Računovodstvo splošno

Računovodstvo se nahaja na Kardeljevi ploščadi 28a, Ljubljana v kabinetu B 031.

Uradne ure so vsak dan od 11.00 do 13.00 oz. telefon 01 / 56 51 718, elektronski naslov: majda.plecnik@svsgugl.si.

 

 
Dostopnost