Cenik

  • CENIK IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
VPISNINA 133,00 31. 8. 2022
ŠOLNINA POKLICNI TEČAJ
(ob vpisu kandidat plača vpisnino in 1. obrok)
1.330,00 31. 8. 2022
VPIS V EVIDENCO NADALJNJIH UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA 133,00 31. 8. 2022
KONZULTACIJE IN PRVI PREDMETNI IZPIT
(individualni organizacijski model)
80,00 31. 8. 2022
POPRAVNI IZPIT ODRASLI  – PISNI IN USTNI 38,00 31. 8. 2022
POPRAVNI IZPIT ODRASLI  – PISNI ALI USTNI 28,00 31. 8. 2022
DELNI POPRAVNI IZPIT ODRASLI – PISNI ALI USTNI 19,00 31. 8. 2022
KOMISIJSKI IZPIT 50,00 31. 8. 2022
INDIVIDUALNA URA DODATNIH KONZULTACIJ 30,00 31. 8. 2022
PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO za predmet oz. strokovni modul 30,00 31. 8. 2022
  • CENIK POKLICNE IN SPLOŠNE MATURE
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
POKLICNA MATURA –  PREDMET 50,00 31. 8. 2022
VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO
ENEGA IZPITNEGA PREDMETA NA POKLICNI MATURI
(Če je zahteva utemeljena, se kandidatu vrne
plačani znesek za stroške vpogleda.)
13,00 31. 8. 2022
SPLOŠNA MATURA –  PREDMET 25,00 31. 8. 2022
  • DUPLIKATI IN DRUGI DOKUMENTI
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA LETNO SPRIČEVALO ALI OBVESTILO O USPEHU;
7,00 31. 8. 2022
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA SPRIČEVALO O ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA;
7,00 31. 8. 2022
IZPIS IZ EVIDENCE
ZA OBVESTILO O USPEHU PRI ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA;
7,00 31. 8. 2022
IZPIS IZ RAČUNOVODSKE ALI DRUGE ARHIVSKE EVIDENCE 7,00 31. 8. 2022
  • ZAČASNO ODDAJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV
  cena v EUR Svet šole sprejel dne
UPORABA  GLEDALIŠKO PLESNE DVORANE (ura),
brez tehnika
35,00 / uro 31. 8. 2022
UPORABA UČILNICE (do 5 ur) 10,00 / uro 31. 8. 2022
UPORABA UČILNICE (nad 5 ur) 8,50 / uro 31. 8. 2022
UPORABA BALETNE DVORANE 16,00 / uro 31. 8. 2022
UPORABA PLESNE DVORANE 21,00 / uro 31. 8. 2022
UPORABA RAČUNALNIŠKE UČILNICE 16,00 / uro 31. 8. 2022
PARKIRIŠČE 100,00 /leto 31. 8. 2022

Vlogo za uporabo dvoran je potrebno nasloviti na elektronski naslov: tajnistvo@svsgugl.si, leon.maric@svsgugl.si in ravnatelj@svsgugl.si.

Pravila o uporabi prostorov SVSGUGL in Dopolnitev Pravil

  • IZPLAČILA
  BRUTO cena v EUR Svet šole sprejel dne
URA PREDAVANJA 29,40 / uro 31. 8. 2022
IZPIT – PISNO IN USTNO 26,55 / izpit 31. 8. 2022
IZPIT – PISNO ALI USTNO 16,55 / izpit 31. 8. 2022

 

Cenik velja od 1. 9. 2022

 

Accessibility