Mreža Šolski pes – po Šapinih sledeh

Naša šola je ena od treh ustanovnih članic in koordinatork Mreže Šolski pes. Mreža združuje slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove, v katerih redno deluje terapevtski pes z vodnikom. Podrobnosti so na povezavi  https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes/

Nastanek mreže je odgovor na želje in zmožnosti številnih vodnikov terapevtskih psov, ki s svojimi psi delajo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, bodisi kot zaposleni ali pa kot redni zunanji obiskovalci. V začetku leta 2023 mreža povezuje že 35 slovenskih šol, vrtcev, zavodov. Povpraševanje šol po tovrstnem delu presega ponudbo, saj je v vzgojo, usposabljanje in delovanje terapevtskega/šolskega psa potrebno vložiti veliko dela in ljubezni.

Da je prisotnost šolskega psa v učilnicah smiselna, nam je v letih 2011 do 2022 prepričljivo dokazala zlata prinašalka Šapa, ki je redno prihajala v šolo. Delo s Šapo smo v sodelovanju z ZRSŠ sprva opredelili kot inovacijski projekt. Projekt je dozorel v primer dobre prakse in postal nepogrešljiv del ponudbe naše šole. Prijazna Šapa, sicer terapevtska psička s certifikatom Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, je spremljala svojo vodnico Mojco Trampuš, ki na šoli uči matematiko. Šapa je v SVŠGUGL preživela več kot petsto šolskih dni, poleg tega je z dijaki programa predšolska vzgoja približno stokrat obiskala otroke v vrtcu Jelka. V tem času je pustila številne sledi, bila je ljubljenka otrok, dijakov, učiteljev in vodstva šole. Kamor je prišla, je delovala povezujoče, spodbudno, pomirjujoče. Uživala je v druženju z najmlajšimi, mladimi in manj mladimi.

Septembra 2022 je Šapa v petnajstem letu starosti iz Mojčinega naročja odtačkala med zvezde… Vsak dan jo pogrešamo v učilnici, v kabinetu, v zbornici. Zlata Šapa, hvala ti za vse! V spominih številnih otrok, dijakov in učiteljev si še naprej z nami, še mahaš z repom, še nam ponujaš tačko v pozdrav…

Ker je Šapa v šolo prinesla toliko lepega, bomo tudi v bodoče poskušali dijakom vsaj občasno ponuditi aktivnosti v sodelovanju s terapevtskimi psi in njihovimi vodniki, člani Društva Tačke pomagačke. Prav tako bomo še naprej podpirali in koordinirali delovanje Mreže Šolski pes. Pri tem nas bodo vodile številne misli dijakov, ki so s Šapo preživljali ure matematike, na primer: »Vsi smo bolj sproščeni, če je z nami Šapa, saj nas lepo gleda, tudi če nič ne znamo,«

V spodnjih zavihkih najdete kup spominov na Šapino delovanja v SVŠGUGL. Spodaj navajamo nekaj njenih dejavnosti v preteklih letih. Vse našteto je izhodišče za nadaljnje delo s kužki v šolah – kadar bo le priložnost, tudi v SVŠGUGL.

  • prisotnost pri pouku, podpora dijakom pri ocenjevanju (pisnem in ustnem),
  • predstavitve dela terapevtskih psov, predvsem v oddelkih programa predšolska vzgoja,
  • obiski predšolskih otrok, izvedba delavnic v okviru modulov Matematika za otroke in Otrok in pes (četrti letnik programa predšolska vzgoja),
  • koordinacija in sodelovanje pri prostovoljnem delu z mlajšimi učenci v bližnjih OŠ,
  • udeležba na športnih dneh, projektnih dneh…,
  • sodelovanje na matematičnih maturitetnih taborih,
  • aktivna udeležba na številnih konferencah, tudi mednarodnih,
  • sodelovanje s fakultetami, predvsem s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, predstavitve študentom,
  • izvedba delavnic za vzgojitelje in za učitelje.

Pregled po letih

Posnetek pesmice Tačke pomagačke v izvedbi dijakinj SVŠGL

Pesem ŠAPA
Tekst: Mojca Trampuš
Uglasbila: Katja Virant Iršič

Izvajalci:
Glas: Nika Suhadolnik, Rajk Vilina
Kitara: Daniel Eyer

Metalofon: Katja Virant Iršič

Snemanje in montaža: Matjaž Predanič v studiu SVŠGL

Pesem Šapa je bila objavljena v Cicibanu in Cicidoju v poletni številki 2017.

Tako se je Šapa predstavljala dijakom

Šapa na Infodromu RTV Slovenije

Šapa pri pouku matematike (posnetek dijakov 1. g razreda – šolsko leto 2013/2014)

 
Dostopnost