Kontakt

Telefon tajništva:
01/56 51 711 – Kardeljeva ploščad 16
01/56 51 751 – Kardeljeva ploščad 28a

Elektronski naslov šole:
tajnistvo(at)svsgugl.si
ravnatelj(at)svsgugl.si

Uradne ure: od 9.00 do 12.00.
V času šolskih počitnic so uradne ure v dopoldanskem času, od 9.00 do 11.00, na Kardeljevi ploščadi 16 ali Kardeljevi ploščadi 28a.

Telefoni v zbornici:
01/56 51 713 – Kardeljeva ploščad 16
01/56 51 735 – Kardeljeva ploščad 28a

Športni kabinet: 01/56 51 720

Ravnatelj: Alojz Pluško
01/56 51 751, ravnatelj@svsgugl.si

Pomočnici ravnatelja:
Petra Vignjevič Kovjanić; 01/56 51 710; petra.vignjevic@svsgugl.si
Maja Delak; 01/56 51 724; maja.delak@svsgugl.si

Šolska svetovalna služba:
Jana Hafner, pedagoginja; 01 /56 51 739, jana.hafner@svsgugl.si
Bernarda Nemec, psihologinja; 01/56 51 731; bernarda.nemec@svsgugl.si
Maja Šorli, psihologinja; 01/56 51 731; maja.sorli@svsgugl.si

Izobraževanje odraslih: Aleš Zobec
01 /56 51 717, izobrazevanje.odraslih@svsgugl.si

Tajnica splošne mature: Aja Zupanec
01/56 51 730, aja.zupanec@svsgugl.si

Tajnik poklicne mature: Boštjan Lipar
01/56 51 730, bostjan.lipar@svsgugl.si

Knjižničarka: Katarina Jesih Šterbenc (od 15. 9. 2020)
01/56 51 736, katarina.jesih.sterbenc@svsgugl.si

Poslovna sekretarka: Monika Golob (nadomešča Klavdijo Jerebič)
01/56 51 751, tajnistvo@svsgugl.si

Računovodkinja: Majda Plečnik
01/56 51 718, majda.plecnik@svsgugl.si

Organizatorica prehrane za dijake, administratorka-knjigovodkinja: Petra Plečnik
01/56 51 711, petra.plecnik@svsgugl.si

Vzdrževalec učne tehnologije: Borut Laznik
01/56 51 727, borut.laznik@svsgugl.si

Hišnik: Bojan Grilj
01/56 51 721, bojan.grilj@svsgugl.si
01/56 51 732

 

 

 
Dostopnost