Kontakt

Telefon tajništva:
01/56 51 711 – Kardeljeva ploščad 16
01/56 51 751 – Kardeljeva ploščad 28a

Elektronski naslov šole:
tajnistvo@svsgugl.si
ravnatelj@svsgugl.si

Uradne ure: od 9.00 do 12.00.
V času šolskih počitnic so uradne ure za Kardeljevo ploščad 28a objavljene posebej na spletni strani. Tajništvo na Kardeljevi ploščadi 16 je v času šolskih počitnic zaprto.

Telefoni v zbornici:
01/56 51 713 – Kardeljeva ploščad 16
01/56 51 735 – Kardeljeva ploščad 28a

Športni kabinet: 01/56 51 720

v. d. ravnatelj: Petra Vignjevič Kovjanić
01/56 51 751, ravnatelj@svsgugl.si

Pomočnik ravnatelja:
Vinko Plevnik; 01/56 51 710; vinko.plevnik@svsgugl.si

Pomočnica ravnatelja:
Miljana Sgerm; 01/56 51 724; miljana.sgerm@svsgugl.si

Šolska svetovalna služba:
Jana Hafner, pedagoginja; 01 /56 51 739, jana.hafner@svsgugl.si
Bernarda Nemec, psihologinja; 01/56 51 731; bernarda.nemec@svsgugl.si
Maja Šorli, psihologinja; 01/56 51 731;

Izobraževanje odraslih: Aleš Zobec
01 /56 51 717, izobrazevanje.odraslih@svsgugl.si

Tajnica splošne mature: Maša Kosem
01/56 51 730, masa.kosem@svsgugl.si

Tajnik poklicne mature: Boštjan Lipar
01/56 51 730, bostjan.lipar@svsgugl.si

Knjižničarka: Katarina Jesih Šterbenc (od 15. 9. 2020)
01/56 51 736, katarina.jesih.sterbenc@svsgugl.si

Tajnica stavba B: Mateja Ines Lap
01/56 51 751, tajnistvo@svsgugl.si

Tajnica stavba A:
01/56 51 711

Računovodkinja: Majda Plečnik
01/56 51 718, majda.plecnik@svsgugl.si

Organizatorica prehrane za dijake, administratorka-knjigovodkinja: Petra Plečnik
01/56 51 712, petra.plecnik@svsgugl.si

Vzdrževalec učne tehnologije: Borut Laznik
01/56 51 727, borut.laznik@svsgugl.si

Hišnik: Bojan Grilj
01/56 51 721, bojan.grilj@svsgugl.si
01/56 51 732

 
Accessibility