ŠAPA in mreža šolski pes

Naša šola je ena od treh ustanovnih članic in koordinatork Mreže Šolski pes. Mreža združuje slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove, v katerih redno deluje terapevtski pes z vodnikom. Podrobnosti so na povezavi  https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes/

Nastanek mreže je odgovor na želje in zmožnosti številnih vodnikov terapevtskih psov, ki s svojimi psi delajo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, bodisi kot zaposleni ali pa kot redni zunanji obiskovalci. V začetku leta 2022 mreža povezuje že 31 slovenskih šol, vrtcev, zavodov. Povpraševanje šol po tovrstnem delu presega ponudbo, saj je v vzgojo, usposabljanje in delovanje terapevtskega/šolskega psa potrebno vložiti veliko dela in ljubezni.

Da je prisotnost šolskega psa v učilnicah smiselna, se lahko v praksi prepričamo že vse od jeseni 2012, ko je SVŠGUGL začela obiskovati Šapa. Prijazna zlata prinašalka spremlja svojo vodnico Mojco Trampuš, ki na šoli uči matematiko. V prostem času sta Šapa in Mojca aktivni članici Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke.

Delo s Šapo smo v letih 2012 do 2017 opredelili kot inovacijski projekt, ki smo ga izvajali v sodelovanju z ZRSŠ. V teh letih je projekt dozorel v primer dobre prakse, ki je še danes del ponudbe naše šole.

V zadnjih dveh letih, ko naše življenje krojijo številne omejitve, Šapa v šolo pride le še tu in tam. Zaradi epidemioloških ukrepov je morala »svojo« učilnico B302 odstopiti oddelku, ki ima zdaj tam matično učilnico. Tako nima več svojega stalnega kota z ležiščem, vodo in igračkami. Poleg tega je premagovanje številnih stopnic v vsakem odmoru neprijazno njenim tačkam, ki so z leti postale počasnejše.

Šapa je v štirinajstem letu in v zadnjem času večinoma uživa prednosti upokojenskega življenja. Še vedno je zadovoljen kuža in še vedno z veseljem tu in tam obišče »svoje« dijake in otroke v vrtcu. Ker je v šolo prinesla toliko lepega, bomo tudi v bodoče poskušali dijakom vsaj občasno ponuditi aktivnosti v sodelovanju s terapevtskimi psi in njihovimi vodniki, člani društva Tačke pomagačke. Prav tako bomo še naprej podpirali in koordinirali delovanje Mreže Šolski pes. Pri tem nas bodo vodile številne misli dijakov, ki so s Šapo preživljali ure matematike, na primer: »Vsi smo bolj sproščeni, če je z nami Šapa, saj nas lepo gleda, tudi če nič ne znamo,«

Več o vsebini Šapinega delovanja v SVŠGUGL najdete v spodnjih zavihkih. Navajamo le nekaj njenih dejavnosti v preteklih letih:

  • prisotnost pri pouku, podpora dijakom pri ocenjevanju (pisnem in ustnem),
  • predstavitve dela terapevtskih psov, predvsem v oddelkih programa predšolska vzgoja,
  • obiski predšolskih otrok, izvedba delavnic v okviru modulov Matematika za otroke in Otrok in pes,
  • koordinacija in sodelovanje pri prostovoljnem delu z mlajšimi učenci v bližnjih OŠ,
  • udeležba na športnih dneh, projektnih dneh…,
  • sodelovanje na matematičnih maturitetnih taborih,
  • aktivna udeležba na številnih konferencah, tudi mednarodnih,
  • sodelovanje s PeF, predstavitve študentom,
  • izvedba delavnic za vzgojitelje in za učitelje.

Posnetek pesmice Tačke pomagačke v izvedbi dijakinj SVŠGL

Pesem ŠAPA
Tekst: Mojca Trampuš
Uglasbila: Katja Virant Iršič

Izvajalci:
Glas: Nika Suhadolnik, Rajk Vilina
Kitara: Daniel Eyer

Metalofon: Katja Virant Iršič

Snemanje in montaža: Matjaž Predanič v studiu SVŠGL

Pesem Šapa je bila objavljena v Cicibanu in Cicidoju v poletni številki 2017.

Več o Šapi

Pregled po letih

Šapa na Infodromu RTV Slovenije

Šapa pri pouku matematike (posnetek dijakov 1. g razreda – šolsko leto 2013/2014)

 
Accessibility