Splošno o vpisu

Vpis v 1. letnik za šolsko leto 2024/25

Za vpis v 1. letnik bomo predvidoma razpisali naslednje število oddelkov po programih:

–          Predšolska vzgoja – 4 oddelki
–          Gimnazija – 1 oddelek
–          Umetniška gimnazija: smer gledališče in film – 3 oddelka (84 dijakov)
–          Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek

Če bo število kandidatov za vpis v določen program po zaključenem prenosu prijav  presegalo število prostih mest, bo svet šole v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport sprejel sklep o omejitvi vpisa.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Skupaj lahko kandidat pridobi največ 175 točk. V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih (s soglasjem staršev) opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Kandidati za vpis v program Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples morajo opraviti  preizkusu plesne nadarjenosti (rok za prijavo je marca 2024) in k Prijavi za vpis v 1. letnik srednje šole predložiti zdravniško potrdilo, s katerim dokazujejo, da ni ovir za šolanje po tem programu.

V šolskem letu 2023/24 je bil vpis omejen v vseh izobraževalnih programih Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana.

 

youtube Zbirka youtube videov SVŠGL  program predšolska vzgoja

youtube Zbirka youtube videov SVŠGL program umetniška gimnazija

Dostopnost