Splošna matura

Spoštovani maturanti!

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča štiri letnike izobraževanja in opravi maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Maturitetni izpit je sestavljen iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov.

Na SVŠGUGL bomo v šolskem letu 2022/2023 izvedli izpite na splošni maturi iz naslednjih splošno-izobraževalnih predmetov:

slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, španščina, francoščina, ruščina, kemija, biologija, fizika, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sociologija, filozofija, sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma

Koledar splošne mature 2023 najdete: Splošna matura 2023

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=5026115

 

Pomembni datumi iz koledarja SM 2023:

 • 30. september 2022 rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu opravljati praktični del izpita
 • 15. november 2022  rok za oddajo predprijave
 • 15. november 2022   rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP na podlagi odločbe o usmeritvi
 • 28. marec 2023  rok za prijavo na spomladanski izpitni rok splošne mature 2023
 • 20.april 2023 rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
 • 10. julij 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na spomladanskem roku
 • 11. julij 2023  rok za prijavo na jesenski izpitni rok splošne mature 2023
 • 15. september 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na jesenskem roku

Dodatne informacije o splošni maturi 2022/2023 so vam na voljo:

 • pri Maši Kosem, tajnici za splošno maturo
 • uradne ure po dogovoru, kabinet B037, tel.: 01/ 56 51 730, mail: masa.kosem@svsgugl.si
 • na oglasni deski v pritljičju šole na Kardeljevi ploščadi 28 a
 • v spletni učilnici “Splošna matura” – vpis je mogoč tudi gostom z geslom, ki ga dobite pri tajnici splošne mature
 • na spletni strani RIC-a
Dostopnost