Splošna matura

Spoštovani maturanti!

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča štiri letnike izobraževanja in opravi maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Maturitetni izpit je sestavljen iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov.

Na SVŠGUGL bomo v šolskem letu 2020/2021 izvedli izpite na splošni maturi iz naslednjih splošno-izobraževalnih predmetov:

slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, španščina, francoščina, ruščina, kemija, biologija, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sociologija, sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma

Koledar splošne mature 2022 najdete v dokumentu: Koledar splošne mature 2022

Pomembni datumi iz koledarja SM 2021:

  • 30. september 2021➡ rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu opravljati praktični del izpita
  • 15. november 2021 ➡ rok za oddajo predprijave
  • 15. november 2021   rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP na podlagi odločbe o usmeritvi
  • 29. marec 2022 ➡ rok za prijavo na spomladanski izpitni rok splošne mature 2021
  • 12. julij 2022 ➡ rok za prijavo na jesenski izpitni rok splošne mature 2021

Dodatne informacije o splošni maturi 2020/2021 so vam na voljo:

  • pri Aji Zupanec, tajnici za splošno maturo
  • uradne ure po dogovoru, kabinet B001, tel.: 01/ 56 51 730, mail: aja.zupanec@svsgugl.si
  • na oglasni deski v pritljičju šole na Kardeljevi ploščadi 28 a
  • v spletni učilnici “Splošna matura” – vpis je mogoč tudi gostom z geslom, ki ga dobite pri tajnici splošne mature
  • na spletni strani RIC-a
Accessibility