Govorilne ure

Skupne govorilne ure za starše v šolskem letu 2019/2020:

Četrtek, 28. novembra 2019, ob 17.30 na Kardeljevi ploščadi 16

Poimenski razpored učiteljev po učilnicah in kabinetih, 28. 11. 2019, ob 17. 30

 

Torek, 14. aprila 2020, ob 17.30 na Kardeljevi ploščadi 16

 

GOVORILNE URE ZA STARŠE (razpored učiteljev bo objavljen pravočasno):

V času govorilnih ur so profesorji na voljo v z zbornici oz kabinetih, dosegljivi pa so tudi na naslednjih telefonskih številkah:

lokacija Kardeljeva ploščad 16 (A):
zbornica  A221: 01/56 51 713
kabinet za matematiko in informatiko A222: 01/56 51 714
kabinet za pedagogiko, psihologijo A223: 01/56 51 715
kabinet za PUD A225: 01/56 51 719
kabinet za glasbo A223: 01/56 51 716
kabinet za tuj jezik A224: 01/56 51 738
kabinet za družboslovje A222: 01/56 51 723
likovni kabinet A216: 01/56 51 725
športni kabinet A007: 01/56 51 720
kabinet za naravoslovje A121: 01/56 51 726
kabinet za slovenščino A226: 01/56 51 722

lokacija Kardeljeva ploščad 28a (B):
zbornica B201 : 01/56 51 735
kabinet v PGC (Plesno gledališki center): 01/56 51 752
kabinet družboslovje B005: 01/56 51 753
pripravljalnica naravoslovje B104: 01/56 51 733
kabinet naravoslovje B108: 01/56 51 734
kabinet tuji jeziki – ŠPA, NEM, FRA B209: 01/56 51 728
kabinet angleščina B208: 01/56 51 729
kabinet slovenščina B308: 01/56 51 737
kabinet matematika B305: 01/56 51 755
kabinet glasba B309: 01/56 51 756
kabinet informatika B205: 01/56 51 754
kabinet drama B101: 01/56 51 757

GOVORILNE URE ZA DIJAKE:

Med temi urami so profesorji na voljo dijakom za odgovore na različna vprašanja v zvezi z učno snovjo, v zvezi s težavami pri učenju, v zvezi z mnenji glede izbire študija, lahko pa jim zaupate tudi povsem osebne stiske. Ti pogovori so potrebni in dragoceni, vendar so minute med odmori marsikdaj prekratke za umirjen pogovor.

Kadar dijaki želijo na pogovor k določenemu profesorju, tisto uro pa imajo sicer pouk, morajo ob začetku ure vprašati profesorja, ki je tisto uro v razredu, če jim dovoli izostanek (to pa ni možno, kadar pišejo dijaki kontrolno nalogo ali profesor sprašuje).

