Nasilje

foto: Voranc Bricelj

Perečo družbeno temo nasilja smo začeli raziskovati že na začetku šolskega leta, ko so nas v javnosti zmotile izjave, ki so se do primerov oblik medvrstniškega nasilja, ki ga občutijo mlada dekleta in fantje, odzvali na način, da so predvsem dekleta tista, ki se morajo podrediti. Da je nekje v ozadju navzoča spolna stereotipnost, ki namiguje na dekleta v podrejeni vlogi. Tema nas je začela zanimati, do nje smo pristopili kar se da skrbno, jo osvetljevali in raziskovali na več načinov, v okviru delavnic fotografije in filma, impro in gibalne delavnice, snovalno in sodelovalno znotraj forme kratkega filma in kratkih uprizoritvenih akcij. Nastal je dobro uro dolg uprizoritveni in filmski kolaž, ki v celoto oblikuje zbir refleksij dijakinj in dijakov ter skupno razmišljanje o problematiki nasilja, konfliktov in slabih medsebojnih odnosov.

Uprizarjajo dijakinje in dijaki 2. F, 2. G in 2. I letnika umetniške gimnazije, smer gledališče in film.

četrtek, 20. 4. 2023 ob 13.30h (generalka)

četrtek, 20. 4. 2023 ob 18.00 (premiera)

petek, 21. 4. 2023 ob 11h in 13.30h in 18.00 (ponovitve)

Gledališki list uprizoritve Nasilje

 
Dostopnost