Plačilo izpitov

Plačilo maturitetnih izpitov Državnemu izpitnemu centru


CENA maturitetnega izpita pri splošni maturi je  24,00 EUR oziroma 120,00 EUR za splošno maturo (pet predmetov).

PLAČNIKI

V skladu s 30. členom Pravilnika o splošni maturi (Ur. l. RS št. 29/08) maturitetne izpite plačajo

– kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in

– kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS št. 15/03).

NAČIN PLAČILA

Kandidat nakaže znesek z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) na naslov Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana, na transakcijski račun številka 01100-6030632914, referenca 00 34814, in dopiše svojo številko EMŠO. Na univerzalnem plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita. V namen plačila kandidat obvezno označi ali gre za opravljanje maturitetnih izpitov v spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku.

Več podatkov na spletni strani:
https://www.ric.si/mma/Cena%20maturitetnega%20izpita%202022.pdf/2021093010471800/

 

ROK PLAČILA

Kandidat mora ob prijavi priložiti dokazilo o plačilu izpitov tajniku šolske maturitetne komisije, in sicer

– za spomladanski izpitni rok najkasneje do 29. marca 2022 in

– za jesenski izpitni rok najkasneje do 12. julija 2022.

Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature. Samodejni prenos vplačanega zneska z enega na drugi izpitni rok splošne mature ni možen.
Kandidati, ki opravljajo splošno maturo v dveh delih, celotni znesek splošne mature poravnajo v enkratnem znesku v roku, v katerem se prijavljajo.

IZJEME

Kandidat je lahko oproščen plačila izpita splošne mature, če za to zaprosi Državni izpiti center in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči. Kandidat lahko uveljavlja pravico najkasneje do roka prijave v posameznem izpitnem roku SM 2021.

 

Plačilo maturitetnih izpitov Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana

 Če nameravate splošno maturo oziroma maturitetne predmete opravljati na naši šoli, morate pravilno izpolnjeno prijavnico oddati najkasneje do 29. 3. 2022 (za spomladansko maturo) ali 12. 7. 2022 (za jesensko maturo) tajnici za splošno maturo Aji Zupanec.

Do roka za prijavo je potrebno poravnati tudi stroške mature, tako RIC-u kot tudi Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana. Do tega datuma je potrebno poslati fotokopije dokazil o plačilu stroškov obema institucijama.

  

Stroške mature morajo poravnati:,

– kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in

– kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS št. 15/03).

Plačilo opravljanja enega maturitetnega izpita (enega predmeta) na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji znaša 25 eur.

Stroške na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana lahko poravnate z univerzalnim plačilnim nalogom UPN.

Primer UPN-ja:

Accessibility