Gledališče in film

Štiriletni program umetniška gimnazija – smer gledališče in film je gimnazijski program, ki dijakom omogoča, da svoje znanje na področju gledališča in filma širijo tako teoretično kot praktično. Prvi dve leti šolanja sta za vse dijake enaki. Poleg zgodovine in teorije gledališča in filma, ki dijake spremlja vsa štiri leta, imajo v predmetniku tudi tako imenovane gledališko-filmske delavnice. Celotno izobraževanje je preplet teoretičnega in praktičnega pouka. Po dveh letih se dijaki odločijo, ali se želijo usmeriti v gledališko ali filmsko smer. Glede na to odločitev dijaki obiskujejo različne praktične delavnice, poleg tega pa še predmet gledališko oz. filmsko ustvarjanje. Pouk praktičnih predmetov se izvaja v prostorih v Plesnem in gledališkem centru kompleksa SVŠGUGL, kjer se nahajajo plesne in gledališke vadbene dvorane, dve uprizoritveni dvorani ter filmski in glasbeni studio.

Program se zaključi s splošno maturo, ki omogoča vpis v univerzitetne študijske programe. To pomeni, da dijaki poleg strokovnih obiskujejo tudi splošne gimnazijske predmete. Dijaki po zaključku šolanje na umetniški gimnaziji – smer gledališče in film šolanje nadaljujejo na umetniških akademijah v Sloveniji in tujini ali pa izbirajo druge smeri na univerzah, visokih šolah in drugih izobraževalnih programih.

Skozi izobraževanje dijaki postajajo vse bolj samostojni gledališki oz. filmski ustvarjalci. Na osnovah, ki jih pridobijo v nižjih letnikih, iščejo lasten umetniški izraz, pri čemer so jim v pomoč profesorice in profesorji, ki so po večini tudi sami umetniški ustvarjalci. Dijaki z mentorji vsako leto pripravijo vrsto produkcij. Teme produkcij so bodisi književna dela bodisi druge teme, ki jih izberejo mentorji, material za uprizoritve pa nastaja pri različnih strokovnih predmetih.

Dnevnik z McGuffinom (foto: Nada Žgank)

 

Več o programu gledališče in film: Umetniška gimnazija: smer gledališče in film – o programu in predmetnik

Več o dogajanju na šoli na tem področju:
Gledališko področje
Film in video

Če izbirate gimnazijski program, imate prav dober ali odličen uspeh, verjamete v svoje sposobnosti in vas zanimata gledališče in film kot pomemben del splošne izobrazbe, vam smer gledališče in film ponuja spoznavanje uprizoritvenih umetnosti in filma, umetniško izkušnjo, ustvarjalna doživetja, šolo z in za domišljijo.

Postanite del skupnosti v nastajanju, pridružite se naši smeri, nadgradite umetniško tradicijo šole s svojim slogom.

 
Dostopnost