JANJA SLO, JIO / Prikaži
MARIČ LEON SPT / Prikaži
MAZI ANDRAŽ KIT, KORGIB / Prikaži
MERLAK VID INF ne Prikaži
MIVŠEK MANICA ZGO 1. f Prikaži
NEMEC BERNARDA PSI, RUP, ITS / Prikaži
OBERSTAR CIRIL ZTGF / Prikaži
OGRIN DARJA GEO / Prikaži
OGRIN MARKO KLA, KORS / Prikaži
OŽBOLT SINJA KPL, USIP, GIB / Prikaži
PARADIŽ ALAN ANG, RUS 3. g Prikaži
PAVLOVIĆ RIMI ŠVZ / Prikaži
PERGER MARUŠA FIZ, NZO 1. e Prikaži
PIKALO PETRA SPT, USIP / Prikaži
PLEVNIK VINKO ŠVZ / Prikaži
PODRZAVNIK ANDREJA USD / Prikaži
POGAČNIK ALEŠ PSI, RUP / Prikaži
POKOVEC ALENKA SOC, FIL / Prikaži
POSAVEC URŠA ANG 4. h Prikaži
POTOČNIK JASNA UME-L, USI-L, PDO-L 1. a Prikaži
PREDANIČ MATJAŽ ZIG, FZV, KORS, KORB / Prikaži
PUGELJ KLARA MAT / Prikaži
PUŠENJAK BARBARA VZO, BIO, UAN 3. h Prikaži
RIBNIKAR-OBLAK RENATA ANG 2. c Prikaži
ROLIH EVA ANG / Prikaži
ROŽMAN IVANČIČ NEJC SLO / Prikaži
ROŽNIK NOVAK JERCA SPT, USD, USI-P / Prikaži
RUPNIK LILJANA GEO 2. g Prikaži
RUSJAN JELENA GFD-IGO / Prikaži
SGERM MILJANA GLA, KORB, ZIG / Prikaži
SINKO DARKO FUS, FD-SIR / Prikaži
SMUK ALENKA BIO 4. e Prikaži
ŠPENKO TANJA USIL, PDOL, LII / Prikaži
SRAKA JENNY SLO / Prikaži
TAVČAR VERONIKA USIG, UMEG, KLA, RU 2. b Prikaži
TOMAŽIČ MATEJA MAT 4. f Prikaži
TOVIRAC NATAŠA KPL, USIP / Prikaži
TRAMPUŠ MOJCA MAT, OIP / Prikaži
VANIČ MIHA RUS, FIL, ITS / Prikaži
VIGNJEVIČ-KOVJANIĆ PETRA ZGO / Prikaži
VIRANT-IRŠIČ KATARINA USIg, GLI, GIG, INS, PDOg, ZIG / Prikaži
VOHAR URŠKA SPT, USD, USIP / Prikaži
ŽITNIK ŽIVA BAL 2. h Prikaži
ŽIVKOVIĆ NATAŠA BAL, GIB / Prikaži
ZOBEC ALEŠ KOV, VSP, VZO, PUD 4. b Prikaži
ZUPAN MOJCA KOV, PPP, IZO, PUD, DPP 3. d Prikaži
ZUPANEC AJA SPT, GIB, USIP, PDO / Prikaži
ŽUPANIČ PETRA SLO, UME-L, USI-L, PDO, JIO 1. b Prikaži
 
Dostopnost