Predmetnik PV

 

PREDMETNIK ZA PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA
Oznaka Programske enote 1. letnik Ure/ teden 2. letnik Ure/ 3.  letnik Ure/ 4.  letnik Ure/
teden teden teden
A Splošnoizobraževalni predmeti
P01 Slovenščina 140 4 105 3 105 3 137 4
P02 Matematika 105 3 105 3 105 3 68 2
P03 Tuji jezik 105 3 105 3 105 3 102 3
P04 Umetnost –  Likovna u. 68 2
                    Glasba 34 1
P05 Zgodovina 68 2 68 2
P06 Geografija 68 2 68 2
P07 Sociologija 68 2
P08 Psihologija 68 2
P09 Fizika 70 2
P10 Kemija 70 2
P11 Biologija 68 2 68 2
P12 Športna vzgoja 102 3 68 2 102 3 68 2
B1  Obvezni strokovni moduli
M01 Veščine sporazumevanja 34 1 68 2
M02 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju 34 1 68 2
M03 Razvoj in učenje predšolskega otroka 68 2 68 2
M04 Varno in zdravo okolje 34 1 34 1 34 1
M05 Kurikulum oddelka v vrtcu 34 1 68 2
M06 Igre za otroke 68 2
M07 Ustvarjalno izražanje
                         Glasba 68 2 68 2 68 2
                         Ples 68 2 68 2
                         Likovna u. 68 2 102 3
M08 Matematika za otroke 102 3
M09 Jezikovno izražanje otrok 68 2
M10 Naravoslovje za otroke 68 2
M11 Družboslovje za otroke 68 2
M12 Informativno komunikacijska tehnologija 34 1 34 1
B2  Izbirni strokovni moduli 102 3
M13 Likovno izražanje 102 ali
M14 Glasbeno izražanje 102 ali
M15 Plesno izražanje 102 ali
M16 Šport za otroke 102 ali
M17 Multimedije 102
C Praktično izobraževanje v šoli                     34 34 68 34
Č Praktično usposabljanje pri delodajalcu                    38 38 76 228
D Interesne dejavnosti 96 96 61 64
Aktivno državljanstvo 35
E Odprti kurikulum                    
Različne delavnice za otroka (projektne, glasbene, likovne, tujejezične …)  68  2 68 2
Instrument 11,3 0,33 11,3 0,33 11,3 0,33 11,3 0,33
Praktično izobraževanje pri delodajalcu                   
1. letnik – skupaj najmanj 38 ur
5 dni opravijo praktično usposabljanje v vrtcu (35 ur)
Za vsak dan imajo na razpolago še 0.5 ure za pisanje poročila
2. letnik – skupaj najmanj 38 ur
5 dni opravijo praktično usposabljanje v vrtcu (35 ur)
Za vsak dan imajo na razpolago še 0.5 ure za pisanje poročila
3. letnik  – skupaj najmanj 110 ur
PUD v vrtcih  (najmanj 78 ur)
1 dan pomladno rajanje   – sobota (6 ur)
Nastopi z igricami in delavnice na šoli (26 ur)
4. letnik – skupaj najmanj 234 ur
29 dni v vrtcu (7 ur v vrtcu + 1 ura za pisanje dnevnika in priprave)
1 dan jesensko rajanje   – sobota (6 ur)
1 dan ekskurzija na avstrijsko Koroško – nastop z igrico v dvojezičnih vrtcih (6 ur)

 

Dostopnost