Projekt PODVIG

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

 

Projekt PODVIG – krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

SVŠGUGL je med letoma 2018 in 2022 prvič vključen v nacionalni projekt Podjetno v srednjih šolah (PODVIG), ki ga vodi in koordinira Zavod za šolstvo RS. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati celosten model spodbujanja kompetence podjetnosti v javno veljavnih izobraževalnih programih splošnih in strokovnih gimnazij, s katerim bi omogočili dijakom prožnejše prehajanje med gimnazijami in okoljem. V program je vključenih 70 gimnazij iz vse Slovenije. Program v šolskem letu 2019/2020 koordinirata Miha Vanič (splošna gimnazija) in Andreja Kopač (umetniška gimnazija), v okviru katerega smo z dijaki in profesorji izvedli veliko projektov. Izpostavljamo najbolj uspešne:

 

PREDBOŽIČNI KONCERT IN DOBRODELNI SEJEM:

18. decembra 2019 je v šolski gledališko-plesni dvorani potekal Predbožični koncert, ki smo ga pripravili v okviru projekta Podvig ter ob 70. obletnice programa predšolska vzgoja, 30. obletnice gimnazije in 20. obletnice umetniške gimnazije. Na koncertu so nastopile dijakinje in dijaki vseh programov SVŠGUGL, ki delujejo v okviru šolskega benda, šolskega zbora, ZIG benda ter inštrumentalnega sestava, nekateri pa so nastopili povsem samostojno s svojimi skladbami ali s priredbami skladb tujih avtorjev. Neposredno po koncertu je potekal dobrodelni sejem pod vodstvom profesorice Urše Posavec, na katerem je bila organizirana prodaja izdelkov dijakinj in dijakov, zbrana sredstva pa namenjena Društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka. Koncert je uspešen primer sodelovanja dijakov in dijakinj ter profesorjev in profesoric vseh generacij in različnih smeri SVŠGUGL. Koncert sta koordinirala Andreja Kopač in Miha Vanič.

 

VLOGERSKI KROŽEK

Januarja leta 2020 smo na šoli ustanovili vlogerski krožek. Z vlogi želimo šolo predstaviti mladim, ki nas še ne poznajo, pa tudi širši javnosti, na drugačen način – kot video dnevnike dogodivščin, pogledov, stališč in razmišljanj naših dijakov in dijakinj, ki v njih  predstavljajo osebne zgodbe, povezane s šolskim in obšolskim  življenjem. Snemanje vlogov je tudi odlična priložnost, da dijakinje in dijaki v praksi uporabijo znanje, ki so ga usvojili pri filmskih predmetih ter izrazijo filmsko ustvarjalnost. Pri ustanovitvi krožka sta s koristnimi nasveti pomagala profesorja Ana Čigon in Darko Sinko. Krožek vodi Miha Vanič.

 

KROŽEK SOCIALNIH OMREŽIJ

Ker so socialna omrežja sestavni del sodobnega življenja, smo na šoli ustanovili krožek socialnih omrežij in ustvarili uradni Instagram profil šole z namenom promocije šole kot izobraževalne ustanove in ciljem ustvariti enotno točko, iz katere je mogoče spremljati aktualno dogajanje na šoli ter tako povezati dijake in profesorje. Na krožku, ki ga vodijo profesorji Klara Vrbnjak, Vid Merlak in Miha Vanič, se pogovarjamo o tem, kaj se dogaja na šoli in načrtujemo tedenske objave dogodkov. K sodelovanju so vabljeni vsi dijaki in profesorji, ki lahko podajo svoje predloge za objavo in tako soustvarjajo šolski profil, ki ima trenutno več kot 800 sledilcev.

 

GOSTOVANJA V ODDAJI GYMNASIUM NA 1. PROGRAMU RADIA SLOVENIJA

V okviru širše promocije šole so naši dijaki in dijakinje v mesecu januarju in februarju gostovali v oddaji Gymnasium, ki poteka na prvem programu Radiu Slovenija. V oddaji 8. januarja so sodelovali: Žan Vintar (vzgojiteljska smer), Tinkara Plos (plesna smer), Hana Irt (filmsko-gledališka smer) ter profesorici Ana Čigon in Andreja Kopač. Oddaja je potekala na temo različnih dejavnosti in življenju na šoli in naletela na izjemen odziv, zato smo prejeli vabilo tudi na drugo oddajo, ki je potekala v sredo, 26. februarja 2020, in sicer na temo novega mladinskega filma Ne pozabi dihati. Gostje oddaje so bili mladi igralci Matija Valant, Tine Ugrin, Ronja Matijevec Jerman, Jakob Cilenšek, Klara Kuk ter dijaki (gledalci): Živa Strgar, Hana Irt, Maja Šubic in Žan Vintar. Oddaja je bila pohvaljena tudi s strani urednikov.

 

SVŠGUGL SPLETSTIVAL

Prvič v zgodovini filmske in gledališke smeri SVŠGUGL je med 18. in 21. majem 2020 na spletni strani  https://www.svsgugl.si/e-festival/ potekal spletni festival, na katerem smo predstavili študijsko delo dijakinj in dijakov prvih, drugih in tretjih letnikov. Gre za prvi tovrstni pregled ustvarjalnosti v času samoizolacije in hkrati za prelomno predvajanje z možnostjo diskusije po vsakem festivalskem dnevu. Nova realnost izolacije, karantene in spremenjenih pogojev in načinov delovanja in kolektivnega sodelovanja kot temeljne značilnosti vseh področij gledališkega in filmskega ustvarjanja, je prinesla tudi inovativne in zabavne načine samoprodukcije. Pri ustvarjanju festivala so sodelovali vsi dijaki in dijakinje filmsko-gledališke smeri od prvega do tretjega letnika SVŠGUGL in celotni aktiv profesoric  in profesorjev v koordinaciji: Andreja Kopač, Mojca Dimec, Jošt Jesenovec in Vid Merlak. V festivalu so se zvrstili naslednji dogodki:

  • VŠEČKI / I LIKE / YOU LIKE (3. letnik)
  • HAMLET RECIKLIRANO ON-LINE (1. letnik)
  • TRIKO (2. letnik)
  • FILMSKI ABONMA NA KRATKO (2. letnik) in FILMSKI ABONMA: Dokumentarni filmi o samoizolaciji (3. letnik)
 
Dostopnost