Cenik

  • CENIK IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
  cena v EUR
VPISNINA 133,00
ŠOLNINA POKLICNI TEČAJ
(ob vpisu kandidat plača vpisnino in 1. obrok)
1.330,00
VPIS V EVIDENCO NADALJNJIH UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA 133,00
KONZULTACIJE IN PRVI PREDMETNI IZPIT

(individualni organizacijski model)

80,00
POPRAVNI IZPIT ODRASLI  – PISNI IN USTNI 38,00
POPRAVNI IZPIT ODRASLI  – PISNI ALI USTNI 28,00
DELNI POPRAVNI IZPIT ODRASLI – PISNI ALI USTNI 19,00
KOMISIJSKI IZPIT 50,00
INDIVIDUALNA URA DODATNIH KONZULTACIJ 30,00
PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO za predmet oz. strokovni modul 30,00

 

  • CENIK POKLICNE IN SPLOŠNE MATURE
  cena v EUR
POKLICNA MATURA –  PREDMET 50,00
VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO

ENEGA IZPITNEGA PREDMETA NA POKLICNI MATURI

(Če je zahteva utemeljena, se kandidatu vrne

plačani znesek za stroške vpogleda.)

13,00
SPLOŠNA MATURA –  PREDMET 25,00

 

  • DUPLIKATI IN DRUGI DOKUMENTI
  cena v EUR
IZPIS IZ EVIDENCE

ZA LETNO SPRIČEVALO ALI OBVESTILO O USPEHU;

7,00
IZPIS IZ EVIDENCE

ZA SPRIČEVALO O ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA;

7,00
IZPIS IZ EVIDENCE

ZA OBVESTILO O USPEHU PRI ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA;

7,00
IZPIS IZ RAČUNOVODSKE ALI DRUGE ARHIVSKE EVIDENCE 7,00

 

  • ZAČASNO ODDAJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV
  cena v EUR
ODDAJANJE  GLEDALIŠKO PLESNE DVORANE (ura),

brez tehnika

25,00 / uro
ODDAJANJE UČILNICE (do 5 ur) 7,00 / uro
ODDAJANJE UČILNICE (nad 5 ur) 5,00 / uro
ODDAJANJE GLEDALIŠKE UČILNICE (A229, A336) 11,00 / uro
ODDAJANJE BALETNE DVORANE 11,00 / uro
ODDAJANJE PLESNE DVORANE 15,00 / uro
ODDAJANJA RAČUNALNIŠKE UČILNICE 12,00 / uro

 

Cenik velja od 11. 4. 2016

Dostopnost