Prva zaposlitev na področju VIZ 2021

Prva zaposlitev na področju VIZ 2021

Projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« je projekt, ki se osredotoča na načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Gre za zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev začetnikov ter učiteljev začetnikov starih do 29 let. Projekt omogoča zagotavljanje dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi. Projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na SVŠGUGL smo v letu 2021 zaposlili v sklopu  B – »Učiteljico začetnico«. Ta pozicija zagotavlja čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov. Za delovno mesto učitelja začetnika smo sklenili pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. novembra 2021 do 30. junija 2021, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa smo delovno razmerje nadaljevali s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi. Učiteljica začetnica je med izvajanjem projekta pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Ana Dvoraček: »Projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« je projekt, ki mladim odpira možnosti poučevanja, samoizobraževanja, usposabljanja in nadgrajevanja znanja. Sama sem se seznanila z načini dela v knjižnici, tajništvu, svetovalni službi in v razredu. Gre za edinstveno možnost, kako spoznati organizacijo šole v razredu in izven njega. V času projekta sem se spoznala s profesorji z različnih strokovnih področij, ki so postali moji sodelavci in ljudje, na katere se lahko vedno zanesem. Glede na specifičnost lanskega leta zaradi izredne situacija v državi sem se naučila ogromno in postala fleksibilnejša kot oseba in profesorica. Zahvaljujoč mentorjema, vodstvu šole in ostalim profesorjem, lahko dan danes samostojno in samozavestno vodim pouk.«

Več o projektni dokumentaciji je dostopno na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-10-28-znani-so-rezultati-javnega-razpisa-prva-zaposlitev-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-2021/

Dostopnost