Splošna matura

Spoštovani maturanti!

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča štiri letnike izobraževanja in opravi maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Maturitetni izpit je sestavljen iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov.

Na SVŠGUGL bomo v šolskem letu 2023/2024 izvedli izpite na splošni maturi iz naslednjih splošno-izobraževalnih predmetov:

slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, španščina, francoščina, ruščina, kemija, biologija, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sociologija, filozofija, sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma

Koledar splošne mature 2024 najdete: splošna matuta 2024

Pomembni datumi iz koledarja SM 2024:

1. september 2023 (Pe) Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.
15. november 2023 (Sr) Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2024.

Spomladanski izpitni rok 2024

15. november 2023 (Sr) Rok za oddajo predprijave
30. marec 2024 (So) Zadnji rok za prijavo
18. april 2024 (Če) Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
Pisni izpiti 7. 5. 2024 – 14. 6. 2024

Ustni izpiti 10. 6. 2024 – 21. 6. 2024
11. julij 2024 (Če) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
Jesenski izpitni rok 2024
12. julij 2024 (Pe) Zadnji rok za prijavo

Pisni izpiti 23. 8. 2024 – 30. 8. 2024
Ustni izpiti 23. 8. 2024 – 4. 9. 2024
17. september 2024 (To) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Dodatne informacije o splošni maturi 2022/2023 so vam na voljo:

  • pri Maši Kosem, tajnici za splošno maturo
  • uradne ure sreda od 11.50 do 12.35, kabinet B037, tel.: 01/ 56 51 730, mail: masa.kosem@svsgugl.si
  • na oglasni deski v pritljičju šole na Kardeljevi ploščadi 28 a
  • v spletni učilnici “Splošna matura” – vpis je mogoč tudi gostom z geslom, ki ga dobite pri tajnici splošne mature
  • na spletni strani RIC-a
Dostopnost