Terapevtski pes v šoli – ŠAPA

 

Na SVŠGL že od leta 2012 srečujemo Šapo, šolano terapevtsko psičko. Prijazna zlata prinašalka prihaja med dijake približno dvakrat tedensko, spremlja svojo vodnico Mojco Trampuš, ki na šoli uči matematiko.

Delo s Šapo smo v letih 2012 do 2017 opredelili kot inovacijski projekt, ki smo ga izvajali v sodelovanju z ZRSŠ. Dobri rezultati našega in podobnih projektov po Sloveniji pa so vodili k vzpostavitvi mreže šol Mreža Šolski pes, ki je zaživela leta 2017. Naša šola je ena od treh ustanovnih članic in koordinatork mreže. Mreža združuje slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove, v katerih redno deluje terapevtski pes z vodnikom. Podrobnosti najdete na spletni strani  https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes/

Šapa sicer za matematiko ne kaže posebnega zanimanja. Med poukom tako večinoma počiva ob katedru. Tam ima označen svoj miren prostor, ležišče in posodo s svežo vodo. Med odmori se dijaki z njo poigrajo, družijo se na hodnikih in stopniščih, pospremijo jo na kratek sprehod. Nekateri v prostem času sodelujejo s Šapo in njeno vodnico tudi pri prostovoljnem delu društva Tačke pomagačke.

Dijaki programa predšolska vzgoja povabijo Šapo na obisk v vrtec, kjer malčkom pripovedujejo o skrbi za psa, o pravilnem odnosu do živali, poskrbijo tudi za glasbeno spremljavo. V okviru izbirnega modula Otrok in pes v četrtem letniku dijaki podrobneje spoznavajo lastnosti in potrebe psov in delo terapevtskih psov. Med obiski v vrtcu se sami prepričajo, s kakšnim navdušenjem otroci sodelujejo, če jim naloge zastavi kuža. Dijaki izdelajo didaktična sredstva, s katerimi poskušajo otrokom približati spoštljiv odnos do živali in jih učiti varnega vedenja ob psu.

Delo s Šapo seveda poteka v soglasju z dijaki in njihovimi starši. Skrb za varnost je na visoki ravni, Šapa je nenehno pod nadzorom svoje vodnice. Psička je urejena, umirjena, ubogljiva, vajena stikov z različnimi ljudmi. Opravljen ima mednarodno veljaven izpit za psa spremljevalca (BBH). Je aktiven terapevtski pes s certifikatom Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Poleg tega ima ameriški certifikat »R.E.A.D. dog«, ki potrjuje, da je usposobljena za izvajanje programa, ki spodbuja bralno pismenost otrok. Kot terapevtski pes je vsako leto dvakrat natančno veterinarsko pregledana.

Šapa se je v teh letih na šoli povsem udomačila, tudi med učitelji ima mnogo prijateljev. Mnogi dijaki se druženja z njo iskreno veselijo in povedo, da so ure matematike ob Šapi bolj prijetne, pa čeprav kuža med uro samo spi. Seveda, saj »…. te Šapa lepo gleda, tudi če nič ne znaš,« kot je zapisal eden izmed dijakov.

Posnetek pesmice Tačke pomagačke v izvedbi dijakinj SVŠGL

Pesem ŠAPA
Tekst: Mojca Trampuš
Uglasbila: Katja Virant Iršič

Izvajalci:
Glas: Nika Suhadolnik, Rajk Vilina
Kitara: Daniel Eyer

Metalofon: Katja Virant Iršič

Snemanje in montaža: Matjaž Predanič v studiu SVŠGL

Pesem Šapa je bila objavljena v Cicibanu in Cicidoju v poletni številki 2017.

Več o Šapi

Kaj dela Šapa v šoli – pregled dela po letih

Šapa na Infodromu RTV Slovenije

Šapa pri pouku matematike (posnetek dijakov 1. g razreda – šolsko leto 2013/2014)

 
Dostopnost