PUD

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU OD 1. DO 4. LETNIKA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 sta organizatorja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu:

  • Mojca Zupan (organizatorka PUD-a za 4. letnik)
  • Aleš Zobec (organizator PUD -a za 1., 2. in 3. letnik)

Spodaj so objavljeni dokumenti za šolsko leto 2019/2020 (za 1., 2. in 3. letnik bodo objavljeni pravočasno)

PUD v 4. letniku in v poklicnem tečaju za mladino - šolsko leto 2019/2020 (klik) PUD v 1., 2. in 3. letniku - šolsko leto 2019/2020 (klik)