Plačilo izpitov

Kandidat, ki opravlja splošno maturo v skladu z drugim odstavkom 24. člena zakona (21. letniki), in kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja), morajo ob prijavi priložiti dokazilo o plačilu izpitov.

Kandidat priloži odrezke plačil tajniku splošne mature, ob prijavi.

Kandidat plača Državnemu izpitnemu centru (24 eur/predmet) in šoli (25 eur/predmet).

Kako plačate RIC-u:

Cena maturitetnega izpita 2021 – dopis Državnega izpitnega centra

Navodila za izpolnjevanje položnice šoli:

1. Vpišite svoj EMŠO – zapisano pri referenci.
2. Vpišite znesek  za posamezni izpit (za več izpitov stroške seštejte; ne izpolnjujte za vsak izpit svojega plačilnega naloga).
3. Vpišite osebne podatke.
4. Rok plačila: OB PRIJAVI NA MATURO ALI POSAMEZNI IZPIT.
5. Če imate pri plačilu obrazca UPN težave, EMŠO kandidata razdelite na dva dela, tako da za letnico rojstva vstavite vezaj.
Primer: namesto SI00 312 – 0101999505011 vpišete SI00 312 – 0101999 – 505011

Primer plačilnega naloga za šolo – SM 2021

Dostopnost