Splošna matura

Spoštovani maturanti!

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča štiri letnike izobraževanja in opravi maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Maturitetni izpit je sestavljen iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov.

Na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana bomo v šolskem letu 2019/2020 omogočili pripravo na maturo iz naslednjih splošno-izobraževalnih predmetov:

nemščina, španščina, francoščina, kemija, biologija, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče

Koledar splošne mature 2020 (pred razglasitvijo epidemije zaradi virusa COVID-19): Koledar splošne mature 2020

Splošna matura 2020 bo potekala po spremenjenem koledarju: Spremenjen koledar splošne mature 2020

SPREMEMBE koledarja SM 2020:

  • Obveščamo vas, da izpit iz slovenščine (prva izpitna pola – ESEJ) ne bo potekal 5. maja 2020, ampak bo potekal v ponedeljek, 1. junija 2020. Takrat boste kandidati pisali obe izpitni poli pri slovenščini (IP1 in IP2). Ostali datumi pisnih in ustnih izpitov ostajajo nespremenjeni. Razpored ustnih izpitov bo objavljen v spletni učilnici “Splošna matura” tri dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov.
  • O izvedbi izpitnega nastopa pri predmetu spodobni ples boste obveščeni naknadno.
  • Šifre za dostop do točk notranjega dela (18. maj 2020) in rezultatov mature (13. julij 2020) preko strani matura.ric.si, boste kandidati prejeli po elektronski pošti. Uporabniško ime je vaš EMŠO.
  • Vsa sporočila iz Ric-a najdete na njihovi spletni strani www.ric.si.

Dodatne informacije o splošni maturi 2019/2020 so vam na voljo:

  • pri Klari Pugelj, tajnici za splošno maturo
  • uradne ure po dogovoru, kabinet B001, tel.: 01/ 56 51 730, mail: klara.pugelj@svsgugl.si
  • na oglasni deski v pritljičju šole na Kardeljevi ploščadi 28 a
  • v spletni učilnici “Splošna matura” – vpis je mogoč tudi gostom z geslom, ki ga dobite pri tajnici splošne mature
  • na spletni strani RIC-a