Splošno o vpisu

Vpis v 1. letnik za šolsko leto 2018/19

Za vpis v 1. letnik bomo razpisali naslednje število oddelkov po programih:

–          Predšolska vzgoja – 4 oddelki
–          Gimnazija – 1 oddelek
–          Umetniška gimnazija: smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov)
–          Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek

 Informativni dan – petek, 9. 2. 2018 ter sobota, 10. 2. 2018.

Če bo število kandidatov za vpis v določen program po zaključenem prenosu prijav  presegalo število prostih mest, bo svet šole v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport sprejel sklep o omejitvi vpisa.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Skupaj lahko kandidat pridobi največ 175 točk. V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih (s soglasjem staršev) opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Kandidati za vpis v program Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples morajo opraviti preizkus nadarjenosti za ples (rok za prijavo je 5. 3. 2018) in k Prijavi za vpis v 1. letnik srednje šole predložiti zdravniško potrdilo, s katerim dokazujejo, da ni ovir za šolanje po tem programu.

V šolskem letu 2017/18 je bil vpis omejen v programih Predšolska vzgoja in Umetniška gimnazija: smer gledališče in film.

 

Stanje prijav na dan 25. 4. 2018

Na dan 25. 4. 2018, po zaključenem prenosu prijav, je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

  • Predšolska vzgoja: 118 kandidatov (112 razpisanih mest);
  • Gimnazija: 35 kandidatov (28 razpisanih mest);
  • Umetniška gim. – smer gled. in film: 67 kandidatov (56 razpisanih mest);
  • Umetniška gim – plesna smer, sodobni ples: 21 kandidatov (28 razpisanih mest).

 

Do 6. 6. 2018 bodo vsi prijavljeni kandidati pisno obveščeni o poteku vpisa in morebitni omejitvi vpisa.

 

 

youtube Zbirka youtube videov SVŠGL  program predšolska vzgoja

youtube Zbirka youtube videov SVŠGL program umetniška gimnazija