Umetniška gimnazija, sodobni ples – modul B

Štiriletni program umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples je gimnazijski program, ki dijakom omogoča, da nadarjenost za ples razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov s poudarkom na razvijanju individualnih kvalitet.

Hkrati se po gimnazijskem programu pripravljajo na maturo, ki predstavlja tudi pogoj za vpis v univerzitetne študijske programe. Zato je smiselno, da se v umetniško gimnazijo vpišejo vedoželjni in vztrajni učenci z odličnim ali prav dobrim uspehom.

Dijaki umetniške gimnazije se kot drugi tuji jezik učijo nemščino ali francoščino.

Pouk je deljen na teoretični in praktični del. Strokovni predmeti – sodobne plesne tehnike, ustvarjalna delavnica oz. kompozicija plesa, balet, uporabna anatomija, glasba, zgodovina plesa in odrske umetnosti – so pomemben del strokovnega izobraževanja bodočega umetnika. Znanja, ki jih dijak pridobi v štirih letih, mu pomagajo razvijati njegov lastni jaz pri oblikovanju plesnega izraza. Strokovni program se izvaja na način medpredmetnega povezovanja.

Produkcije

Dostopnost