Prva zaposlitev na področju VIZ 2020

Projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020« je projekt, ki se osredotoča na načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Gre za zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev začetnikov ter učiteljev začetnikov starih do 29 let. Projekt omogoča zagotavljanje dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi. Projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Na SVŠGUGL smo v letu 2020 zaposlili v sklopu  B – »Učiteljico začetnico«. Ta pozicija zagotavlja  čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov. Za delovno mesto učitelja začetnika smo sklenili pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. aprila 2020 do 30. novembra 2020, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa smo delovno razmerje nadaljevali s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi. Učiteljica začetnica je med izvajanjem projekta pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

 

Jerca Rožnik Novak: »Projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020« je izjemen projekt! Ponuja priložnost učenja, usposabljanja in nagrajevanja mladega učitelja. Kot mlada učiteljica sem se imela priložnost seznaniti z načini dela na gimnaziji, z dokumentacijo in pri delu opazovati ter se učiti od najboljših pedagogov. Sodelovanje in delo v aktivu ter s sodelavci na gimnaziji mi je omogočilo kreiranje mreže in povezav, na katere se lahko vedno zanesem. V času projekta sem sodelovala z mentorji in vodstvom šole, se dodobra seznanila s prilagojenim načinom dela (delo na daljavo), ter veliko sodelovala z  drugimi učitelji na gimnaziji. Spremljala sem učno-vzgojni proces ter ob mentorjih analizirala potek pouka in spoznavala principe ocenjevanja pri predmetih. Spoznala sem organizacijo dela in principe, slog ter stališča SVŠGUGL. Dejstvo, da sem sodelovala in poučevala različne strokovne predmete je moje znanje in kompetence izredno obogatilo. Aktivno sem sodelovala pri pouku in prevzemala določene delovne naloge ter jih izvajala samostojno. Skupaj z mentorji, vodstvom šole in ostalimi učitelji smo me pripeljali do točke, kjer lahko samostojno, učinkovito in samozavestno poučujem.«

 

Več o projektni dokumentaciji je dostopno tukaj.

Dostopnost