Priimek in ime Predmeti Razrednik Govorilne ure in kontakt
Ajster, Irena ANG Prikaži
Berden, Mojca ŠPA, FRA 2. f Prikaži
Bobek, Alenka GLA, INS 4. b Prikaži
Božičnik Vasileva, Maja KEM, BIO 2. a Prikaži
Britovšek Trampuš, Barbara SLO 4. f Prikaži
Černuta Nowak, Lidija GLA, INS, UM, USI-G, LUM, UMEG Prikaži
Čigon, Ana VIF, MME, VFD Prikaži
Confidenti, Aleš INF, IKT Prikaži
Delak, Maja SPT, USD, GIB Prikaži
Dermastja, Tadeja FRA, ZGO Prikaži
Dimec Bogdanovski, Mojca USD, IMD, ZTDG, ZTGF-G Prikaži
Djukić Urška FIF Prikaži
Dolinar Majdič, Simona ŠVZ 1. f Prikaži
Dragan Gombač, Janja GLA, INS, USI-G Prikaži
Dušej Blatnik, Anka SLO, JIO Prikaži
Ekart, Primož GFD, IGO Prikaži
Epih, Lili SLO, PDO Prikaži
Eyer, Daniel INS Prikaži
Fajdiga, Nina SPT, USD Prikaži
Fleischman, Matjaž ŠVZ Prikaži
Groleger Rauter, Sergeja KEM 1. e Prikaži
Gruden Eržen, Majda INS, USI-G, GD Prikaži
Hribar Skubic Maruša laborantka Prikaži
Jaklitsch Jakše, Katarina SLO, JIO Prikaži
Jesenovec, Jošt IMPRO, USD, GDIMD Prikaži
Jus, Andrej DGD Prikaži
Kačič, Deja MAT, MOT 3. g Prikaži
Kašpar, Petra ŠVZ Prikaži
Kokelj Žerovnik, Irma MAT, MOT 1. d Prikaži
Kolenc Alenka MAT Prikaži
Kolpakov, Anita ZGO, DZO 3. a Prikaži
Kopač, Andreja UGOV, ZPO Prikaži
Korošec, Marko INS Prikaži
Kosem, Maša NEM 2. e Prikaži
Krajnc Avdić, Barbara DGD Prikaži
Krajnc, Maja PSI, RUP 4. c Prikaži
Kukec, Maša MAT, NZO Prikaži
Lesjak, Tatjana INS, USI-G, GD 3. d Prikaži
Lipar, Boštjan GEO Prikaži
Lotrič, Vesna PPP/PPE, VSP/KVE, KOV, IZO 1. a Prikaži
Macarol, Maja ŠVZ 4. d Prikaži
Majcen, Janja SLO 4. g Prikaži
Marič Leon SPT Prikaži
Mazi, Andraž INS Prikaži
Menart Urša GFD - SIR Prikaži
Merlak, Vid INF, IKT Prikaži
Mivšek, Manica ZGO, NEM Prikaži
Oberstar, Ciril ZTGF Prikaži
Ogrin, Darja ZGO, GEO, DZO Prikaži
Ogrin, Marko INS, GLI Prikaži
Ožbolt, Sinja USD, UGIB, USIP Prikaži
Paradiž, Alan ANG, RUŠ 2. g Prikaži
Pavlović Rimi ŠVZ Prikaži
Perger, Maruša FIZ Prikaži
Pikalo, Petra SPT, PDO 2. h Prikaži
Plevnik, Vinko ŠVZ, ŠZO Prikaži
Podrzavnik, Andreja USD, SPT Prikaži
Pogačnik Aleš PSIH, RUP Prikaži
Pokovec, Alenka SOC, DZO, VSP, FIL Prikaži
Posavec, Urša ANG 3. h Prikaži
Potočnik, Jasna LUM, USI-L, LII, UMEL, PDO-L, LID Prikaži
Predanič, Matjaž INS, ZGD, ZIG, GLA Prikaži
Pugelj, Klara MAT Prikaži
Pušenjak, Barbara VZO, UAN, BIO, VZV 2. h Prikaži
Ribnikar Oblak, Renata ANG 1. c Prikaži
Rolih Eva ANG Prikaži
Rožman Ivančič Nejc SLO Prikaži
Rupnik, Liljana GEO, DZO 1. g Prikaži
Sgerm, Miljana KLA, USIG, KORB, GLA, ZIG 4. h Prikaži
Sinko, Darko FIF, ZTGF-F, VFD, FUS Prikaži
Šmid, Veronika KLA, USIG, GD 1.b Prikaži
Smuk, Alenka BIO 3. e Prikaži
Špenko, Tanja LID, USI-L, LUM, LII, UMEL, PDO-L Prikaži
Sraka, Jenny SLO, PDO 4. a Prikaži
Teropšič, Dušan USD, PLI Prikaži
Tomažič, Mateja MAT 3.f Prikaži
Tovirac, Nataša USD 1.h Prikaži
Trampuš, Mojca MAT, OIP 4.e Prikaži
Vanič, Miha RUŠ, ITS Prikaži
Vignjevič, Petra ZGO Prikaži
Virant Iršič, Katarina USI-G, GLI, INS, PDO-G, ZIG Prikaži
Vohar, Urška SPT, GIB, USD, USI-P Prikaži
Voje, Matej USI-G, INS, PDO-G, UMEG Prikaži
Žefran, Barbara UGOV Prikaži
Žitnik, Živa BAL 1H Prikaži
Živković, Nataša BAL Prikaži
Zobec Aleš KOV, IZO, VSP, PPP, PUD 3. B Prikaži
Zupan, Mojca PPP, KOV, PUD, IZO 2. D Prikaži
Zupanec, Aja SPT, UGIB Prikaži
Županič, Petra SLO, JIO, USI-L, LID, UME-L, PDO, ITS Prikaži