Kontakt

Telefon tajništva:
01/56 51 711

Elektronski naslov šole:
tajnistvo@svsgugl.si
ravnatelj@svsgugl.si

Uradne ure: od 9.00 do 12.00.
V času šolskih počitnic so uradne ure za Kardeljevo ploščad 28a objavljene posebej na spletni strani. Tajništvo na Kardeljevi ploščadi 16 je v času šolskih počitnic zaprto.

Telefoni v zbornici:
01/56 51 713 – Kardeljeva ploščad 16
01/56 51 735 – Kardeljeva ploščad 28a

Športni kabinet: 01/56 51 720

ravnateljica: Petra Vignjevič Kovjanić
01/56 51 711, ravnatelj@svsgugl.si

Pomočnik ravnateljice:
Vinko Plevnik; 01/56 51 710; vinko.plevnik@svsgugl.si

Pomočnica ravnateljice:
Petra Pikalo; 01/56 51 724; petra.pikalo@svsgugl.si

Šolska svetovalna služba:
Jana Hafner, pedagoginja; 01 /56 51 739, jana.hafner@svsgugl.si
Simona Kogelnik Ekar, psihologinja; 01 /56 51 739, simona.kogelnik@svsgugl.si
Bernarda Nemec, psihologinja; 01/56 51 731; bernarda.nemec@svsgugl.si
Vita Ornik, psihologinja; 01/56 51 731; vita.ornik@svsgugl.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za šolo: dr. Tatjana Novak: tatjana.novak@sclj.si

Izobraževanje odraslih: Mojca Trilar
040 832 343, izobrazevanje.odraslih@svsgugl.si

Koordinatorka PAI: Vesna Lotrič
01 56 51 715, vesna.lotric@svsgugl.si.

Tajnica splošne mature: Maša Kosem
01/56 51 730, masa.kosem@svsgugl.si

Tajnica poklicne mature: Mojca Trilar
01/56 51 730, mojca.trilar@svsgugl.si

Knjižničarka: Katarina Jesih Šterbenc
01/56 51 736, katarina.jesih.sterbenc@svsgugl.si

Tajnica: Monika Golob
01/56 51 751, tajnistvo@svsgugl.si

Računovodkinja: Majda Plečnik
01/56 51 718, majda.plecnik@svsgugl.si

Organizatorica prehrane za dijake, administratorka – Petra Plečnik
01/56 51 712, petra.plecnik@svsgugl.si

Knjigovodja:

 

Vzdrževalec učne tehnologije: Borut Laznik
01/56 51 727, borut.laznik@svsgugl.si

Hišnik: Bojan Grilj
01/56 51 721, bojan.grilj@svsgugl.si
01/56 51 732

Odgovorna oseba za AAi račune: Aleš Confidenti

ales.confidenti@svsgugl.si

 
Dostopnost