Obvestila – splošna matura

SPLOŠNA MATURA 2019 – OBVESTILA

Informacija o možnosti ugovora na način izračuna izpitne ocene ali na oceno pri splošni maturi 2019

Anketa za dijake, ki so opravljali splošno maturo na spomladanskem roku 2019

Spoštovane maturantke, spoštovani maturanti, podelitev spričeval splošne mature na jesenskem roku 2019 bo

v torek, 17. septembra 2019, ob 11.00, v predavalnici B003 (Kardeljeva ploščad 28a).

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši osebni podatki, osebni podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov.

Dokumente lahko prevzamete tudi od 17. septembra 2019 dalje v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 28a – v času uradnih ur. Informacij o uspehu po telefonu ne dajemo.