Gimnazija

 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  – gimnazija

Trajanje izobraževanja določimo z osebnim izobraževalnim načrtom. Program je primeren za vse, ki imajo uspešno zaključeno osnovno šolo, nižjo poklicno šolo, triletno srednjo poklicno šolo ali nedokončano 4-letno srednjo šolo.

Na podlagi dokazil (spričevala in predmetniki dosedanjega izobraževanja) se za vsakega udeleženca naredi individualni izobraževalni načrt v katerem so opredeljeni predmeti, ki jih udeleženec mora opraviti za dokončanje 4-letnega izobraževalnega programa gimnazija.

Dostopnost