Plačilo obveznosti

V primeru zakasnitve s plačilom računa, se pri izstavitvi računa naslednji mesec pod obračunom pripiše tudi dolg za nazaj v znesku neplačanih preteklih obveznosti. V kolikor ste pretekle obveznosti poravnali po roku plačila ali že v času izstavitve novega računa, obvezno preverite vsebino novega računa, da ne pride do ponovnega plačila.

Vsa napačna plačila oz. preplačila vrnemo po priloženem obrazcu Vloga za vračilo oz. prenos/preknjižbo. Občasno pred izstavitvijo novega obračuna prenesemo preplačila na neplačane obveznosti, ki se v znesku izpišejo levo pod obračunom in s tem zmanjšajo vrednost na plačilnem nalogu spodaj. Pri plačilu upoštevajte zmanjšan znesek na plačilnem nalogu in ne po obračunu.

Plačilo obveznosti s trajnim nalogom

Šola je preko Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP) vključena v sistem SEPA direktna obremenitev. V primeru, da želite za plačevanje obveznosti odpreti trajni nalog, izpolnite priloženi obrazec SOGLASJE za SEPA direktno obremenitev in ga posredujte na šolo. Pri izpolnjevanju si pomagate s povezavami na SEPA direktne obremenitve in seznam BIC SWIFT kod.

Dostopnost