Splošna matura

Spoštovani maturanti!

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča štiri letnike izobraževanja in opravi maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Maturitetni izpit je sestavljen iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov.

Na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana bomo v šolskem letu 2018/2019 omogočili pripravo na maturo iz naslednjih splošno-izobraževalnih predmetov:

nemščina, španščina, francoščina, kemija, fizika, biologija, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče

Koledar splošne mature 2019 najdete v tej datoteki: Koledar splošne mature 2019

Informacije o splošni maturi 2019 najdete v pdf datoteki: Informacije o splošni maturi 2019

Dodatne informacije o splošni maturi 2018/2019 so vam na voljo:

  • pri Klari Pugelj, tajnici za splošno maturo
  • uradne ure po dogovoru, kabinet B001, tel.: 01/ 56 51 730, mail: klara.pugelj@svsgugl.si
  • na oglasni deski v pritljičju šole na Kardeljevi ploščadi 28 a
  • v spletni učilnici “Splošna matura” – vpis je mogoč tudi gostom z geslom, ki ga dobite pri tajnici splošne mature
  • na spletni strani RIC-a