PUD

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU OD 1. DO 4. LETNIKA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 sta organizatorja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu:

  • Mojca Zupan (organizatorka PUD-a za 4. letnik)
  • Aleš Zobec (organizator PUD -a za 1., 2. in 3. letnik)

Ob kliku spodaj se odpre več dokumetov z navodili o PUD – 4. letnik. Navodila za 1., 2. in 3. letnik bodo objavljena kasneje.

PUD v 4. letniku - šolsko leto 2020/2021 (klik) PUD v 1., 2. in 3. letniku - šolsko leto 2019/2020 (klik)
 
Dostopnost