Predmetnik GIM

 

PREDMETNIK PROGRAMA SPLOŠNA GIMNAZIJA
PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto teden leto
I – Obvezni predmeti
Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 140
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140
Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105
Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) 3 105 3 105 3 105 3 105
Zgodovina 2 70 2 70 2 70 2 70
Športna vzgoja 3 105 3 105 3 105 3 105
Glasba 2 70
Likovna umetnost 2 70
Geografija 2 70 2 70 2 70
Biologija 2 70 2 70 2 70
Kemija 2 70 2 70 2 70
Fizika 2 70 2 70 2 70
Psihologija 2 70
Sociologija 2 70
Filozofija 2 70
Informatika 2 70
Izbirni predmeti 280-420
Interdisciplinarni tematski sklop 3 105 3 105
Aktivno državljanstvo 35
Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30
Skupaj 32 1209 32 1210 32 1210 29-33 1045-1185

 

Dostopnost