Obrazci

PRIVOLITEV ZA POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV DIJAKA/DIJAKINJE ZDRAVSTVENEMU DOMU

PCT pogoj:

OBISKOVALCI – izpolnjevanje pogojev PCT na SVŠGUGL

UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH –  izpolnjevanje pogojev PCT na SVŠGUGL

Vloga za uporabo dvoran za dijake SVŠGUGL 23 24

Izjava ob ponovnem prihodu v šolo (COVID-19) za mladoletne dijake

Izjava ob ponovnem prihodu v šolo (COVID-19) za polnoletne dijake

Vloga za pridobitev statusa in drugih prilagoditev na šoli

Prošnja za zamudo in predčasen odhod dijaka vozača

Vloga za odobritev odsotnosti od pouka

Vloga - izdaja duplikata

Izpis duplikata dokumenta:
– iz evidence za letno spričevalo ali obvestilo o uspehu
– iz evidence za spričevalo o zaključku izobraževanja
– iz evidence za obvestilo o uspehu pri zaključku izobraževanja
– iz računovodske ali druge arhivske evidence

Cena enega izpisa je:
1. plačilo: 8,00 EUR (za en izpis) – nakazilo na TRR šole
2. plačilo: 1,80 EUR (za en izpis) – nakazilo na TRR upravne takse
Potrdilo o plačilu priložite k pisni vlogi (prošnji).

Navodila za plačilo duplikata dokumenta:

Primer izpolnjenega UPN obrazca

1. plačilo – navodila za izpolnjevanje UPN obrazca:
1. Vpišite podatke šole, kot so navedeni zgoraj v izpolnjenem UPN obrazcu.
2. Vpišite vaše osebne podatke: priimek, ime, naslov.
3. Vpišite znesek: izpis enega dokumenta je 8,00 EUR (če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča)
4. Rok plačila: pred oddajo vloge za izpis duplikata – potrdilo o vplačilu mora biti priloženo, sicer vloga ni sprejeta.
5. Vpišite referenco:
– prvi del: SI00
– drugi del: 252-EM-ŠO (primer: 252-0101999-505011; EMŠO razdelite z vezajem)

2. plačilo – navodilo za plačilo upravne takse:

– upravna taksa  1,80 EUR/izpis

(po tarifi št. 6 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16)

Cena velja za en izpis, če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.
Ustrezen znesek nakažite na račun:  SI56 01100-1000315637 UPRAVNE TAKSE – DRŽAVNE, LJUBLJANA,
SKLIC: 11 69450-7111002
namen plačila: plačilo upravne takse (sklic je sestavljen iz šifre proračunskega uporabnika in šifre upravnih taks).

Pisna vloga mora vsebovati naslednje podatke:

 (Vloga_za_izdajo_nadomestne_javne_listine)
razlog za pridobitev duplikata
– priimek in ime, naslov, pošta in kraj
– EMŠO/davčna številka
– telefon/elektronska pošta
– leto prvega vpisa, program in oddelek, razrednik
– leto zaključka šolanja
– priloga: potrdili o plačilu izpisa in upravne takse / ločeni plačili

Prošnjo pošljete na naslov: SVŠGUGL, Kardeljeva ploščad 28A, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov tajnistvo(at)svsgugl.si.

Izpis iz evidence (dvojnik) vam bo po prejemu vloge in potrebnih dokazil izdan osebno v roku 8 delovnih dni oz. najkasneje v roku 30 dni, o čemer vas obvestimo. Pred izročitvijo Izpisa iz evidenca morate potrditi svojo istovetnost s podatki na izdanem dvojniku. S seboj prinesite osebni dokument.

Dvig dokumentov je možen v času uradnih ur tajništva na Kardeljevi ploščadi 28a, soba B032.


Vpisnica

Zapisnik o izpitu – prijava k izpitu

Predprijava k splošni maturi

Predpijava k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature

Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature – 5. predmet

Prijava k splošni maturi

Prijava k popravnem izpitu (izpitu za izboljšavo) na splošni maturi

Odjava od splošne mature – izpita

Sprememba prijave k splošni maturi

Prijava k poklicni maturi

Odjava od poklicne mature – predmeta

Prijava na prehrano dijaki

Odjava od prehrane /preklic prijave na malico

Dostop do brezžične povezave Eduroam

V šolskem letu 2010/11 smo na šoli postavili brezžično omrežje, ki omogoča vključitev v Eduroam omrežje.

Kaj je Eduroam omrežje?

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu.

Brezžično lahko dostopate do svetovnega spleta, če:

– ste redni dijak/dijakinja šole,

– vaš prenosni oz. tablični računalnik, dlančnik ali mobilni telefon omogoča brezžično povezovanje,

– imate ustrezno programsko opremo

in AAI račun.

Vsa potrebna navodila kako do povezave, najdete na spletni strani Eduroama.

Za pridobitev dodatnih informacij se zglasite v pisarni 217 (Laznik Borut).


Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

 
Dostopnost