PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI)

Program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo izobrazbo

Koordinatorka: Vesna Lotrič | telefon: 01 56 51 715, e-pošta: vesna.lotric@svsgugl.si; tajništvo šole: 01 56 51 711.

Št. ur: 180 (v več delih).

Št. udeležencev: 30.

Ciljna skupina: laboranti, inštruktorji, učitelji praktičnega pouka ali drugi strokovni delavci z največ srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo.

Vpisni pogoj: kdor ima srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo. Program primarno ni namenjen kandidatom, ki imajo zaključeno univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo oziroma zaključen prvo- ali drugostopenjski bolonjski študij.

O tem, ali je:

   • dosežena stopnja izobrazba za zaposlitev na področju šolstva in
   • odločitev za PAI (ki ga izvajamo na naši šoli) ustrezna, kontaktirajte Urad za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Sektor za razvoj kadrov v šolstvu.

 

Cilji: udeleženci se usposobijo za načrtovanje in izvedbo pedagoškega procesa ter za vodenje šolske dokumentacije, spoznajo in obvladajo temeljne zakonitosti učenja in poučevanja, spoznajo in razumejo razvojne značilnosti otroka, mladostnika in odraslega ter pomen upoštevanja posebnosti posameznika in njegovih posebnih potreb, spoznajo in razumejo psihosocialne odnose pri izobraževanju in delu ter razvijajo sposobnost za uporabo temeljnih načel za delo z otroki, mladostniki in odraslimi ter z otroki, mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami.

Predavateljice in teme

 • Načrtovanje in izvajanje učnega procesa: Vesna Lotrič, 40 P
 • Razvojne značilnosti in psihološke osnove učenja: Viktorija Kladnik Majger, 50 P
 • Osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike: Vita Ornik, 20 P
 • Praktično pedagoško delo: Jana Hafner, 10 PP
 • Strategije in metode praktičnega izobraževanja: Jana Hafner, 60 D

Obveznosti

 • prisotnost na predavanjih (vsaj 80 %) ter
 • opravljene obveznosti po predmetniku.

Po uspešno zaključenem programu kandidati pridobijo potrdilo, ki je javnoveljavna listina.

 

Ostale značilnosti

 • Program se praviloma izvaja ob koncu tedna: petek popoldne (od 16.30 dalje) in sobota dopoldne (od 8.30 dalje) v skladu z epidemiološkimi ukrepi.
 • Št. izpeljav: 1.
 • Rok prijave: 31. 10. 2023, zgolj preko sistema KATIS.
 • Če se pri prijavi v KATIS pojavijo težave, se obrnite na katis.mvi@gov.si | oziroma na Natašo Miklič: 01 400 53 27, Jerneja Gradišnika: 01 400 53 73 ali Vido Trilar: 01 400 52 33.
 • Predvideni čas izpeljave: 10. 11. 2023–31. 8. 2024.
 • Kraj izvedbe: SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA, GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA LJUBLJANA.
 • Predvidena kotizacija: 650,00 €.
 • Vprašanja glede plačila PAI: računovodkinja Majda Plečnik (01 56 51 718, majda.plecnik@svsgugl.si).

Če bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo imeli prednost kandidati, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju ter imajo priporočilo delodajalca.

 

 

Dostopnost