Vpis

INFORMATIVNI DAN za vpis v šolsko leto 2020/2021

Informativni dan, ko vam bomo na šoli predstavili možnosti izobraževanja odraslih na naši šoli, bo v četrtek, 10. septembra 2020, v popoldanskih urah.

 

POGOJI ZA VPIS v izobraževalni program predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje):

Izobraževanje predvidoma traja dve leti in je primerno za vse, ki imajo uspešno zaključeno osnovno šolo, nižjo poklicno šolo, triletno srednjo poklicno šolo ali nedokončano 4-letno srednjo šolo.

Na podlagi dokazil (spričevala in predmetniki dosedanjega izobraževanja) se za vsakega udeleženca naredi individualni izobraževalni načrt v katerem so opredeljeni predmeti, ki jih udeleženec mora opraviti za dokončanje 4-letnega srednjega strokovnega izobraževanja.

POSTOPEK VPISA:

Rok za oddajo prijave za vpis je 17. 9. 2020. Prijava se nahaja tukaj –Prijava za vpis, 2020-2021 (klik) –  oz. prijavite se lahko na obrazcu DZS št. 1,20. Prijavo izpolnite, priložite fotokopije dokazil in pošljete na naslov:

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana,

Kardeljeva ploščad 28A,

1000 Ljubljana

»IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH«

 

Za vse dodatne informacije glede vpisa, poteka  izobraževanja ali opravljanja poklica lahko pokličete na telefon: 01 /56-51-717; pošljete e-mail na: izobrazevanje.odraslih@svsgugl.si, ali se predhodno dogovorite za osebni obisk.

 

 

 

Accessibility